8.8.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 236/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 842/2014

tal-4 ta' Lulju 2014

li jistabbilixxi għall-2014 il-“Lista ta' Prodcom” ta' prodotti industrijali stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 tad-19 ta' Diċembru 1991 dwar it-twaqqif ta' stħarriġ fil-Komunità dwar il-produzzjoni industrijali (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(6) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91 jirrikjedi li l-Istati Membri jwettqu stħarriġ tal-Komunità fuq il-produzzjoni industrijali.

(2)

L-istħarriġ fuq il-produzzjoni industrijali għandu jkun ibbażat fuq lista ta' prodotti li jidentifikaw il-produzzjoni industrijali li għandha tiġi mistħarrġa.

(3)

Hija meħtieġa lista ta' prodotti sabiex tippermetti allinjament bejn l-istatistika tal-produzzjoni u l-istatistika tal-kummerċ estern u sabiex tippermetti tqabbil man-nomenklatura tal-prodott tal-Komunità CPA.

(4)

Il-lista ta' prodotti meħtieġa mir-Regolament (KEE) Nru 3924/91, imsemmija bħala l-“Lista ta' Prodcom”, hija komuni għall-Istati Membri kollha, u hija meħtieġa sabiex titqabbel id-dejta madwar l-Istati Membri.

(5)

Din il-lista ta' Prodcom teħtieġ li tiġi aġġornata; għalhekk jeħtieġ li tiġi stabbilita l-lista għall-2014.

(6)

Il-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament huma b'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Statistika Ewropea,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Lista tal-Prodcom għall-2014 għandha tkun hekk kif inhi stabbilita fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Lulju 2014.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 374, 31.12.1991, p. 1.


ANNESS

Prodcom

Deskrizzjoni

Referenza tan-nomenklatura għall-kummerċ estern għall-2014 (HS/NM)

Unità fiżika

P

Referenza għan-noti

NACE: 07.10

Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri

CPA: 07.10.10

Minerali tal-ħadid

07.10.10.00

Minerali u konċentrati tal-ħadid (ħlief pirite mixwi)

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Qtugħ ta' metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri

CPA: 07.29.11

Minerali u konċentrati tar-ram

07.29.11.00

Minerali u konċentrati tar-ram

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Minerali u konċentrati tan-nikil

07.29.12.00

Minerali u konċentrati tan-nikil

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Minerali u konċentrati ta' l-aluminju

07.29.13.00

Minerali u konċentrati tal-aluminju

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Minerali u konċentrati ta' metalli prezzjużi

07.29.14.00

Minerali u konċentrati ta' metall prezzjuż

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Minerali u konċentrati taċ-ċomb, iż-żingu u l-landa

07.29.15.00

Minerali u konċentrati taċ-ċomb, żingu u landa

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Minerali oħrajn u konċentrati ta' metalli li ma fihomx ħadid m.k.b.

07.29.19.00

Minerali u konċentrati oħrajn ta' metalli li ma fihomx ħadid

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja

CPA: 08.11.11

Irħam u ġebel ieħor tan-natura tal-ġir ornamentali jew tal-bini

08.11.11.33

Rħam u travertina, mhux maħduma jew mirquma mingħajr reqqa

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Irħam u travertin maqtugħ sempliċiment fi blokki u ċapep rettangolari jew kwadri

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussine u ġebla tal-ġir oħra użata f'monumenti u fil-bini b'piż speċifiku apparenti ta' ≥ 2,5

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, ġebel ramli (sandstone) ġebel ieħor ornamentali jew tal-bini

08.11.12.33

Granit, mhux maħdum jew mirqum mingħajr reqqa

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Granit maqtugħ sempliċiment fi blokki u ċapep rettangolari (inkluż kwadri)

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Ġebla ramlija

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfirju, bażalt, quartzites u ġebel ieħor monumentali jew tal-bini, mhux irfinut, mirqum, jew sempliċiment maqtugħ (minbarra ġebel tal-ġir monumentali u tal-bini ta' gravità ta' ≥ 2.5, granit u ġebel ramli)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Franka u ġipsum

08.11.20.30

Gypsum u anidrite

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Fluss ta' ġebla tal-ġir, ġebla tal-ġir u ġebel ieħor tal-ġir użat fil-manifattura ta' ġir jew siment (minbarrra mases ta' ġebel tal-ġir mitħun u ġebel b'dimensjoni tal-ġir)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Ġibs u dolomit mhux kalċinat

08.11.30.10

Ġibs

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, mhux maħdum, mirqum mingħajr reqqa jew kemm maqtugħ fi blokki rettangolari jew kwadri jew f'ċangaturi (minbarra mases ta' dolomit imfarrak fi trab)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Lavanja

08.11.40.00

Lavanja, mhux maħduma, mirquma mingħajr reqqa jew kemm maqtugħa fi blokki rettangolari jew kwadri jew f'ċangaturi

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri

CPA: 08.12.11

Ramel naturali

08.12.11.50

Ramel tas-silika (ramel tal-kwarz jew ramel industrijali)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Ramel użat fil-kostruzzjoni bħal, eżempju, ramel tafli, ramel tal-kawlina, ramel tal-feldspar (minbarra ramel tas-silika, ramel li fih xi metalli)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granukat, frak u trab; ċagħaq, żrar

08.12.12.10

Żrar, ċagħaq, ċagħaq żgħir u żnied ta' tip użat għal mases tal-konkrit, għat-tiswija tat-triq biż-żrar jew għal fuq il-binarji tal-ferrovija jew għal saborra

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Ġebel mitħun ta' tip użat għal mases tal-konkrit, għall-bini tat-toroq jew għal xi użu ieħor fil-kostruzzjoni (minbarra żrar, ċagħaq, ċagħaq żgħir u żnied)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Bċejjeċ, laqx u trab tal-irħam

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Bċejjeċ, laqx u trab ta' travertine, Ecaussine, granit, porfirju, bażalt, sandstone, u ġebel ieħor użat f'monumenti

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Taħlitiet ta' gagazza u prodotti simili minn skart industrijali, kemm jekk jinkorporaw iċ-ċagħaq, iż-żrar, ċagħaq żgħir u żniet għall-użu fil-kostruzzjoni

08.12.13.00

Taħlitiet ta' gagazza u prodotti simili minn skart industrijali, kemm jekk jinkorporaw iċ-ċagħaq, iż-żrar, ċagħaq żgħir u żniet għall-użu fil-kostruzzjoni

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kawlina u tafal ieħor bil-kawlina

08.12.21.40

Kawlina

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Tafal tal-kawlina (tafal f'għamla ta' ballun u tafal tal-plastik

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Tafal ieħor, andalisite, kjanit u sillimanite; mullite; trabijiet chamotte jew dinas

08.12.22.10

Bentonite (smectite tas-sodju u tal-kalċju), attapulgite u sepiolite

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Fireclay

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Tafal u shales komuni użati għall-kostruzzjoni (inkluż għall-briks, madum, katusi u għas-siment, minbarra bentonite, attapulgite u sepiolite, tafal fireclay-expanded, kawlina u tafal tal-kawlina)

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Qtugħ ta' minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri

CPA: 08.91.11

Kalċju naturali jew fosfati tal-kalċju ta' l-aluminju

08.91.11.00

Fosfat naturali tal-kalċju, fosfat naturali tal-aluminju u tal-kalċju u ġibs fosfatiku

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pirite mhux mixwi; kubrit grezz jew mhux irfinut

08.91.12.00

Pirite tal-ħadid mhux imsaħħna; kubrit mhux maħdum jew mhux raffinat (inkluż kubrit irkuprat)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Minerali kimiċi u fertilizzanti oħrajn

08.91.19.00

Minerali kimiċi u fertilizzanti oħrajn

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Estrazzjoni ta' melħ

CPA: 08.93.10

Melħ u melħ tal-mejda pur; ilma baħar

08.93.10.00

Melħ (inkluż melħ żnaturat imma eskluż il-melħ adatt għall-konsum mill-bniedem) u kloridu tas-sodju pur, kemm jekk f'soluzzjoni ta' ilma jew li jkollu miżjudin miegħu aġenti biex ma jagħqadx jew aġenti lubrikanti u kemm jekk le

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Minjieri u barrieri oħra n.e.c.

CPA: 08.99.10

Bitum u asfalt, naturali; asphaltites u blat ta' l-asfalt

08.99.10.00

Bitum naturali u asfalt naturali, asphaltites u blat tal-asfalt

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż (esklużi d-djamanti industrijali), mhux maħdumim jew sempliċiment issegati jew iffurmati b'mod goff.

08.99.21.00

Ħaġar prezzjuż u semi-prezzjuż (esklużi d-djamanti industrijali), mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew ta' forma mhux irfinuta

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Djamanti industrijali, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, maqsumin jew bruted; ħaffiefa; żmerill; kurundun naturali, granata naturali u sustanz inaturali li joborxu oħrajn

08.99.22.00

Djamanti industrijali, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, maqsumin jew bruted; ħaffiefa; żmerill; kurundun naturali, granata naturali u sustanzi naturali oħrajn li joborxu

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Minerali oħrajn

08.99.29.00

Minerali oħrajn

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Ipproċessar u priservar ta' laħam

CPA: 10.11.11

Laħam ta' l-annimali ta' l-ifrat, frisk jew imkessaħ

10.11.11.40

Karkassi friski jew imkessħa, nofsijiet jew kwartijiet minn karkassi bl-għadam, taċ-ċanga jew tal-vitella

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Qatgħat tal-laħam taċ-ċanga jew tal-vitella maqtugħa, friski jew imkessħa

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Laħam tal-majjal, frisk jew imkessaħ

10.11.12.30

Karkassi u nofsijiet ta' karkassi tal-laħam tal-majjal friski jew mkessħa (inkluż laħam frisk ippakkjat bil-melħ bħala preservattiv temporanju)

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Perżut, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam, tal-laħam tal-majjal friski jew imkessħa, (inkluż laħam frisk ippakjat bil-melħ bħala preservattiv temporanju)

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Laħam tal-majjal frisk jew imkessaħ (inkluż laħam frisk ippakkjat bil-melħ bħala preservattiv temporanju, iżda minbarra karkassi, nofsijiet ta' karkassi, perżut, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Laħam tan-nagħaġ, frisk jew imkessaħ

10.11.13.00

Karkassi, nofsijiet ta' karkassi u qatgħat friski jew imkessħa tal-ħaruf jew tan-nagħġa

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Laħam tal-mogħoż, frisk jew imkessaħ

10.11.14.00

Laħam tal-mogħoż, frisk jew imkessaħ

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Laħam taż-żwiemel jew ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

10.11.15.00

Laħam frisk jew imkessaħ ta' żwiemel u ekwini oħra

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Ġewwieni li jittiekel ta' l-annimali ta' l-ifrat, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

10.11.20.00

Ġewwieni li jittiekel tal-annimali bovini, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, frisk jew imkessaħ

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Laħam ta' l-annimali ta' l-ifrat, iffriżat

10.11.31.00

Karkassi, nofsijiet u kwartijiet ta' karkassi friżati u qatgħat friżati tal-laħam taċ-ċanga u tal-vitella

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Laħam tal-majjal, iffriżat

10.11.32.30

Karkassi u nofsijiet ta' karkassi tal-laħam tal-majjal friżati

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Perżut, spalel u qatgħat bl-għadam fihom friżati tal-laħam tal-majjal

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Laħam tal-majjal friżat (minbarra karkassi, nofsijiet ta' karkassi, perżut, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam fihom)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Laħam tan-nagħaġ, iffriżat

10.11.33.00

Karkassi, nofsijiet ta' karkassi u qatgħat friżati tal-ħaruf jew tan-nagħġa

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Laħam tal-mogħoż, iffriżat

10.11.34.00

Laħam iffriżat tal-mogħoż

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Laħam taż-żwiemel u ekwini oħrajn, iffriżat

10.11.35.00

Laħam iffriżat ta' żwiemel u ekwini oħra

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Laħam u ġewwieni li jittiekel ieħor, frisk, imkessaħ jew iffriżat

10.11.39.10

Ġewwieni li jittiekel ta' annimali bovini, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, żwiemel u ekwini oħrajn, iffriżat

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Laħam u ġewwieni li jittiekel, frisk, imkessaħ jew friżat (inklużi fniek u fniek tal-liebru, tjur tal-kaċċa, minbarra tjur, annimali tal-ifrat u tal-ispeċje ekwina, majjali, nagħaġ u mogħoż, saqajn taż-żrinġijiet)

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Suf miġbud, żejtni, inkluż suf miġbud maħsul bħala geżża

10.11.41.00

Suf maħmuġ, mhux imqardax jew minxut (inkluż suf li jkun fleece-washed) (minbarra suf maqtugħ)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ipproċessati ta' annimali ta' l-ifrat jew ekwini

10.11.42.00

Ġlud mhux ikkunzati ta' annimali tal-ifrat jew annimali tal-ispeċi ekwina, sħaħ

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Ġlud ħoxnin u ġlud sħaħ mhux ipproċessati oħrajn ta' annimali ta' l-ifrat jew ekwini

10.11.43.00

Ġlud mhux ikkunzati ta' annimali tal-ifrat jew annimali tal-ispeċi ekwina (minbarra l-ġlud sħaħ)

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tan-nagħaġ jew l-ħrief

10.11.44.00

Ġlud tan-nagħaġ u tal-ħrief

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Ġlud ħoxnin u ġlud mhux ipproċessati tal-mogħoż u l-gidjien

10.11.45.00

Ġlud mhux ikkunzati tal-mogħoż jew tal-gidien minbarra dawk ikkunzati, kemm friski u kemm preservati

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Xaħmijiet ta' l-annimali ta' l-ifrat, nagħaġ, mogħoż jew ħnieżer

10.11.50.40

Xaħam tal-majjal mingħajr dgħif, frisk, imkessaħ, friżat, immellaħ, f'ilma mielaħ jew affumikat (minbarra dak rendered)

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Lardu u xaħam tal-majjal ieħor, rendered

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Xaħam ta' annimali tal-ifrat, tan-nagħaġ jew tal-mogħoż, mhux imsajjar jew rendered

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Ġewwieni nej, mhux tajjeb għall-ikel

10.11.60.30

Imsaren, bżieżaq tal-awrina u stonkijiet ta' annimali, sħaħ jew f'biċċiet (minbarra tal-ħut)

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Ir-rimi ta' annimali, li mhux tajba biex jittieklu minn nies (minbarra ħut, imsaren, bżieżaq tal-awrina u stonkijiet)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Ipproċessar u priservar ta' laħam tat-tjur

CPA: 10.12.10

Laħam tat-tjur, frisk jew imkessaħ

10.12.10.10

Tiġieġ sħaħ, friski jew imkessħa

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Dundjani sħaħ, friski jew imkessħa

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Wiżż, papri u fargħuni sħaħ, friski jew imkessħa

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Fwied bix-xaħam ta' wiżż u papri, friski jew imkessħa

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Qatgħat tat-tiġieġ, friski jew mkessħa

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Qatgħat tad-dundjani, friski jew mkessħa

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Qatgħat ta' wiżż, papri u fargħuni sħaħ, friski jew imkessħa

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Laħam tat-tjur, iffriżat

10.12.20.13

Tiġieġ sħaħ friżati

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Dundjani sħaħ friżati

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Wiżż, papri u fargħuni sħaħ, friżati

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Qatgħat tat-tiġieġ friżati

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Qatgħat tad-dundjani friżati

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Qatgħat ta' wiżż, papri u fargħuni friżati

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Fwied tat-tajr friżat

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Xaħam tat-tjur

10.12.30.00

Xaħam tat-tjur

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Ġewwieni li jittiekel tat-tjur

10.12.40.20 z

Ġewwieni tat-tajr, frisk jew imkessaħ (minbarra fwied bix-xaħam ta' wiżż u papri)

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Ġewwieni friżat tat-tajr (minbarra l-fwied)

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Rix u ġlud tat-tjur bir-rix

10.12.50.00

Ġlud tal-għasafar ippreparati bir-rix jew ir-rix ta' taħt l-għonq, rix, …

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Produzzjoni ta' laħam u prodotti ta' laħam tat-tjur

CPA: 10.13.11

Laħam tal-majjal, qatgħat, imnixxfin jew affumikati (bejken jew perżut)

10.13.11.20

Perżut, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam, tal-majjal, immellħa, f'ilma mielaħ, imqadda jew affumikati

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

L-istonku tal-majjal, u qatgħat minnu, immellaħ, f'ilma mielaħ, f'ilma mielaħ, imqadded jew affumikat

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Laħam tal-majjal immellaħ, f'ilma mielaħ, imqadded jew affumikat (inkluż bejken, 3/4 ġnub/partijiet minn nofs, partijiet minn quddiem, ġenbejn u qatgħat minnhom, minbarra perżut, spalel u qatgħat minnhom bl-għadam, stonkijiet u qatgħat minnhom

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Laħam ta' l-annimali ta' l-ifrat, immellaħ, imnixxef jew affumikat

10.13.12.00

Ċanga u vitella immellħa, f'ilma mielaħ, imqadda u affumikata

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Laħam jew ġewwieni tal-laħam li jittiekel ieħor, immellaħ, fis-salmura, imnixxef jew affumikat (barra mill-laħam tal-majjal jew ta' l-ifrat); dqiq jew dqiq oħxon mill-laħam jew il-ġewwieni tal-laħam

10.13.13.00

Laħam immellaħ, f'ilma mielaħ, imqadded jew affumikat, dqiq u ikliet li jittieklu ta' laħam jew ta' ġewwieni (minbarra laħam tal-majjal, taċ-ċanga u tal-vitella, immellħa, f'ilma mielaħ, imqadda jew affumikati)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Zalzett u prodotti simili tal-laħam, ġewwieni jew demm

10.13.14.30 z

Zalzett tal-fwied u prodotti simili u preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dan (minbarra ikliet u platti ppreparati)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Zalzett u prodotti simili tal-laħam, ġewwieni jew demm u preparazzjonijiet tal-ikel ibbażati fuq dan (minbarra z-zalzett tal-fwied u ikliet u platti ppreparati)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Laħam, gewwieni tal-laħam jew demm ippreparati u ppriservati oħrajn, barra mill-platti ppreparati ta' laħam u ġewwieni

10.13.15.05 z

Fwied tal-wiżża jew tal-papra ppreparat jew ippreżervat (minbarra z-zalzett u ikliet u platti ppreparati)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Fwied ta' annimali oħrajn ippreparat jew ippreżervat (minbarra z-zalzett u ikliet u platti ppreparati)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Laħam jew ġewwieni ta' dundjani ppreparat jew ippreżervat (minbarra z-zalzett, preparazzjonijiet ta' fwied u ikliet u platti ppreparati)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Laħam tat-tjur ippreparat jew ippreżervat (minbarra z-zalzett, preparazzjonijiet ta' fwied u ikliet u platti ppreparati)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Laħam tal-majjal ippreparat jew ippreżervat: koxox u qatgħat minnu (minbarra ikliet u platti ppreparati)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Laħam tal-majjal ippreparat jew ippreżervat: spallejn u qatgħat minnu (minbarra ikliet u platti ppreparati)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Laħam ippreparat jew ippreżervat, ġewwieni u taħlit ta' majjal domestiku, li fihom < 40 % laħam jew ġewwieni ta' kull xorta u xaħam ta' kull xorta (minbarra z-zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preprazzjonijiet ta' fwied u ta' ikli

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Laħam ieħor ippreparat jew ippreżervat, ġewwieni u taħlit ta' majjal, inkluż taħlit (minbarra zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta' fwied u ikliet u platti ppreparati)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Laħam ippreparat jew ippreżervat jew ġewwieni ta' annimali tal-ifrat (minbarra z-zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta' fwied u ikliet u platti ppreparati)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Laħam jew ġewwieni ieħor ippreparat jew ippreżervat inkluż id-demm (minbarra z-zalzett u prodotti simili, preparazzjonijiet omoġenizzati, preparazzjonijiet ta' fwied u ikliet u platti ppreparati)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-laħam mhux tajbin għal konsum mill-bniedem; greaves (fdalijiet li jibqgħu meta jinħall ix-xaħam)

10.13.16.00

Dqiq, ikliet u pritkuni ta' laħam jew ġewwieni tal-laħam li mhux tajba biex jittieklu minn nies, greaves

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-produzzjoni tal-prodotti tal-laħam

10.13.91.00

Tisjir u servizzi oħra fil-preparazzjoni għall-produzzjoni ta' prodotti tal-laħam

 

 

I

 

NACE: 10.20

Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski

CPA: 10.20.11

Flettijiet tal-ħut u laħam tal-ħut ieħor (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), frisk jew imkessaħ

10.20.11.00

Fillets tal-ħut frisk jew imkessaħ u laħam tal-ħut ieħor mingħajr xewk

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, friski jew imkessħa

10.20.12.00

Fwied u roes tal-ħut friski u mkessħa

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ħut, iffriżat

10.20.13.30

Ħut sħiħ u ffriżat tal-ilma baħar

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Ħut sħiħ u ffriżat tal-ilma ħelu

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Ħut, iffriżat

10.20.14.00

Fillets tal-ħut friżati

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Laħam tal-ħut, (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), iffriżat

10.20.15.00

Laħam tal-ħut mingħajr xewk friżat (minbarra fillets)

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, iffriżati

10.20.16.00

Fwied u roes friżati tal-ħut

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Flettijiet tal-ħut, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, iżda mhux affumikati

10.20.21.00

Fillets tal-ħut, imqadda, immellħa jew f'ilma mielaħ, iżda mhux affumikati

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Fwied u roes (għenieqed tal-bajd) tal-ħut, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

10.20.22.00

Dqiq, ikliet u pritkuni tal-ħut, tajba biex jittieklu minn nies, fwied u roes tal-ħut, imqadda, affumikati, immellħa jew f'ilma mielaħ

0305[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ħut, imnixxef, kemm jekk immellaħ u kemm jekk le, jew fis-salmura

10.20.23.50

Ħut imnixxef, sew jekk immellaħ u sew jekk le; ħut, immellaħ iżda mhux imnixxef; ħut fis-salmura (esklużi l-filetti, iffumikati, ir-ras, id-denb u l-intern)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ħut, inklużi l-flettijiet tal-ħut, affumikati

10.20.24.25

Salamun iffumikat, ġej mill-Paċifiku, mill-Atlantiku u tad-Danubju (inklużi l-filetti, esklużi r-ras, id-denb u l-intern)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Aringi ffumikati (inklużi l-filetti, esklużi r-ras, id-denb u l-intern)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Ħut iffumikat (esklużi l-aringi, u s-salamun mill-Paċifiku, mill-Atlantiku u tad-Danubju), inklużi l-filetti, esklużi r-ras, id-denb u l-intern

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ħut, ippreparat jew ippriservat b'xi mod ieħor; minbarra platti tal-ħut ippreparati

10.20.25.10 z

Salamun ippreparat jew ippreżervat, sħiħ jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Aringi ppreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Sardin, sardinella u sardin jew aringi żgħar u spratt, ppreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tonn, palamiti u plamtu, ippreparati jew ippreżervata, sħaħ jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604[.14(.11a + .16a + .18a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Kavalli ppreparati jew ippreżervati, sħaħ jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Inċova ppreparata jew ippreżervata, sħiħa jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Qatgħat mingħajr xewk (fillets) tal-ħut, miksijin biss b'taħlita ta' bajd u dqiq jew bil-frak tal-ħobż, inklużi l-fish fingers (minbarra ikliet u platti ppreparati)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Ħut ieħor ippreparat jew ippreżervat, sħiħ jew f'biċċiet (minbarra l-prodotti ta' kapuljat u ikliet jew platti ppreparati)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Ħut ippreparat jew ippreżervat (minbarra sħiħ jew f'biċċiet u ikliet u platti pprepratati)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kavjar u sostituti tal-kavjar

10.20.26.30

Kavjal (sturgeon roe)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Sostituti tal-kavjal

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Krustaċji, iffriżati

10.20.31.00

Krustaċji friżati, dqiq, ikliet u pritkuni friżati ta' krustaċji, tajba biex jittieklu minn nies

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Molluski, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati

10.20.32.00

Molluski (scallops, mussels, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati, siċċ, klamari u qarnit), iffriżat, imnixxef, affumikat, immellaħ jew fis-salmura

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.14 + .20)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Invertebrati akwatiċi oħrajn, iffriżati, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, affumikati

10.20.33.00

Invertebrati akkwatiċi oħrajn (venus irrigata, bram, eċċ), iffriżati, imnixxfa, affumikati, immellħa jew fis-salmura; dqiq, pasti u gerbub ta' invertebrati akkwatiċi għajr krustaċji, tajbin għal konsum mill-bniedem, iffriżati, imnixxfa, affumikati, immellħa jew fis-salmura

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90) + .99(.11 + .17 + .80)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Krustaċji, ippreparati jew ippriservati b'xi mod ieħor; molluski u invertebrati akwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippriservati b'xi mod ieħor

10.20.34.00 z

Krustaċji, molluski u invertebrati li jgħixu fl-ilma oħra preparati/preservati (minbarra dawk imkessħa, friżati, imqadda, immellħa jew f'ilma mielaħ, krustaċji fil-qoxra imsajra fil-fwar jew bit-togħlija) (minbarra ikliet u platti ppreparati)

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Dqiq, dqiq oħxon u pellets tal-ħut, tal-krustaċji, tal-molluski jew ta' invertebrati akwatiċi oħra, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem

10.20.41.00

Dqiq, ikliet u pritkuni ta' ħut jew ta' krustaċji, molluski jew invertebrati oħra li jgħixu fl-ilma, li mhux tajba biex jittieklu minn nies

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Prodotti oħrajn, mhux tajbin għall-konsum mill-bniedem, tal-ħut tal-krustaċji, tal-molluski jew invertebrati akwatiċi oħra

10.20.42.00

Prodotti tal-ħut li mhux tajba għall-ikel (inkluż ħut għar-rimi, minbarra għadam tal-balieni, whalebone hair, qroll u materjali simili, qxur tal-frott tal-baħar u għadam tas-siċċ, mhux maħdum jew kemm ippreparat/sponoż naturali)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

10.20.42.50

L-irjus tal-ħut, id-dnub u l-intern, u l-bqija tal-ġewwieni tal-ħut li hu edibbli: imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, iffumikati;

0305[.71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

NACE: 10.31

Ipproċessar u priservar ta' patata

CPA: 10.31.11

Patata, iffriżata

10.31.11.10

Patata friżata, kemm jekk mhix imsajra u kemm jekk imsajra bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Patata friżata, ippreparata jew ippreservata (inkluż patata msajra jew nofs-sajran fiż-żejt u imbagħad friżata, minbarra bil-ħall jew b'aċidu aċetiku)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Patata mnixxfa, kemm jekk maqtuha jew sliced u kemm jekk le, iżda mhux ippreparata aktar minn hekk

10.31.12.00

Patata mqadda kemm jekk imqatta' u kemm jekk le, iżda mhux ippreparata aktar

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Patata mnixxfa f'forma ta' dqiq, dqiq oħxon, laqx; granuli u pellets

10.31.13.00

Patata mqadda fl-għamla ta' dqiq, ikliet, biċċiet irqaq, bċejjeċ u pritkuni

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Patata ppreparata jew ippriservata

10.31.14.30

Patata preparata jew preservata fl-għamla ta' dqiq, ikliet jew biċċiet (minbarra dik friżata, crisps, bil-ħall jew b'aċidu aċetiku)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Patata preparata jew preservata (inkluż crisps, minbarra dik friżata, imqadda, bil-ħall jew b'aċidu aċetiku, fl-għamla ta' dqiq, ikliet jew biċċiet)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Manifattura ta' meraq tal-frott u tal-ħxejjex

CPA: 10.32.11

Meraq tat-tadam

10.32.11.00

Juice tat-tadam

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Meraq tal-larinġ

10.32.12.10

Juice tal-larinġ friżat u mhux konċentrat

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Juice tal-larinġ mhux konċentrat (minbarra dak friżat)

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Meraq tal-larinġ n.e.c

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Meraq tal-grejpfrut

10.32.13.00

Meraq tal-grejpfrut

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Meraq ta' l-ananas

10.32.14.00

Meraq tal-ananas

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Meraq ta' l-għeneb

10.32.15.00

Meraq tal-għeneb (inkluż għaġna tal-għeneb magħsur)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Meraq tat-tuffieħ

10.32.16.00

Meraq tat-tuffieħ

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Taħlitiet tal-meraq tal-frott u tal-ħaxix

10.32.17.00

Taħlitiet tal-meraq tal-frott u tal-ħaxix

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Meraq ieħor tal-frott u tal-ħaxix

10.32.19.10

Juice mhux konċentrat ta' frott taċ-ċitru waħda (minbarra tal-larinġ u tal-grejpfrut)

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Juice ta' frotta jew ħaxixa waħda, mhux konċentrat, mhux fermentat u mingħajr spirti miżjuda (minbarra juices tal-larinġ, tal-grejpfrut, tal-ananas, tat-tadam, tal-għeneb u tat-tuffieħ)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Meraq ieħor tal-frott u tal-ħaxix n.e.c.

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex

CPA: 10.39.11

Ħaxix, iffriżat

10.39.11.00

Ħaxix u taħlitiet ta' ħaxix friżat, mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma (minbarra patata)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Ħaxix, ippriservat b'mod proviżorju

10.39.12.00

Ħaxix preservati provviżjorjament, b'gass sulphur dioxide, f'ilma mielaħ, f'ilma bil-kubrit, jew f'taħlitiet oħra ta' preservazzjoni, iżda li, f'dak l-istat, ma jkunux tajba biex jittieklu immedjatament

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Ħaxix imnixxef

10.39.13.30

Basal imqadded, sħiħ, maqtugħ, imkisser jew fi trab, iżda mhux ippreparat aktar

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Faqqiegħ u tartufi imqadda, sħaħ, imqatta', imkissra jew fi trab, iżda mhux ippreparati aktar

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Ħaxix imqadded, minbarra patata, basal, faqqiegħ u tartufi, u taħlitiet ta' ħaxix, sħiħ, imqatta', imkisser jew fi trab, iżda mhux ippreparat aktar

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fażola, ippriservata b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.15.00 z

Fażola ppriservata b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Piżelli, ippriservata b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.16.00 z

Piżelli ppriservati b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Ħaxix ieħor (minbarra l-patata), ippriservat b'xi mod li mhux permezz tal-ħall jew l-aċti aċetiku, minbarra platti tal-ħaxix ippreparati

10.39.17.10 z

Tadam ippriservat, sħiħ jew f'biċċiet (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u tadam ippriservat permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Polpa u pejst tat-tadam, mhux konċentrati

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Polpa u pejst tat-tadam, konċentrati

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Faqqiegħ u tartufi ppreparati jew ippriservati (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u faqqiegħ u tartufi mnixxfin, iffriżati jew ippriservati permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Ħaxix iffriżat u taħlit ta' ħaxix (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u ħaxix iffriżat u taħlit ta' ħaxix nej jew misjur fuq il-fwar jew mgħolli fl-ilma jew ippriservat permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Sauerkraut ippriservat (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u sauerkraut imnixxef, iffriżat jew ippriservat permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Spraġ ippriservat (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u spraġ imnixxef, iffriżat jew ippriservat permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Żebbuġ ippreparat jew ippriservat (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u żebbuġ imnixxef, iffriżat jew ippriservat permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Qamħ ħelu ppreparat jew ippriservat (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u qamħ ħelu mnixxef, iffriżat jew ippriservat permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Ħxejjex oħra u taħlit ta' ħxejjex, n.e.c. (minbarra platti tal-ħaxix ippreparati u ħaxix iffriżat u taħlit ta' ħaxix)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Ħaxix (minbarra l-patata), frott, lewż u partijiet oħra li jittieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippriservati fil-ħall jew fl-aċtu aċetiku

10.39.18.00

Ħaxix (minbarra l-patata), frott, lewż u partijiet oħra li jittieklu tal-pjanti, ippreparati jew ippriservati permezz tal-ħall jew l-aċtu aċetiku

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Frott u lewż, nejjin jew imsajrin, iffriżati

10.39.21.00

Frott friżat u ġewż, kemm jekk mhux imsajra u kemm jekk imsajra bil-fwar jew bit-togħlija fl-ilma

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Ġammijiet, jelis tal-frott u purejiet u pejsts tal-frott jew il-lewż

10.39.22.30

Ġammijiet ta' frott taċ-ċitru, marmellati, jellies, purees jew pastes, li huma preparazzjonijiet imsajra (minbarra preparazzjonijiet omoġenizzati)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Ġammijiet, marmellati, jellies tal-frott, purees u pastes tal-frott jew tal-ġewż, li huma preparazzjonijiet imsajra (minbarra dawk ta' frott taċ-ċitru, preparazzjonijiet omoġenizzati)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Lewż, karawett, mixwijin, immellħin jew ippreparati b'xi mod ieħor

10.39.23.30

Karawett ippreparat jew ippreservat (inkluż butir tal-karawett, minbarra dak ippreparat jew ippreservat bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, friżat, purees u pastes)

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Ġewż ippreparat jew ippreservat, minbarra karawett, u żrieragħ u taħlitiet oħra (minbarra bil-ħall jew bl-aċidu aċetiku, friżat, purees u pastes, ippreservati biz-zokkor)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Frott u lewż, ippriservati b'mod proviżorju, mhux għall-konsum immedjat

10.39.24.10

Qxur ta' frott taċ-ċitru jew bettieħ, frisk, friżat, imqadded jew provviżjorjament preservat f'ilma mielaħ, f'ilma bil-kubrit jew f'taħlitiet oħra ta' preservazzjoni

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Frott u lewż ieħor ippriservat temporanjament permezz ta' gass tad-diossidu tal-kubrit, fis-salmura, ilma tal-kubrit jew soluzzjonijiet preżervattivi oħrajn, imma mhux tajbin għall-konsum immedjat

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Frott ieħor ippreparat jew ippriservat

10.39.25.10

Għeneb imqadded

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Frott imqadded, minbarra bananas, tamal, tin, ananas, avokados, gwavi, mangu, mangosteens, frott taċ-ċitru u għeneb, taħlitiet ta' ġewż jew frott imqadded

0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Frott, ippreparat jew ippreservat, n.e.c. (minbarra Muesli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Materjal mill-ħaxix u skart tal-ħaxix, fdalijiet tal-ħaxix u prodotti sekondarji

10.39.30.00

Prodotti sekondarji tal-ħaxix u ħaxix għar-rimi għall-konsum mill-annimali, n.e.c.

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Servizzi ta' tisjir u preparazzjoni oħrajn għall-priservazzjoni tal-frott u l-ħaxix

10.39.91.00

Tisjir u servizzi ta' preparazzjoni oħra (konċentrazzjoni, eċċ.) għall-preservazzjoni ta' frott u ħaxix

 

 

I

 

NACE: 10.41

Manifattura ta' żjut u xaħmijiet

CPA: 10.41.11

Stearina tax-xaħam, oleostearina, oleo-oil u żejt tax-xaħam tad-dam, mhux emulsifikati jew imħallat jew ippreparati b'xi mod ieħor

10.41.11.00

Stearina tal-ardu, żejt tal-ardu, stearina taż-żejt, olea oil u żejt tax-xaħam ta' dam (minbarra dak emulsifikat, imħallat jew ippreparat b'xi mod ieħor)

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Xaħmijiet u żjut u l-frazzjonijiet tagħhom, ta' ħut u mammiferi marini

10.41.12.00

Xaħmijiet, żjut u partijiet minnhom, ta' ħut jew mammiferi tal-baħar (minbarra dawk li jkunu modifikat b'mod kimiku)

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Xaħmijiet u żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, kemm jekk irfinuti jew le iżda mhux modifikati kemikalment

10.41.19.00

Xaħmijiet, żjut u partijiet minnhom ta' annimali oħra li ma jkunux modifikati b'mod kimiku

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Żejt tas-soja, mhux irfinut

10.41.21.00

Żejt mhux maħdum mill-fażola tat-tip sojja u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1507[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Żejt tal-karawett, mhux irfinut

10.41.22.00

Żejt mhux maħdum mill-karawett u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Żejt taż-żebbuġa, mhux irfinut

10.41.23.10

Żejt verġni miż-żebbuġ u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Żjut u l-frazzjonijiet tagħhom miksuba biss miż-żebbuġ, mhux irfinuti (inklużi dawk imħallta ma' żejt taż-żebbuġa verġni, irfinuti) (minbarra żejt taż-żebbuġa verġni u żjut modifikati kimikament)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Żejt taż-żerriegħa tal-ġirasol, mhux irfinut

10.41.24.00

Żejt mhux maħdum miż-żerriegħa tal-ġirasol u żejt mix-xewk ta' Kristu, u partijiet minnhom (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Żejt taż-żerriegħa tal-qoton, mhux irfinut

10.41.25.00

Żejt mhux maħdum miż-żerriegħa tal-qoton u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1512[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.26

Żejt tal-lift, kolza u mustarda, mhux irfinut

10.41.26.00

Żejt mhux maħdum mil-lift, mill-kolza u mill-mustarda u partijiet minnhom (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.27

Żejt tal-palma, mhux irfinut

10.41.27.00

Żejt mhux maħdum mill-palm u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.28

Żejt tal-ġewż ta' l-Indi, mhux irfinut

10.41.28.00

Żejt mhux maħdum mill-ġewża tal-Indi (kopra) u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1513[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Żjut oħrajn mill-ħaxix, mhux irfinuti

10.41.29.00

Żjut veġetali oħrajn, mhux irfinuti (minbarra żjut modifikati kimikament)

1513[.21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Fibri qsar tal-qoton (linters)

10.41.30.00

Linters tal-qoton

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Għaġna taż-żrieragħ taż-żejt u fdalijiet solidi oħrajn, mix-xaħmijiet jew iż-żjut tal-ħaxix

10.41.41.30

Il-fdal taż-żrieragħ wara li jkun ngħasar iż-żejt minnhom u fdalijiet oħra solidi li jifdal wara li jikun esratt iż-żejt mill-fażola tat-tip sojja

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Il-fdal taż-żrieragħ wara li jkun ngħasar iż-żejt minnhom u fdalijiet oħra solidi li jifdal wara li jikun esratt iż-żejt u x-xażam miż-żrieragħ tal-ġirasol

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Il-fdal taż-żrieragħ wara li jkun ngħasar iż-żejt minnhom u fdalijiet oħra solidi li jifdal wara li jikun esratt iż-żejt u x-xaħam miż-żrieragħ tal-lift u tal-kolza

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Il-fdal taż-żrieragħ wara li jkun ngħasar iż-żejt minnhom u fdalijiet oħra solidi li jifdal wara li jkunu estratti x-xaħmijiet u ż-żjut mill-ħaxix (inkluż miż-żrieragħ tal-qoton, miż-żrieragħ tal-kittien, mill-ġewż tal-Indi, mill-kopra, l-għadam u l-qal

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Dqiq u dqiq oħxon taż-żerriegħa taż-żejt jew frott li jipproduċu ż-żejt, minbarra dawk tal-mustarda

10.41.42.00

Dqiq u ikliet ta' żrieragħ li minnhom jingħasar iż-żejt jew frott li jipproduċi ż-żejt (minbarra l-mustarda)

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Żejt tas-soja u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.51.00

Żejt raffinat mill-fażola tat-tip sojja u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Żejt tal-karawett u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.52.00

Żejt raffinat mill-karawett u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Żejt taż-żebbuġa u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.53.10

Żejt raffinat miż-żebbuġa u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Żjut u l-frazzjonijiet tagħhom miksuba biss miż-żebbuġ (inklużi dawk imħallta ma' żejt taż-żebbuġa verġni, irfinuti) (minbarra żejt taż-żebbuġa verġni u żjut modifikati kimikament)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Żejt tal-ġirasol u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.54.00

Żejt raffinat miż-żerriegħa tal-ġirasol u żejt mix-xewk ta' Kristu, u partijiet minnhom (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Żejt taż-żerriegħa tal-qoton u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.55.00

Żejt raffinat miksub miż-żerriegħa tal-qoton u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Żjut taż-żerriegħa tal-lift, tal-kolza u tal-mustarda u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti iżda mhux modifikati kimikament

10.41.56.00

Żejt raffinat mil-lift, mill-kolza u mill-mustarda u partijiet minnhom (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Żejt tal-palma u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.57.00

Żejt tal-palm raffinat u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Żejt tal-ġewż ta' l-indi u l-frazzjonijiet tiegħu, irfinut iżda mhux modifikat kimikament

10.41.58.00

Żejt raffinat mill-ġewża tal-Indi (kopra) u partijiet minnu (minbarra dak modifikat b'mod kimiku)

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti iżda mhux modifikati kimikament; xaħmijiet tal-ħaxix fixed u żjut veġetali oħrajn (barra ż-żejt tal-qamħirrun) u l-frazzjonijiet tagħhom m.k.b. irfinuti iżda mhux modifikati kimikament

10.41.59.00

Żjut oħrajn u l-frazzjonijiet tagħhom, irfinuti iżda mhux modifikati kimikament; xaħmijiet tal-ħaxix fissi u żjut veġetali oħrajn (minbarra ż-żejt tal-qamħirrun) u l-frazzjonijiet tagħhom n.e.c. irfinuti iżda mhux modifikati kimikament

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Xaħmijiet u żjut, ta' l-annimali u l-frazzjonijiet tagħhom, idroġenati u esterified iżda mhux ippreparati aktar minn hekk

10.41.60.30

Xaħmijiet u żjut mill-annimali u partijiet minnhom, idroġenizzati, interesterifikati, ri-esterifikati jew elajdinizzati parzjalment jew totalment, iżda mhux preparati aktar (inkluż dawk raffinati)

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Xaħmijiet u żjut mill-ħaxix u partijiet minnhom, idroġenizzati, interesterifikati, ri-esterifikati jew elajdinizzati parzjalment jew totalment, iżda mhux preparati aktar (inkluż dawk raffinati)

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Xamgħat tal-ħaxix (barra mit-triglycerides)

10.41.71.00

Xama' mill-ħaxix (inkluż dik raffinata) (minbarra triglycerides)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; fdalijiet li jirriżultaw mit-trattament ta' sustanzi xaħmija jew xamgħat mill-annimali jew mill-ħaxix

10.41.72.00

Degras, fdalijiet li jifdal wara t-trattament ta' sustanzi bix-xaħam jew xama' mill-annimali jew mill-ħaxix

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Manifattura ta' marġerina u xaħmijiet simili li jittieklu

CPA: 10.42.10

Marġerina u xaħmijiet li jittieklu simili

10.42.10.30

Marġerina u pejsts b'livell ta' xaħam imnaqqas jew f'livell baxx ta' xaħam (minbarra marġerina likwida)

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Preparazzjonijiet oħra li jittieklu magħmula minn xaħmijiet u żjut, inkluż marġerina likwida

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon

CPA: 10.51.11

Ħalib likwidu pproċessat

10.51.11.33

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' ≤ 1 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' kontenut nett ta' ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' ≤ 1 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu f'pakki diretti ta' kontenut nett > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż ta' > 1 % iżda ≤ 6 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' kontenut nett ≤ 2 l

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 1 % iżda ≤ 6 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' kontenut nett > 2 l

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Ħalib u krema b'> minn 6 % ta' xaħam, mhux ikkonċentrati jew biz-zokkor miżjud

10.51.12.10

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 6 % iżda ≤ 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' kontenut nett ≤ 2 l

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 6 % iżda ≤ 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' kontenut nett > 2 l

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' ≤ 2 l

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Ħalib u krema, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 21 %, mhux konċentrati u mingħajr iż-żieda ta' zokkor jew ta' xi materjal ieħor biex jagħmel ħelu, f'pakki diretti ta' > 2 l

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Trab tal-ħalib xkumat

10.51.21.30

Trab ta' ħalib xkumat (ħalib u krema f'forom solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' ≤ 1,5 %), f'pakki diretti ta' ≤ 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Trab ta' ħalib xkumat (ħalib u krema f'forom solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' ≤ 1,5 %), f'pakki diretti ta' > 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Trab tal-ħalib intier

10.51.22.30

Trab ta' ħalib sħiħ jew trab ta' krema sħiħa (ħalib u krema f'forom solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 1,5 %), f'pakki diretti ta' ≤ 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Trab ta' ħalib sħiħ jew trab ta' krema sħiħa (ħalib u krema f'forom solidi, b'kontenut ta' xaħam, bil-piż, ta' > 1,5 %), f'pakki diretti ta' > 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Butir u pejsts magħmula mill-ħalib

10.51.30.30

Butir b'kontenut ta' xaħam, skont il-piż, ta' madwar 85 %

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Butir li għandu kontenut ta' grass ta' piż > 85 % u xaħmijiet oħra u żjut li jiġu mill-ħalib (mhux inklużi spreads li jiġu mill-ħalib li għandhom kontenut ta' grass tal-piż < 80 %)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Spreads li jiġu mill-ħalib li għandhom kontenut tal-grass tal-piż < 80 %)

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Ġobon u ġobon moxx

10.51.40.30

Ġobon mhux misjur jew ppriservat (ġobon frisk) (inkluż ġobon moxx u xorrox)

0406[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Ġobon maħkuk, ġobon tat-trab, ġobon blu u ġobon ieħor li ma huwiex ipproċessat (mhux inklużi ġobon frisk, ġobon moxx u xorrox)

0406[.20(.10 + .90) + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .19 + .21 + .23 + .25 + .27 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .87 + .88 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Ġobon ipproċessat (mhux inkluż dak maħkuk jew tat-trab)

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Ħalib u krema, kkonċentrati jew biz-zokkor miżjud jew b'sustanzi ta' ħlewwa oħrajn, li mhux fi stat solidu

10.51.51.04

Ħalib magħqud jew evaporat, mhux ħelu

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Ħalib magħqud jew evaporat, ħelu

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt u ħalib jew krema oħrajn iffermentati jew aċidifikati

10.51.52.41

Ħalib imbaqqat, krema, jogurt u prodotti ffermentati oħra

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Jogurt likwidu tat-togħma jew ħalib aċiduż (ħalib magħqud, krema, jogurt u prodotti oħra ffermentati bit-togħma u li għandhom frott, ġewż jew kawkaw miżjud)

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Trab tax-xorrox tal-ħalib

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Xorrox tal-ħalib

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kaseina

10.51.53.00

Kaseina u kaseinati

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Lattożju u xropp tal-lattożju

10.51.54.00

Lattosju u ġulepp tal-lattosju (inkluż lattosju kimikament pur)

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Xorrox

10.51.55.30

Xorrox u xorrox mibdul tat-trab, mrammel jew f'forom oħra solidi, kemm jekk konċentrat kif ukoll jekk jħaddan sustanza li tagħmlu iżjed ħelu)

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Xorrox u xorrox mibdul f'forma likwida jew pejst, kemm jekk konċentrata kif ukoll jekk jħaddan sustanza li tagħmlu iżjed ħelu)

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Prodotti tal-ħalib m.k.b.

10.51.56.00

Prodotti li jikkonsistu fÏelementi komponenti tal-ħalib naturali, n.e.c.

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Manifattura ta' ġelat

CPA: 10.52.10

Ġelat u silġ ieħor li jittiekel

10.52.10.00

Ġelat u affarijiet oħra tas-silġ li jistgħu jittieklu (inkluż sherbet, lollipops) (eskluż miksers u sustanzi bażiċi li jintużaw fil-ġelat)

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ

CPA: 10.61.11

Ross imfesdaq

10.61.11.00

Ross kannella bil-ħliefa b'kollox

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ross, mitħun parzjalment jew kompletament jew imfarrak

10.61.12.30

Ross (bleached) nofsu mitħun jew mitħun kollu (inkluż ross camolino)

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Ross miksur (inkluż ross arrikkit u ross mgħolli nofs sajran)

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Dqiq tal-qamħ jew meslin

10.61.21.00

Dqiq magħmul mill-qamħ jew tal-meslin

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Dqiq ieħor taċ-ċereali

10.61.22.00

Dqiq taċ-ċereali (esklużi dawk tal-qamħ jew meslin)

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Dqiq u dqiq oħxon mill-ħaxix

10.61.23.00

Dqiq jew qamħ mitħun mhux raffinat ta' piżelli niexef, fażola, għads, sagu, manjoka, ararott, lamtu magħmul mill-orkidji, patata ta' Ġerusalemm, patata ħelwa jew xniexel/tuberi simili, dqiq, qamħ mitħun u mhux raffinat, trab ta' frott jew ġewż li jista' j

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Taħlitiet għall-preparazzjoni tal-prodotti tal-furnar

10.61.24.00

Miksers u għaġina li tintuża fil-preparament tal-ħobż, kejkijiet, ikel magħmul mill-għaġina, ħobż iqarmeċ, gallettini, waffles, wejfers, qriemeċ, ħobż mixwi u prodotti mixwija oħra, u prodotti oħra li jagħmel il-furnar

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Xgħir u barli mitħun oħxon u dqiq oħxon tal-qamħ

10.61.31.33

Xgħir u barli mitħun oħxon u qamħ mitħun tal-Awstralja

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Xgħir u barli mitħun oħxon u qamħ komuni u qamħ bi sbul

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Xgħir u barli mitħun oħxon, dqiq oħxon u pellets m.k.b.

10.61.32.30

Xgħir u barli mitħun oħxon u għasida tal-ħafur, qamħirrum, dqiq tal-oħxon, bârli u ċereali oħra (minbarra dqiq)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Gerbub tad-dqiq

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Gerbub tal-għasida tal-ħafur, qamħirrum, dqiq tal-oħxon, bârli u ċereali oħra (minbarra dqiq)

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Ċereali tal-kolazzjon u prodotti oħrajn taċ-ċereali

10.61.33.33

Frott taċ-ċereali rromblati, ttroffati, bil-qoxra, magħmul f'forma ta' qtar jew boċċi, f'qatgħat jew f'bċejjeċ ħoxnin

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Żerriegħa taċ-ċereali, sħiħa, rromblata, ttroffata jew mitħuna (minbarra ross)

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Preparazzjonijiet tat-tip muesli bbażati fuq troffi ta' ċereali mhux inkaljat

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Ikel ieħor ippreparat li ġej minn nefħa jew xiwi taċ-ċereali

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Ċereali f'forma ta' frotta tal-pjanti tal-ikel, msajrin minn qabel jew ppreparati lesti (mhux inkluż qamħirrum

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Nuħħala, sharps u fdalijiet oħrajn mill-ipproċesar taċ-ċereali

10.61.40.10

Bran, qatgħat jew fdal li jibqa' wara li l-qamħirrum (korn) ikun għadda minn passatur jew ikun mitħun

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Bran, qatgħat jew fdal li jibqa' wara li r-ross ikun għadda minn passatur jew ikun mitħun

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Bran, qatgħat jew fdal li jibqa' wara li l-qamħ ikun għadda minn passatur jew ikun mitħun

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Bran, qatgħat jew fdal li jibqa' wara li ċ-ċereali ikunu għaddew minn passatur jew ikun mitħun (mhux inkluż qamħirrum (korn), ross jew qamħ)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu

CPA: 10.62.11

Lamtu; inulina; glutina tal-qamħ; destrina u lamtu modifikat ieħor

10.62.11.11

Lamtu tal-qamħ

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Lamtu tal-qamħirrum (korn)

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Lamtu tal-patata

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Lamtijiet (inklużi ross, dqiq tal-manjoka, ararut, palm tas-sagu) (eskluż qamħ, qamħirrum (korn) u patata)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulina

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Glutina tal-qamħ (eskluża glutina tal-qamħ li tkun ippreparata għall-użu bħala kolla jew għall-kisi u gglejżjar għall-industrija tat-tessuti)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dextrin u lamtijiet modifikati (inkluż ester u dak eteru, lamtu solubbli, lamtu preġelatinizzat/minfuħ, lamtu dialdehyde, lamtu trattat bil-formaldehyde/epichlorohydrin)

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapjoka u sostituti magħmula mill-lamtu f'forma ta' laqx, frak u simili

10.62.12.00

Tapjoka u sostituti tagħha magħmula mill-lamtu, f'forma ta' troffi, frott taċ-ċereali, ta' qtar jew boċċi, f'siftings jew forom simili oħra

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukows u xropp tal-glukows; fructose u xropp tal-fructose; zokkor invert; zokkor u xroppijiet taz-zokkor m.k.b.

10.62.13.10

Glukows u ġulepp tal-glukows (eskluż dawk li huma bÏingredjenti artifiċjali jew għandhom miżjud il-kulur)

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Fructose kimikament pur f'forma solida, fructose u ġulepp tal-fructose, li jħaddan > 50 % fructose fl-istat niexef, iseglucose, eskluż dak li huwa b'ingredjenti artifiċjali jew għandu miżjud il-kulur

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrine u ġulepp tal-maltodextine (eskluż dak li huwa b'ingredjenti artifiċjali jew għandu miżjud il-kulur)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Zokkrijiet oħrajn, inklużi zokkor maqlub (invert)

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Żejt tal-qamħirrun

10.62.14.30

Żejt tal-qamħirrum (korn) mhux raffinat u bil-frazzjonjiet tiegħu (eskluż dawk li huma modifikati kimikament)

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Żejt tal-qamħirrum (korn) raffinat u bil-frazzjonjiet tiegħu (eskluż dawk li huma modifikati kimikament)

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Fdalijiet tal-manifattura tal-lamtu u fdalijiet simili

10.62.20.00

Fdal tal-manifattura tal-lamtu u fdal simili ieħor

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Manifattura ta' ħobż; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti friski

CPA: 10.71.11

Ħobż frisk

10.71.11.00

Ħobż frisk li fl-istat niexef tieġħu għandu piż ta' ≤ 5 % taz-zokkor u ≤ 5 % tax-xaħam (eskluż dawk li għandhom miżjud għasel, bajd, ġobon jew frott)

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Ikel ta' l-għaġina u kejkijiet friski

10.71.12.00

Kejkijiet u ikel tal-għaġina, prodotti oħra tal-furnara li għandhom iz-zokkor miżjud

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Manifattura ta' biskuttelli u gallettini; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti ppriservati

CPA: 10.72.11

Crispbread, biskuttelli, ħobż mixwi u prodotti oħra moħmija

10.72.11.30

Ħobż iqarmeċ

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Qriemeċ, ħobż ittowstjat u prodotti ttowstjati oħra

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Gingerbread u simili; gallettini ħelwin; waffles u wejfers

10.72.12.30

Kejk tal-ġinġer u oħrajn simili

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Gallettini ħelwin, waffles u wejfers miksija kollha jew bi ftit ċikkulata u preparamenti oħra li għandhom il-kawkaw

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Gallettini ħelwin (inkluż dawk il-gallettini f'forma ta' sandwiċ, esklużi dawk li huma miksija kollha jew bi ftit ċikkulata u preparamenti oħra li għandhom il-kawkaw)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Waffles u wejfers li għandhom kontenut t'ilma > 10 % fil-piż tagħhom bħala prodott lest (esklużi kornets tal-ġelat, waffles f'forma ta' sandwiċ, u prodotti simili)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Waffles u wejfers (inkluż dawk melħin) (esklużi dawk li huma miksija kollha jew bi ftit ċikkulata u preparamenti oħra li għandhom il-kawkaw)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Oġġetti tal-forn oħrajn, imnixxfin u ppriservati

10.72.19.10

Matzos

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Ostji, cachets tat-tip għall-użu farmaċewtiku, wejfers li jissiġillaw, karta tar-ross u prodotti simili

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Gallettini (eskluż dawk li huma miksija kollha jew bi ftit ċikkulata u preparamenti oħra li jħaddnu l-kawkaw, gallettini ħelwin, waffles u wejfers)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Prodotti li ma vhumiex ħelwin u prodotti melħin, kemm dawk b'estrużjoni kif ukoll dawk li jespandu

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Prodotti tal-furnara, b'ebda ħlewwiet miżjuda (inkluż crepes, penkejks, quiche, pizza, exkluż sandwiċis, ħobż iqarmeċ, waffles, wejfers, qriemeċ, tostijiet, prodotti li ma humiex ħelwin u prodotti melħin, kemm dawk b'estrużjoni kif ukoll dawk li jespandu)

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Manifattura ta' mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili ta' l-għaġina

CPA: 10.73.11

Mqarrun, noodles u prodotti farinaċew simili

10.73.11.30

Għaġin mhux msajjar, li jħaddan il-bajd (eskluż dawk mimlijin u dawk li jkunu maħduma)

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Għaġin mhux msajjar (eskluż dawk li jħaddnu l-bajd, mimlijin u dawk li jkunu maħduma)

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus msajjar jew maħdum (inkluż dak bil-laħam, ħxejjex u ingredjenti oħra li jiffurmaw dixx komplut magħmul mill-kuskus)

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Manifattura ta' zokkor

CPA: 10.81.11

Zokkor mhux irfinut mill-kannamieli jew il-pitravi zokkrija, fi stat solidu

10.81.11.00

Zokkor tal-kannamieli naturali u zokkri tal-pitravi f'forma solida, li ma jħaddnux ingredjenti artifiċjali jew għandhom miżjud il-kulur

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Zokkor irfunut tal-kannamieli u tal-pitravi zokkrija u sucrose pur kimikament, fi stat solidu, b'sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda

10.81.12.30

Zokkor abjad tal-kannamieli jew zokkri tal-pitravi raffinati u f'forma solida

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Zokkor abjad tal-kannamieli jew zokkri tal-pitravi raffinati u f'forma solida (eskluż zokkor abjad)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Zokkor irfunut tal-kannamieli u tal-pitravi zokkrija b'sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda; zokkor ta' l-aġġru u xropp taz-zokkor ta' l-aġġru

10.81.13.00

Zokkor irfunut tal-kannamieli jew tal-pitravi zokkrija b'sustanzi tat-togħma u l-kulur miżjuda; zokkor tal-aġġru u xropp tal-aġġru

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Molasses

10.81.14.30

Ġulepp magħqud tal-aġġru

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Ġulepp magħqud li ġej mill-qligħ jew raffinar taz-zokkor (ezkluż ġulepp magħqud tal-aġġru)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Għaġna tal-pitravi zokkrija, bagasse, u skart ieħor mill-manifattura taz-zokkor

10.81.20.00

Polpa tal-pitravi, bagasse u fdal ieħor tal-manifattura taz-zokkor (inkluż xkuma tar-raffinar u residwu tal-filters)

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor

CPA: 10.82.11

Pejst tal-kawkaw, kemm jekk bix-xaħam imneħħi u kemm jekk le

10.82.11.00

Pejst tal-kawkaw (eskluż dak li jħaddan iz-zokkor jew ingredjent ħelu ieħor)

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Butir, xaħam u żejt tal-kawkaw

10.82.12.00

Butir, xaħam jew żejt tal-kawkaw

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Trab tal-kawkaw, li ma fihx iz-zokkor jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda

10.82.13.00

Trab tal-kawkaw (eskluż dak li li jħaddan iz-zokkor jew ingredjent ħelu ieħor)

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Trab tal-kawkaw, li fih zokkor jew xi sustanza oħra ta' ħlewwa miżjuda

10.82.14.00

Trab tal-kawkaw li jħaddan iz-zokkor jew ingredjent ħelu ieħor

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u ta' l-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), fil-kwantità

10.82.21.30

Ċikkulata u preparazzjonijiet oħra tal-ikel li fihom il-kawkaw, fi blokki, ċapep jew biċċiet > 2 kg jew f'forma likwida, pejst, trab, granulari jew f'xi forma oħra bl-ingrossa ġo kontenituri jew pakki diretti, b'kontenut > 2 kg, fihom ≥ 18 % toqol tal-b

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Trab tal-ħalib taċ-ċikkulata li jħaddan piż ta' 18 % jew iżjed butir tal-kawkaw u li f'pakketti għandu piż ta' 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Kisi taċ-ċikkulata li jħaddan 18 % jew iżjed butir tal-kawkaw u li fpakketti għandu piż ta' 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Preparazzjonijiet tal-ikel li fihom <18 % ta' butir tal-kakaw u f'pakketti li jiżnu > 2 kg (eskluż il-kisja bit-togħma taċ-ċikkulata, taħlita ta' ħalib, zokkor u kakaw)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Preparazzjonijiet taċ-ċikkulata u ta' l-ikel li fihom il-kawkaw (barra mit-trab tal-kawkaw biz-zokkor), li mhux fil-kwantità

10.82.22.33

Blokki taċ-ċikkulata bil-mili fin-nofs (inkluż dak bil-krema, likur jew pejst tal-frott, esklużi gallettini taċ-ċikkulata)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa li għandhom ċereali, frott jew ġewż (esklużi dawk il-gallettini mimlijin biċ-ċikkulata)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa (eskluż dawk li għandhom ċereali, frott jew ġewż, gallettini taċ-ċikkulata)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Ċikkulati li fihom l-alkoħol (esklużi dawk il-blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Ċikkulati (eskluż dawk li fihom l-alkoħol, fi blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Ħlewwiet taċ-ċikkulata mimlijin (eskluż dawk fi blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa, gallettini taċ-ċikkulata, ċikkulati)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Ħlewwiet taċ-ċikkulata (eskluż dawk mimlijin, fi blokki mimlijin taċ-ċikkulata, biċċiet taċ-ċikkulata, jew ċikkulata sħiħa, gallettini taċ-ċikkulata, ċikkulati)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Ħlewwiet taz-zokkor u sostituti magħmula minn prodotti ta' sostituzzjoni taz-zokkor, li jħaddnu l-kawkaw (inkluż qubbajt taċ-ċikkulata) (eskluża ċikkulata bajda)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Pejst taċ-ċikkulata

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Preparazzjonjiet li jħaddnu kawkaw li jintuża għax-xarbiet

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Prodotti tal-ikel bil-kawkaw (eskluż pejst tal-kawkaw, butir, trab, blokki, biċċiet, biċċiet sħaħ, likwidu, pejst, trab, ħbub, u forom oħra sħaħ f'pakketti > 2 kg, biex isiru xarbiet, pejst taċ-ċikkulata)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Prodotti tad-dolċerija taz-zokkor (inkluża ċ-ċikkulata bajda) li ma fihomx kawkaw

10.82.23.10

Ċjuwing-gamm

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Kejkijiet tal-likorizja, blokki, stikek u pastilji li jħaddnu piż taz-zokkor tal-kannamieli > 10 %, iżda li ma jħaddnux sustanzi oħra

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Ċikkulata bajda

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Pejsts tal-ħlewwiet taz-zokkor f'pakketti li għandhom piż nett ta' ≥ 1 kg (inkluż marżipan, fondant, qubbajt u pejst tal-lewż)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastilji li wieħed isoff u qtar tas-sogħla li jikkonsistu essenzalment fiz-zokkor u ħlewwiet (esklużi pastilji jew qtar li jħaddnu ħlewwiet u li għandhom kwalitajiet mediċinali)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Beni li huma miksija biz-zokkor (ippannjati) (inkluż lewż biz-zokkor)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Ħelu tal-ġelatina, ġèli tal-frott, pejsts tal-frott f'forma ta' ħlewwiet taz-zokkor (eskluż cjuwing-gamm)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Ħelu mgħolli

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Tòfis, karamelli u ħelu ieħor simili

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Pilloli kompressi tal-ħlewwiet taz-zokkor (inkluż kaxùs)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Ħlewwiet taz-zokkor, n.e.c.

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, ippriservati fiz-zokkor

10.82.24.00

Frott, lewż, qoxra tal-frott u partijiet oħra tal-pjanti, ippriservati fiz-zokkor

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Ipproċessar ta' te u kafè

CPA: 10.83.11

Kafè, bil-kafeina mneħħija jew mixwi

10.83.11.30

Kafè bla kafeina, mhux inkaljat

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Kafè inkaljat, mhux bla kafeina

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Kafè inkaljat, bla kafeina

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Sostituti tal-kafè; estratti, essenzi u konċentrati tal-kafè jew sostituti tal-kafè; fosdqatu ġlud tal-kafè

10.83.12.10

Sostituti tal-kafè li jħaddnu l-kafè

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Estratti, essenzi u konċentrati, ta' kafè, u preparazzjonijiet b'bażi ta' dawn l-estratti, l-estretti jew konċentrato jew b'bażi ta' kafè

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Ċikwejra nkaljata u sostituti ta' kafè nkaljat, u estratti, essenza u konċentrati tagħhom

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Te aħdar (mhux iffermentat), te iswed (iffermentat) u te ffermentat parzjalment, f'imballaġġ primarju b'kontenut ta' ≤ 3 kg

10.83.13.00

Té f'pakketti ta' kontenut ta' ≤ 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Estratti, essenzi, konċentrati u preparazzjonijiet mit-te jew mit-te tal-Paragwaj

10.83.14.00

Estratti, essenza u konċentrati ta' té jew maté, u preparazzjoni b'dawn l-istess estratti, essenza u konċentrati, jew b'bażi ta' té jew maté

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 10.84

Manifattura ta' kondimenti u ħwawar

CPA: 10.84.11

Ħall u sostituti tal-ħall magħmula mill-aċtu aċetiku

10.84.11.30

Ħall magħmul mill-inbid

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Ħall u sostituti tal-ħall (eskluż dak magħmul mill-inbid)

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Zlazi; kondimenti mħallta u taħwir imħallat; dqiq u dqiq oħxon tal-mustarda u mustarda ppreparata

10.84.12.10

Zalza tas-soya

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Keċap tat-tadam u zlazi oħra tat-tadam

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Dqiq tal-mustarda u qamħ mitħun mhux raffinat

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Mustarda maħduma

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Zlazi u preparazzjonijiet tagħhom, kondimenti mħawdin u ħwawar imħawdin (exklużi zalza tas-soya, keċap tat-tadam, zlazi oħrajn tat-tadam, dqiq tal-mustarda jew qamħ mitħun mhux raffinat jew mustarda maħduma)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Melħ tajjeb għal ma' l-ikel

10.84.30.00

Melħ adatt għall-konsum mill-bniedem

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Manifattura ta' ikliet u platti lesti

CPA: 10.85.11

Ikliet u platti ppreparati magħmula mil-laħam, il-ġewwieni tal-laħam jew id-demm

10.85.11.00 z

Ikliet u platti ppreparati magħmula mil-laħam, il-ġewwieni tal-laħam jew demm

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Ikliet u platti ppreparati magħmula mill-ħut, il-krustaċji u l-molluski

10.85.12.00 z

Ikliet u platti ppreparat ibbażati fuq il-ħut, krustaċji u molluski

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.11b + .16b + .18b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Ikliet u platti ppreparati magħmula mill-ħaxix

10.85.13.00 z

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq il-ħaxix

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Ikliet u platti ppreparati bbażati fuq l-għaġin

10.85.14.10

Għaġin kemm msajjar kif ukoll mhux, mimli bil-laħam, ħut, ġobon u sustanzi oħra fi kwalunkwe proprorzjon

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Għaġin niexef, mhux niexef u ffriżat u prodotti oħra tal-għaġin (inkluż dawk maħduma) (eskluż dak l-għaġin mhux msajjar, għaġin mimli)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Platti u ikliet ippreparati oħrajn (inkluża l-pizza ffriżata)

10.85.19.00

Platti u ikliet oħra ppreprati (inklużi pizza ffriżata)

2106 90 98

kg

S

 

NACE: 10.86

Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku

CPA: 10.86.10

Preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel tad-dieta

10.86.10.10

Preparazzjonijiet omoġenizzati tal-laħam, ġewwieni t'annimal jew demm (esklużi zalzetti u prodotti simili tal-laħam, preparazzjonijiet ibbażati fuq dawn il-prodotti)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Ħxejjex omoġenizzati (exklużi dawk iffriżati, ppriservati fil-ħall jew aċtu aċetiku)

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Preparazzjonijiet omoġenizzati tal-ġamm, ġèlis tal-frott, marmellati, purè tal-frott jew tal-ġewż u pejsts tal-frott jew tal-ġewż

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Preparazzjonijiet t'ikel omoġenizzati u kompost għall-trabi fl-ewwel snin ta' ħajjithom jew għal skopijiet dietetiċi p.r.s. f'kontejners ≤ 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Preparazzjonijiet t'ikel għall-trabi fl-ewwel snin ta' ħajjithom, p.r.s. (esklużi preparazzjonijiet t'ikel omoġenizzat u compost)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.

CPA: 10.89.11

Sopop u brodu u preparazzjonijiet magħmula minnhom

10.89.11.00

Sopop jew brodu u l-preparazzjonjiet tagħhom

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Bajd, mhux fil-qoxra, u isfra tal-bajd friski jew ippriservati; bajd fil-qoxra ppriservat jew imsajjar; abjad tal-bajd

10.89.12.30

Prodotti magħmula mill-bajd, friski, niexfin, msajrin fil-fwar jew f'ilma jagħli, mqiegħda fil-forom jew ippriżervati (eskluż albumina, fil-qoxra)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Albumina tal-bajd

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Ħmejjer (attivi jew mhux attivi); mikro-organiżmi b'ċellula waħda oħrajn, mejta; baking powders ippreparati

10.89.13.34

Ħmira

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Ħmira attiva (eskluża ħmira tal-furnara)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Ħmira mhux attiva u mikro-organiżmi oħrajn li għandhom ċelloli mejta

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Trab tal-ħami bħala sostitut tal-ħmira

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Estratti u meraq tal-laħam, il-ħut u l-invertebrati akwatiċi

10.89.14.00

Estratti u meraq ta' laħam, ħut, krustaċji, molluski jew invertebrati oħra li jgħixu fl-ilma

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Prodotti ta' l-ikel diversi m.k.b.

10.89.19.10

Karamella

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Estratt tax-xgħir

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Preparazzjonjiet t'ikel tad-dqiq, qamħ mitħun mhux raffinat, lamtu, eċċ.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Konċentrati tal-proteina u ġuleppi ħelwin bit-togħma jew bil-kulur

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Preparazzjonjiet tal-ikel oħrajn n.e.c.

2106[.90(.20 + .92)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest

CPA: 10.91.10

Għalf ippreparat għall-annimali mrobbijin, barra mid-dqiq oħxon u pellets tax-xnien

10.91.10.10 z

Premixtures tal-għalf tal-bhejjem tar-razzett

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf ta' annimali tal-irziezet (għajr għal pretaħlitiet): ħnieżer

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf ta' annimali tal-irziezet (għajr għal pretaħlitiet): bhejjem tal-ifrat

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf ta' annimali tal-irziezet (għajr għal pretaħlitiet): tjur tal-irziezet

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparazzjonijiet użati għall-għalf ta' annimali tal-irziezet (għajr għal pretaħlitiet): n.e.c.

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Dqiq oħxon u pellets tax-xnien (alfalfa)

10.91.20.00

Pasta u gerbub tax-xnien (alfalfa)

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi

CPA: 10.92.10

Ikel ippreparat għall-pets

10.92.10.30

Ikel tal-klieb jew qtates, p.r.s.

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparazzjonijiet li jintużaw għal-għalf tal-annimali tad-dar

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti

CPA: 11.01.10

Xorb alkoħoliku ddistillat

11.01.10.20

Spirti li ġejjin minn inbid distillat jew mill-karfa tal-għeneb magħsur (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Wiski (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum u tafia (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin and Geneva (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka b'volum t'alkoħol ta' ≤ 45,4 % (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Spirti distillati mill-frott (exklużi likurs, ġin, Geneva, inbid jew inbid mill-karfa tal-għeneb magħsur (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol))

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Alkoħols puri (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Spirti, likurs u xarbiet bl-ispirti (eskluż dawk li huma distillati mill-inbid, inbid mill-karfa tal-għeneb magħsur jew mill-frott/wiski, rum, tafia, ġin u gemeva, Vodka b'volum t'alkoħol ta' <= 45.4 %, spirti distillati mill-frott (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Manifattura ta' inbid mill-għeneb

CPA: 11.02.11

Imbid ifexfex mill-għeneb frisk

11.02.11.30

Xampanja (importanti: esklużi dazju fuq l-alkoħol)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Inbid frizzanti magħmul minn għenbiet friski (eskluża x-xampanja; id-dazju fuq l-alkoħol)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Imbid mill-għeneb frisk, barra mill-imbid ifexfex; għaġna ta' l-għebeb magħsur (must)

11.02.12.11

Inbid abjad f'reġjunijiet speċifiċi (vqprd)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Għeneb magħsur qabel ma jeħmer bil-fermentazzjoni mhux possibli biż-żieda tal-alkoħol, b'pressjoni ta' Ċ O2 fis-soluzzjoni ≥   bar < 3, f'20 °C (eskluż inbid sparkling)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Għeneb ta' kwalità magħsur qabel ma jeħmer bil-fermentazzjoni mhux possibli biż-żieda tal-alkoħol, vqprd ta' volum alkoħoliku ta' ≤ 15 % esklużi inbid abjad u inbid sparkling

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Inbid u għeneb magħsur qabel ma jeħmer miżjuda bl-alkoħol biex jipprevjeni jew iwaqqaf il-fermentazzjoni, ta' qawwa alkoħolika ≤ 15 % (eskluż l-inbid ifexfex u l-inbid (DPO))

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Port, Madeira, Sherry u oħrajn > 15 % alkoħol

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Għaġna tal-għeneb magħsur (minbarra d-dazju fuq l-alkoħol)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott

CPA: 11.03.10

Xorb iffermentat ieħor (per eż. sidru, perry, mead); xorb imħallat li fih l-alkoħol

11.03.10.00

Xarbiet iffermentati u t-taħlit tagħhom (inklużi dawk b'xarbiet non-alkoħoliċi, sîdru, perry u mead, esklużi birra mill-malt, inbid minn għeneb b'sustanzi aromatiċi)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati

CPA: 11.04.10

Vermut u mbid ieħor bit-togħma miżjuda magħmul mill-għeneb frisk

11.04.10.00

Vermut u inbid ieħor t'għeneb frisk b'sustanzi aromatiċi (eskluż dazju alkoħoliku)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Manifattura ta' birra

CPA: 11.05.10

Birra, barra mill-fond tat-tisjir tal-birra

11.05.10.00

Birra magħmula mill-malt (esklużi birer non-alkoħoliċi, birra li tħaddan volum alkoħoliku ta' ≤ 0,5 %, dazju alkoħoliku)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 z

Birra non-alkoħolika u birra li fiha ≤0.5 % alkoħol

2202 90 10a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Tisjir jew distillazzjoni tal-fond

11.05.20.00

Is-sajran tal-birra u distillazzjoni tat-tartru u fdal ieħor (eskluż dazju alkoħoliku)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Manifattura ta' malt

CPA: 11.06.10

Malt

11.06.10.30

Malt, mhux inkaljat (eskluż dazju alkoħoliku)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Malt inkaljat (eskluż dazju alkoħoliku, prodotti li kellhom jgħaddu minn iżjed ipproċessar, malt inkaljat użat bħala sostitut tal-kafè)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken

CPA: 11.07.11

Ilma minerali u ilma effervexxenti, mhux bil-ħlewwa jew it-togħma miżjuda

11.07.11.30

Ilmijiet minerali u ilmijiet t'arjazzjoni, mhux ħelwin

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Ilmijiet mhux ħelwin u mingħajr togħma, silġ u snow (esklużi minerali u ilmijiet t'arjazzjoni)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Xarbiet oħrajn mhux alkoħoliċi

11.07.19.30

Ilmijiet, biz-zokkor miżjud, materjal ħelu ieħor, i.e. soft drinks (inklużi minerali u ilmijiet t'arjazzjoni)

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 z

Xarbiet non-alkoħoliċi li ma jħaddnux xaħam tal-ħalib (esklużi dawk il-minerali ħelwin jew dawk mhux ħelwin, ilmijiet t'arjazzjoni)

2202 90 10b

l

S

 

11.07.19.70

Xarbiet non-alkoħoliċi li jħaddnu xaħam tal-ħalib

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Manifattura ta' prodotti tat-tabakk

CPA: 12.00.11

Sigarri, cheroots, sigarri żgħar u sigarretti, magħmula mit-tabakk jew minn sostituti tat-tabakk

12.00.11.30

Sigarri, cheroots u cigarillos li jħaddnu t-tabakk u taħlit ieħor tat-tabakk u sostituti tat-tabakk (eskluż dazju tat-tabakk)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Sigaretti li jħaddnu t-tabakk u taħlit ieħor tat-tabakk u sostituti tat-tabakk (eskluż dazju tat-tabakk)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Sigarri, cheroots u cigarillos li jħaddnu biss sostituti tat-tabakk (eskluż dazju tat-tabakk)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Tabakk manifatturat ieħor u sostituti; tabakk omoġenizzat jew rikostitwit; estratti u essenzi tat-tabakk

12.00.19.30

Tabakk tat-tipjip (eskluż dazju tat-tabakk)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tabakk immanifatturat, estratti u essenza, tabakk omoġenizzat jew rikostrutt, n.e.c.

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti

CPA: 13.10.10

Xaħam tas-suf (inkluż il-lanolin)

13.10.10.00

Grass tas-suf u sustanzi ta' xaħam li jiġu minnhom, inkluż lanolin

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Ħarir grezz (mhux organzin)

13.10.21.00

Ħarir grezz (mhux mitfugħ)

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Suf, imnaddaf mill-griż jew karbonizzat (imnaddaf mill-materjal veġetali), mhux imqardax jew mimxut

13.10.22.00

Suf, imnaddaf mill-griż jew karbonizzat mhux imqardax jew mimxut

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Fdalijiet ta' l-imxit tas-suf jew pil fin ta' l-annimali

13.10.23.00

Suf qasir jew xagħar fin tal-annimali

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Suf u pil fin jew oħxon, imqardax jew mimxut

13.10.24.00

Suf jew xagħar tal-annimali, mimxut jew ippettnat (inkluż tops tas-suf)

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Qoton, imqardax jew mimxut

13.10.25.00

Qoton, mimxut jew ippettnat

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Ġuta u fibri oħrajn tat-tessuti (minbarra kittien, qanneb reali u rami), ipproċessati izda mhux magħżula

13.10.26.00

Ġuta u fibri oħrajn tat-tessuti (barra mill-kittien, qanneb reali u rami), ipproċessati iżda mhuz magħżula

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Fibri veġetali tat-tassuti oħrajn, ipproċessati iżda mhuz magħżula

13.10.29.00

Fibri veġetali tat-tessuti oħrajn, ipproċessati iżda mhuz magħżula

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Fibri bażiċi sintetiċi, imqardxa, mimxuta jew ippreparati għall-għażil b'xi mod ieħor

13.10.31.00

Fibra tajba sintetika, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Fibri bażiċi artifiċjali, imqardxa, mimxuta jew ippreparati għall-għażil b'xi mod ieħor

13.10.32.00

Fibra tajba artifiċjali, mimxuta, ippettnata jew ipproċessata għall-ħidma

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Ħjut mibrumin tal-ħarir jew ħjut magħżulin mill-iskart tal-ħarir

13.10.40.10

Ħarir tal-ħjut tas-suf, n.p.r.s. (eskluż dawk li huma maħduma minn fdal tal-ħarir)

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Ħjut tas-suf maħdum minn fdal tal-ħarir, n.p.r.s.

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Ħjut tas-suf tal-ħarir u fdal tal-ħjut tas-suf tal-ħarir, p.r.s., gut tad-dudu tal-ħarir

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Ħjut mibrumin tas-suf imballati għall-kummerċ bl-imnut jew le; ħjut mibrumin ta' suf fin jew oħxon ta' l-annimali jew suf taż-żwiemel

13.10.50.10

Ħjut ta' suf imqardex jew xagħar fin tal-annimali, n.p.r.s.

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Ħjut ta' suf mimxut jew xagħar fin tal-annimali, n.p.r.s.

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Ħjut tas-suf tal-ħarir u xagħar fin tal-annimali, p.r.s.

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Ħjut mibrumin tal-qoton (li m'humiex ħajt tal-ħjata)

13.10.61.32 z

Ħjut tas-suf ta' qoton mhux ippettnat, n.p.r.s., għall-fibri maħduma (eskluż dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Ħjut tas-suf ta' qoton mhux ippettnat, n.p.r.s., għall-fibri maħduma u maljerija

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Ħjut tas-suf ta' qoton mhux ippettnat, n.p.r.s., għall-użu ieħor (inkluż dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Ħjut tas-suf ta' qoton ippettnat, n.p.r.s., għall-fibri maħduma (esklużi dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Ħjut tas-suf ta' qoton ippettnat, n.p.r.s., għall-fibri maħduma u maljerija

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Ħjut tas-suf ta' qoton ippettnat, n.p.r.s., għall-użu ieħor (inklużi dawk għat-tapiti u kisi tal-art)

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Ħjut tas-suf tal-qoton, p.r.s. (eskluż ħajt biex tħit)

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Ħajt tal-ġjata tal-qoton

13.10.62.00

Ġajt tal-ġjata tal-qoton

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Ħjut mibrumin tal-kittien

13.10.71.10

Ħjut tas-suf tal-fibra tal-kittien, n.p.r.s.

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Ħjut tas-suf tal-fibra tal-kittien, p.r.s.

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Ħjut mibrumin tal-ġuta jew fibri tat-tilju għat-tessuti oħrajn; ħjut mibrumin oħrajn ta' fibri veġetali tat-tessuti; ħjut mibrumin tal-karta

13.10.72.00

Ħjut tas-suf tal-ħxejjex u fibri tat-tilju (eskluż ħjut tas-suf tal-fibra tal-kittien), ħjut tas-suf tal-fibra tal-kittien tal-karti

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Ħjut mibrumin magħmulin minn filamenti magħmula mill-bniedem, aktar minn wieħed jew mibrumin flimkien (minbarra ħajt tal-ħjata, ħjut mibrumin high tenacity tal-poliamide, poliester jew rayon visk), mhux imballati għall-bejgħ bl-imnut; ħjut mubruma ta' filamenti magħmula mill-bniedem (barra mill-ħajt tal-ħjata) imballati għall-bejgħ bl-imnut

13.10.81.10

Ħjut tas-suf tal-fibra tal-kittien multipla jew cabled f'forma sintetika, n.p.r.s.

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Ħjut tas-suf tal-fibra tal-kittien multipla jew cabled f'forma artifiċjali, n.p.r.s. (eskluż ħajt biex tħit)

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Filament magħmul mill-bniedem ta' ħjut tas-suf, p.r.s. (eskluż ħajt tal-ħjata)

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Ħjut mibrumin li m'humiex ħajt tal-ħjata ta' fibri sintetiċi bażiċi li fihom ≥ 85 % bħala piż, ta' tali fibri

13.10.82.10

Ħjut (għajr ħjut għall-ħjata) li fihom ≥ 85 % jew iktar bil-piż ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat, n.p.r.s

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Ħjut mibrumin (minbarra l-ħajt tal-ħjata) li fihom ≥ 85 % piż ta' fibri sintetiċi bażiċi, p.r.s.

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Ħjut mibrumin (li m'humiex ħajt tal-ħjata) ta' fibri sintetiċi bażiċi li fihom < 85 % bħala piż, ta' tali fibri

13.10.83.20

Ħjut mibrumin li fihom < 85 % piż ta' fibri tal-polijester bażiċi (minbarra l-ħajt tal-ħjata), imħallta ma' fibri artifiċjali, n.p.r.s.

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Ħjut li fihom < 85 % bil-piż ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat imħallta ma' suf imqardex jew suf fin tal-annimali, n.p.r.s.

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Ħjut li fihom < 85 % bil-piż ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat imħallta ma' suf mimxut jew suf fin tal-annimali, n.p.r.s.

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Ħjut mibrumin li fihom < 85 % piż ta' fibri sintetiċi bażiċi (minbarra l-ħajt tal-ħjata), imħallta mal-qoton, n.p.r.s.

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Ħjut mibrumin oħrajn, li fihom < 85 % piż ta' fibri sintetiċi bażiċi (minbarra l-ħajt tal-ħjata), n.e.c., n.p.r.s.

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Ħjut mibrumin li fihom < 85 % piż ta' fibri sintetiċi bażiċi (minbarra l-ħajt tal-ħjata), p.r.s.

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Ħjut mibrumin (li m'humiex ħajt tal-ħjata) minn fibri bażiċi artifiċjali, mhux imballati għall-bejgħ bl-imnut

13.10.84.10

Ħjut mibrumin (minbarra l-ħajt tal-ħjata) ta' fibri bażiċi artifiċjali, n.p.r.s.

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Ħjut mibrumin (minbarra l-ħajt tal-ħjata) ta' fibri bażiċi artifiċjali, p.r.s.

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Ħajt tal-ħjata u ħjut mibrumin magħmula minn filamenti u fibri sintetiċi u artifiċjali

13.10.85.10

Ħjut tal-ħjata ta' filamenti magħmulin mill-bniedem

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Ħjut tal-ħjata ta' fibri magħmulin mill-bniedem ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple)

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Insiġ ta' tessuti

CPA: 13.20.11

Tessuti minsuġa mill-ħarir jew l-iskart tal-ħarir

13.20.11.00

Fibri tal-ħarir jew fdal tal-ħarir minsuġa

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tessuti minsuġa minn suf imqardax jew mimxut jew minn pil ta' l-annimali fin jew oħxon jew tax-xagħar taż-żiemel

13.20.12.30

Drappijiet minsuġa ta' suf imqardex jew xagħar fin tal-annimali mqardex

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Drappijiet minsuġa ta' suf mimxut jew xagħar fin tal-annimali mimxut drappijiet minsuġa ta' suf aħrax tal-annimali

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Tessuti minsuġa tal-kittien

13.20.13.30

Drappijiet minsuġa tal-għażel, li fihom ≥ 85 % ta' għażel bil-piż

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Drappijiet minsuġa tal-għażel, li fihom < 85 % ta' għażel bil-piż

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tessuti minsuġa tal-ġuta u fibri oħrajn tat-tessut tat-tilju (barra mill-kittien, qanneb reali u rami)

13.20.14.00

Drappijiet minsuġin minn fibri ta' siġar tropikali jew minn fibri ta' siġar oħra (esklużi l-kittien, l-qanneb u l-fibri tal-pjanta Boehmeria nivea)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Ħjut mibrumin ta' fibri veġetali oħrajn; tessuti minsuġa minn ħjut tal-karti mibrumin

13.20.19.00

Drappijiet minsuġin magħmulin mill-qanneb, minn fibri tal-pjanta Boehmeria nivea jew fibri ta' pjanti oħra (esklużi l-kittien, fibri ta' siġar tropikali jew ta' siġar oħra), ħajt tal-karti

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Tessuti minsuġa tal-qoton

13.20.20.14 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton, mhux bi ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-ħwejjeġ

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton, mhux bi ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-bjankerija tad-dar jew għat-tessuti għad-dar

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Drappijiet minsuġin mit-tajjar, mhux minn ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu ≤≤ 200 g/m2, għal użi tekniċi jew industrijali (esklużi garżi, garżi mediċi)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Drappijiet minsuġin mit-tajjar li jiżnu ≤ 100 g/m2, għall-garżi mediċi, faxex u garżi sterilizzati

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Drappijiet minsuġin mit-tajjar, minn ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-qomos u l-blawsijiet

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Drappijiet minsuġin mit-tajjar, mhux minn ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu ≤ 200 g/m2, għall-ħwejjeġ

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton, mhux bi ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu > 200 g/m2, għall-bjankerija tad-dar jew tessuti għad-dar

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Drappijiet minsuġin mit-tajjar, mhux minn ħjut ta' kuluri differenti, li jiżnu > 200 g/m2, għal użi tekniċi u industrijali

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Drappijiet minsuġin tad-denim li jiżnu > 200 g/m2 (li jinkludu denim li mhux blu)

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Drappijiet minsuġin mit-tajjar, minn ħjut ta' kuluri differenti, għal ħwejjeġ oħra

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Drappijiet minsuġa tal-qoton bi ħjut ta' kuluri differenti, għall-bjankerija tad-dar jew tessuti għad-dar

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Drappijiet minsuġin mit-tajjar, minn ħjut ta' kuluri differenti, għal użi tekniċi u industrijali

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tessuti minsuġa minn ħjut mibrumin ta' filamenti sintetiċi u ħjut mibrumin minn filamenti artifiċjali

13.20.31.30

Drappijiet minsuġin minn filamenti artifiċjali miksubin minn ħjut jew strixxi ta' tenaċità kbira, jew affarijiet simili (inklużi n-najlon, polyamides oħra, polyester, viscose rayon)

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Drappijiet minsuġa ta' ħjut b'filamenti sintetiċi (għajr dawk miksuba minn ħjut b'tenaċità għolja jew strixxa u simili)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Drappijiet minsuġa bi ħjut ta' filamenti artifiċjali (għajr dawk miksuba minn ħjut b'tenaċità għolja)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tessuti minsuġa minn fibri sintetiċi bażiċi

13.20.32.10

Drappijiet minsuġa ta' fibri sintetiċi għall-għażil, li fihom 85 % jew iktar bil-piż ta' fibri sintetiċi għall-għażil

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Drappijiet minsuġa ta' fibri sintetiċi għall-għażil, li fihom inqas minn 85 % bil-piż ta' dawn il-fibri, imħallta primarjament jew esklussivament mal-qoton (għajr drappijiet ta' ħjut b'kuluri differenti)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Drappijiet minsuġa ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat, li fihom inqas minn 85 % bil-piż ta' dawn il-fibri, imħallta primarjament jew esklussivament mal-qoton, ta' ħjut b'kuluri differenti)

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Drappijiet minsuġa ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat, imħallta primarjament jew esklussivament b'suf imqardex jew xagħar fin tal-annimali

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Drappijiet minsuġa ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat imħallta primarjament jew esklussivament ma' suf mimxut jew xagħar fin tal-annimali

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Drappijiet minsuġa ta' fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat imħallta b'kollox għajr b'suf, xagħar fin tal-annimali jew qoton

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tessuti minsuġa minn fibri artifiċjali bażiċi

13.20.33.30

Drappijiet minsuġa ta' fibri artifiċjali ta' qisien ta' qosor predeterminat, mhux bi ħjut ta' kuluri differenti

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Drappijiet minsuġin minn fibri artifiċjali standard, minn ħjut ta' kuluri differenti

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tessuti minsuġa bil-pil u tessuti tax-xinilja (li m'humiex drapp tax-xugamani u “tessuti dojoq”)

13.20.41.00

Drapp artab minsuġ bi ħjut imsallbin, drapp tas-satin (esklużi drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili, drapp bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf, drapp dejjaq)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Tessuti minsuġa bil-pil u tessuti tax-xinilja (li m'humiex drapp tax-xugamani u “tessuti dojoq”)

13.20.42.00

Drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Drapp tax-xugamani ieħor u tessuti minsuġa terry simili (li m'humiex “tessuti dojoq”)

13.20.43.00

Drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili (eskluż dak tat-tajjar)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Drappijiet trasparenti (gauze) (li m'humiex “tessuti dojoq”)

13.20.44.00

Garża (esklużi garża medika, drapp minsuġ dejjaq)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tessuti tufted, li m'humiex twapet

13.20.45.00

Drapp bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf (esklużi twapet bi ħjut bħal dawn u drappijiet oħra li jiksu l-art)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tessuti minsuġa (inkliużi “tessuti dojoq”) tal-fibri tal-ħġieġ

13.20.46.00

Drappijiet minsuġin minn fibri tal-ħġieġ (inklużi drapp dejjaq, suf tal-ħġieġ)

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Irfinar ta' tessuti

CPA: 13.30.11

Servizzi ta' l-ibbliċjar u ż-żebgħa tal-ħjut mibrumin u l-ħjut tat-tessuti

13.30.11.10

Tiżbigħ ta' fibri

 

 

I

 

13.30.11.21

Tiżbigħ ta' ħjut tas-satin

 

 

I

 

13.30.11.22

Tiżbigħ ta' ħjut tas-suf, pil fin jew ħoxni tal-annimali u xagħar taż-żiemel

 

 

I

 

13.30.11.23

Tiżbigħ ta' ħajt tat-tajjar (eskluż dak tal-ħjata)

 

 

I

 

13.30.11.24

Tiżbigħ ta' kittien, fibri ta' siġar tropikali jew ta' siġar oħra, fibri li ġejjin mill-pjanti u ħajt tal-karti

 

 

I

 

13.30.11.25

Tiżbigħ ta' ħjut sintetiċi (esklużi dawk tal-ħjata)

 

 

I

 

13.30.11.26

Tiżbigħ ta' ħjut artifiċjali (esklużi dawk tal-ħjata)

 

 

I

 

13.30.11.27

Tiżbigħ ta' fibri sintetiċi standard (esklużi dawk tal-ħjata)

 

 

I

 

13.30.11.28

Tiżbigħ ta' fibri artifiċjali standard (esklużi dawk tal-ħjata)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Servizzi ta' l-ibbliċjar tat-tessuti u ta' l-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.30.12.10

Lamtatura ta' drapp minsuġ tas-satin

 

 

I

 

13.30.12.20

Lamtatura ta' drapp minsuġ tas-suf, pil fin jew ħoxni tal-annimali u xagħar taż-żiemel

 

 

I

 

13.30.12.30

Lamtatura ta' drapp minsuġ tat-tajjar li 85 % jew aktar tal-piż tiegħu hu magħmul mit-tajjar

 

 

I

 

13.30.12.40

Lamtatura ta' drapp minsuġ tal-kittien, drapp magħmul minn fibri ta' siġar tropikali jew siġar oħra, fibri li ġejjin mill-pjanti u ħjut tal-karti

 

 

I

 

13.30.12.50

Lamtatura ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri sintetiċi

 

 

I

 

13.30.12.60

Lamtatura ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri artifiċjali

 

 

I

 

13.30.12.70

Lamtatura ta' drapp artab minsuġ u drapp tas-satin (esklużi drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili, drapp minsuġ dejjaq

 

 

I

 

13.30.12.80

Lamtatura ta' drapp użat għax-xugamani u drapp minsuġ simili (eskluż drapp bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf)

 

 

I

 

13.30.12.90

Lamtatura ta' drapp maħdum bil-labra jew bil-ganċ

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Servizzi taż-żebgħa tat-tessuti u ta' l-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.30.13.10

Tiżbigħ ta' drapp minsuġ tas-satin jew ta' fdalijiet tas-satin

 

 

I

 

13.30.13.20

Tiżbigħ ta' drapp minsuġ tas-suf, pil fin jew ħoxni tal-annimali jew xagħar taż-żiemel

 

 

I

 

13.30.13.30

Tiżbigħ ta' drapp minsuġ tat-tajjar li ≥ 85 % tal-piż tiegħu hu tajjar

 

 

I

 

13.30.13.40

Tiżbigħ ta' drapp minsuġ tal-kittien, drapp magħmul minn fibri ta' siġar tropikali, fibri ta' siġar oħra, fibri ġejjin mill-pjanti u ħajt tal-karti

 

 

I

 

13.30.13.50

Tiżbigħ ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri sintetiċi

 

 

I

 

13.30.13.60

Tiżbigħ ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri artifiċjali

 

 

I

 

13.30.13.70

Tiżbigħ ta' drapp artab minsuġ u drapp tas-satin (esklużi drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili, drapp minsuġ dejjaq)

 

 

I

 

13.30.13.80

Tiżbigħ ta' drapp użat għax-xugamani u drapp simili (eskluż drapp bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf)

 

 

I

 

13.30.13.90

Tiżbigħ ta' drappijiet maħduma bil-labar jew bil-ganċ u dawk li ma humiex minsuġa

 

 

I

 

CPA: 13.30.14

Servizzi ta' l-istampar tat-tessuti u ta' l-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.30.14.10

Stampar ta' drapp minsuġ tas-satin

 

 

I

 

13.30.14.20

Stampar ta' drapp minsuġ tas-suf, pil fin jew ħoxni tal-annimali jew xagħar taż-żiemel

 

 

I

 

13.30.14.30

Stampar ta' drapp minsuġ tat-tajjar li ≥85 % tal-piż tiegħu huwa tajjar

 

 

I

 

13.30.14.40

Stampar ta' drapp minsuġ tal-kittien, drapp magħmul minn fibri ta' siġar tropikali, fibri ta' siġar oħra, fibri li ġejjin mill-pjanti u ħjut tal-karti

 

 

I

 

13.30.14.50

Stampar ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri sintetiċi

 

 

I

 

13.30.14.60

Stampar ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri artifiċjali

 

 

I

 

13.30.14.70

Stampar ta' drapp artab minsuġ u drapp tas-satin (esklużi drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili, drapp minsuġ dejjaq)

 

 

I

 

13.30.14.80

Stampar ta' drapp użat għax-xugamani u drapp tax-xugamani simili (eskluż drapp bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf)

 

 

I

 

13.30.14.90

Stampar ta' drappijiet maħdumin bil-labar jew bil-ganċ u dawk li ma humiex minsuġin

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Servizzi oħrajn tat-tlestija tat-tessuti u ta' l-oġġetti tat-tessuti (inkluż l-ilbies)

13.30.19.10

Trattament aħħari ta' drapp minsuġ tas-satin (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.20

Trattament aħħari ta' drapp minsuġ tas-suf, pil fin jew ħoxni tal-annimali jew xagħar taż-żiemel (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.30

Trattament aħħari ta' drapp minsuġ tat-tajjar li ≥ 85 % tal-piż tiegħu hu tajjar (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.40

Trattament aħħari ta' drapp minsuġ tal-kittien, drapp magħmul minn fibri ta' siġar tropikali, fibri ta' siġar oħra, fibri li ġejjin mill-pjanti u ħjut tal-karti (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.50

Trattament aħħari ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri sintetiċi (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.60

Trattament aħħari ta' drapp minsuġ minn ħjut jew fibri artifiċjali (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.70

Trattament aħħari (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar) ta' drapp artab minsuġ u drapp tas-satin (esklużi drapp użat għax-xugamani u drapp tat-tajjar minsuġ simili, drapp minsuġ dejjaq)

 

 

I

 

13.30.19.80

Trattament aħħari (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar) ta' drapp użat għax-xugamani u drapp simili tax-xugamani (eskluż drapp bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf)

 

 

I

 

13.30.19.90

Trattament aħħari ta' drappijiet maħdumin bil-labar jew bil-ganċ u dawk li ma humiex minsuġin (esklużi lamtaturi, tiżbigħ, stampar)

 

 

I

 

13.30.19.95

Servizzi ta' trattamenti tal-ħwejjeġ

 

 

I

 

NACE: 13.91

Manifattura ta' drappijiet maħduma bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)

CPA: 13.91.11

Tessuti bil-pil, tessuti terry, innittjati jew tal-kroxè

13.91.11.00

Tessuti bil-pil, tessuti terry, innittjati jew tal-kroxè

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Tessuti oħrajn nnittjati jew tal-kroxè, inkluż il-fer artifiċjali magħmul bl-innittjar

13.91.19.10

Drappijiet maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (esklużi dawk rotob)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Fer artifiċjali u oġġetti magħmula minnu

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Manifattura ta' oġġetti tat-tessuti maħduma, għajr ilbies

CPA: 13.92.11

Kutri u għata għal waqt l-ivvjaġġar, minbarra kutri ta' l-alettriku

13.92.11.30

Kutri u gverti tal-ivjaġġar, tas-suf jew pil fin tal-annimali (esklużi kutri elettriċi)

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Kutri u gverti tal-ivjaġġar, ta' fibri sintetiċi (esklużi kutri elettriċi)

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Kutri (esklużi kutri elettriċi) u gverti tal-ivjaġġar ta'materjal minsuġ (esklużi suf jew pil fin tal-annimali, fibri sintetiċi)

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Bjankerija tas-sodda

13.92.12.30

Bjankerija tas-sodda ta' drapp maħdum bil-labar jew bil-ganċ

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Bjankerija tas-sodda tat-tajjar (eskluża dik maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Bjankerija tas-sodda tal-kittien jew tal-fibri tal-pjanta Boehmeria nivea (eskluża dik maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Bjankerija tas-sodda ta' drapp minsuġ (esklużi t-tajjar, il-kittien jew dak magħmul mill-fibri tal-pjanta Boehmeria nivea)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Bjankerija tas-sodda magħmula minn fibri artifiċjali li ma humiex minsuġin (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ)

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Bjankerija tal-mejda

13.92.13.30

Għażel tal-mejda maħdum bil-labar jew bil-ganċ

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Għażel tal-mejda tat-tajjar (eskluż dak maħdum bil-labar jew bil-ganċ)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Għażel tal-mejda tal-kittien (eskluż dak maħdum bil-labar jew bil-ganċ)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Għażel tal-mejda magħmul minn fibri artifiċjali minsuġin u minn drapp minsuġ jew mhux (eskluż dak tat-tajjar u tal-kittien)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Għażel tal-mejda magħmul minn fibri artifiċjali li ma humiex minsuġin

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Bjankerija tat-tojlit u tal-kċina

13.92.14.30

Għażel tal-banju u tal-kċina użat għax-xugamani, u drapp tax-xugamani simili tat-tajjar

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Għażel minsuġ tal-banju u tal-kċina (eskluż dak magħmul minn drapp użat għax-xugamani u drapp tax-xugamani simili tat-tajjar)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Għażel tal-banju u tal-kċina, magħmul minn fibri artifiċjali li ma humiex minsuġin

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Purtieri (inklużi drapes) u blinds ta' ġewwa; pavaljuni tal-purtieri jew tas-sodda

13.92.15.30

Purtieri u ħasiri ta' ġewwa, purtieri qsar tas-sodda, magħmulin minn materjal maħdum bil-labar jew bil-ganċ

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Purtieri u ħasiri ta' ġewwa, purtieri qsar tas-sodda, magħmulin minn materjal minsuġ

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Purtieri u ħasiri ta' ġewwa, purtieri qsar tas-sodda, magħmulin minn materjal mhux minsuġ

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Oġġetti ta' l-armar m.k.b.; settijiet ta' tessuti minsuġa sabiex jinħadmu l-għata, it-tapezzerija u simili

13.92.16.20

Tapizzeriji minsuġin bl-idejn tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u tapizzeriji maħdumin bl-idejn (inklużi pont żgħir, pont ix-xewka), lesti jew le

5805

 

S

 

13.92.16.40

Gverti ta' fuq is-sodda (esklużi kutri tar-rix fin)

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Affarijiet tat-tiżjin inklużi gverti għall-għamara u l-kuxxins, kif ukoll gverti eċċ. għas-siti tal-karozza (esklużi kutri, gverti tal-ivjaġġar, bjankeriji tas-sodda, tal-mejda, tal-banju u tal-kċina, purtieri, ħasiri, purtieri qsar u gverti ta' fuq is-

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Settijiet ta' drapp minsuġ u ħjut biex jiġu magħmulin gverti, tapizzeriji, tvalji rrakkmati, srievet jew drapp simili, p.r.s.

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Xkejjer u boroż ta' tip użat għall-imballaġġ

13.92.21.30

Xkejjer u basktijiet tat-tajjar, għall-ippakkjar ta' affarijiet

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Xkejjer u basktijiet magħmulin minn strixxi ta' polyethylene jew polypropylene, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, għall-ippakkjar ta' affarijiet

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Xkejjer u basktijiet magħmulin minn strixxi ta' polyethylene jew polypropylene, għall-ippakkjar ta' affarijiet (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ)

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Xkejjer u basktijiet għall-ippakkjar ta' affarijiet (esklużi dawk magħmulin mit-tajjar, minn strixxi ta' polyethylene jew polypropylene)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Tarpolini, tined u blinds kontra x-xemx; qlugħ tad-dgħajjes, sailboards jew vetturi ta' l-art; tined u oġġetti għall-ikkampjar (inklużi s-saqqijiet ta' l-arja)

13.92.22.10

Inċirati, tined u ħasiri għax-xemx (esklużi tined tal-karavanijiet)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Tined (inklużi dawk tal-karavanijiet)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Qlugħ

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Saqqijiet li jintefħu u affarijiet oħra tal-kamp (esklużi tined tal-karavanijiet, tined, basktijiet tal-irqad)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Paraxutijiet (inklużi paraxutijiet kontrollabbli) u rotochutes; partijiet minnhom

13.92.23.00

Paraxutijiet u rotochutes, partijiet u aċċessorji (inklużi paraxutijiet li tista' tiddereġihom)

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Kutri kkuttunati (quilts), eiderdowns, kuxins, pouffes, imħaded, sleeping bags u simili, bil-molol jew mimlija jew armati internament bil-lastku jew plastik ċellulari

13.92.24.30

Basktijiet tal-irqad

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Affarijiet tas-sodda, tar-rix jew ta' pil fin (inklużi gverti kkutunati u kutri ta' rix fin, kuxxinijiet, banketti kkutunati, imħaded) (esklużi saqqijiet, basktijiet tal-irqad)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Affarijiet tas-sodda mimlijin b'xi ħaġa li mhix rix jew pil fin (inklużi gverti kkutunati u kutri ta' rix fin, kuxxinijiet, banketti kkutunati, imħaded) (esklużi saqqijiet, basktijiet tal-irqad)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Oġġetti oħrajn magħmula mit-tessuti (inklużi bċejjeċ ta' l-art, bċejjeċ tal-platti, biċċiet tat-tfarfir u biċċiet għat-tindif simili, ġkieket tas-salvataġġ u ċinturi tas-salvataġġ)

13.92.29.53

Ċraret tal-art, tal-platti, tat-tfarfir u ċraret tat-tindif simili, magħmulin minn drapp li mhux minsuġ

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Ċraret tal-art, tal-platti, tat-tfarfir u ċraret tat-tindif simili (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, dawk magħmulin minn drapp li mhux minsuġ)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Sanitary towels, tampons u oġġett simili ta'materjali tessili (eskluż il-mili)

9619[.00(.41 + .49)]

kg

S

 

13.92.29.97

Srievet u napkin liners għat-trabi u oġġett simili ta' materjali tessili (eskluż il-mili)

9619[.00(.51 + .59)]

kg

S

 

13.92.29.99

Biċċiet tal-art, tal-platti, tat-tfarfir u biċċiet simili tat-tindif, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; ġkieket tas-salvataġġ, ċinturini tas-salvataġġ u oġġetti maħdumin oħra (esklużi s-sanitary towels u s-srievet u oġġetti simili)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Manifattura ta' twapet u twapet żgħar (rugs)

CPA: 13.93.11

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi ta' l-art, magħmula bl-għoqiedi

13.93.11.00

Twapet bl-għoqiedi u drappijiet oħra bl-għoqiedi li jiksu l-art

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi ta' l-art, minsuġa, mhux tufted jew flocked

13.93.12.00

Twapet minsuġin u gvieret oħra minsuġin (esklużi dawk bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf jew dawk bl-għoqiedi)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Twapet u tessuti oħrajn għall-kisi ta' l-art, tufted

13.93.13.00

Twapet bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf u drapp ieħor li jiksi l-art bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Twapet u tessuti għall-kisi ta' l-art oħrajn, (inklużi dawk magħmula mill-feltru)

13.93.19.30

Twapet u drapp ieħor li jiksi l-art, magħmulin minn drapp mibrum u pressat (esklużi dawk bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf jew dawk bl-għoqiedi)

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Twapet u drapp ieħor li jiksi l-art (esklużi dawk bl-għoqiedi, minsuġin, dawk bi ħjut miżmumin flimkien mit-tarf, dawk mibrumin u pressati)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Manifattura ta' ċwiemi, ħbula, spag u xbieki

CPA: 13.94.11

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, tal-ġuta jew fibri tat-tilju oħrajn

13.94.11.30

Spag, kurduni, ħbula jew kejbilijiet magħmulin mill-weraq ta' pjanta tropikali (sisal) jew minn fibri oħra tal-pjanta agave, minn fibri ta' siġar tropikali jew minn fibri ta' siġar oħra u fibri ta' weraq iebes (eskluż spag magħmul bil-magni)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Spag magħmul bil-magni mill-weraq ta' pjanta tropikali (sisal)

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Spag (agrikolu) tal-polyethylene jew polypropylene magħmul bil-magni

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Kurduni, ħbula jew kejbilijiet tal-polyethylene, polypropylene, najlon jew polyamides oħra jew tal-polyester, li għandhom tul ta' > 50 000 decitex, jew ta' fibri sintetiċi oħra (eskluż spag magħmul bil-magni)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Spag tal-polyethylene jew polypropylene, tan-najlon jew polyamides oħra jew tal-polyester, li għandhom tul ta' ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (eskluż spag magħmul bil-magni)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Spag, kurduni, ħbula u kejbilijiet ta' materjal tad-drapp (eskluż il-kittien u fibri ta' siġar oħra, weraq ta' pjanti tropikali (sisal), il-pjanta abaca jew fibri oħra ta' weraq ibsin, fibri sintetiċi)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Xbiki magħmula minn spag oħxon bl-għoqiedi, ċimi jew ħbula, xbieki magħmula minn materjali tat-tessuti, oġġetti magħmula mill-ħjut mibrumin, strippi m.k.b.

13.94.12.33

Xbieki tas-sajd tal-ispag, tal-kurduni jew tal-ħbula magħmulin minn fibri artifiċjali (esklużi x-xbieki li jtellgħu l-ħut il-kbir l-art)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Xbieki tas-sajd magħmulin minn fibri artifiċjali (esklużi x-xbieki li jtellgħu l-ħut il-kbir l-art)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Xbieki magħmulin mill-ispag, kejbilijiet jew ħbula tan-najlon jew polyamides oħra (esklużi xbieki li partijiet minnhom huma maħdumin bil-ganċ, nettijiet tax-xagħar, xbieki tal-isports u tas-sajd)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Xbieki magħmulin min-najlon jew polyamides oħra (esklużi xbieki li partijiet minnhom huma maħdumin bil-ganċ, nettijiet tax-xagħar, xbieki tal-isports u tas-sajd, dawk magħmulin mill-ispag, mill-kejbilijiet jew mill-ħbula)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Xbieki bl-għoqiedi magħmulin minn materjal minsuġ (esklużi xbieki tas-sajd magħmulin minn tessuti artifiċjali, nettijiet oħra magħmulin min-najlon jew polyamides oħra

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Affarijiet tal-ispag, tal-kurduni, tal-ħbula jew tal-kejbilijiet

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Manifattura ta' oġġetti mhux minsuġa u oġġetti oħra magħmula minn oġġetti mhux minsuġa, għajr lbies

CPA: 13.95.10

Tessuti mhux minsuġa u oġġetti magħmula minn tessuti mhux minsuġa, barra mill-ilbies

13.95.10.10

Materjal mhux minsuġ li jiżen ≤ 25 g/m2 (inklużi affarijiet magħmulin minnu) (esklużi ħwejjeġ, infurrati jew miksijin)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Materjal mhux minsuġ li jiżen > 25 g/m2 imma ≤ 70 g/m2 (inklużi affarijiet magħmulin minnu) (esklużi ħwejjeġ, infurrati jew miksijin)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Materjal mhux minsuġ li jiżen > 70 g/m2 imma ≤ 150 g/m2 (inklużi affarijiet magħmulin minnu) (esklużi ħwejjeġ, infurrati jew miksijin)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Materjal mhux minsuġ li jiżen >150 g/m2 (inklużi affarijiet magħmulin minnu) (esklużi ħwejjeġ, infurrati jew miksijin)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Materjal mhux minsuġ, infurrat jew miksi (inklużi affarijiet magħmulin minnu) (esklużi ħwejjeġ)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Manifattura ta' tessuti tekniċi u industrijali

CPA: 13.96.11

Ħjut mibrumin metalizzati jew ħjut mibrumin bil-qalba (gimped) tal-metall

13.96.11.00

Ħjut mibrumin metalizzati jew ħjut mibrumin bil-qalba (gimped) tal-metall

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tessuti minsuġa mill-ħjut tal-metall u tessuti minsuġa mill-ħjut mibrumin metalizzati m.k.b.

13.96.12.00

Drappijiet minsuġin mill-ħajt tal-metall u mill-ħajt miksi b'saff irqiq ta' metall, użati għall-ħwejjeġ, bħala drapp tat-tiżjin jew għanijiet simili

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Ħajt u spag tal-lastku, miksija bit-tessuti; ħjut mibrumin u strixxi tat-tessuti, mimlija jew miksija bil-lastku jew il-plastik

13.96.13.00

Ħajt u ħbula rqaq tal-lasktu, miksijin bid-drapp, mimlijin bil-ħjut jew bl-istrixxi, infurrati jew miksijin bil-lasktu jew bil-plastik

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Materjal tat-tessuti, mimlija jew miksija m.k.b.

13.96.14.00

Drapp minsuġ, infurrat

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Materjal għat-tajers magħmul minn ħjut mibrumin b'high tenacity tan-nylon, il-poliamidi, il-poliester jew ir-rayon viskuż

13.96.15.00

Materjal tal-kordi tat-tajer magħmul minn ħajt ta' tenaċità kbira, min-najlon, polyamides oħra, polyesters jew viscose rayon)

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Prodotti u oġġetti tat-tessuti għal użu tekniku (inklużi l-ftejjel, mantils tal-gass, pajpijiet, cinturini tat-trażmissjoni u tal-ġarr ta' l-oġġetti, tessuti użati bħala filtri)

13.96.16.20

Pajpijiet magħmulin minn materjal minsuġ u tubi simili tal-insiġ, mimlijin/miksijin jew mhumiex, bl-inforra, kaver tal-metall jew aċċessorji ta' materjali oħra jew mingħajrhom

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Ftejjel ta' materjal minsuġ, twapet li jimxu kontinwament biex iwasslu xi affarijiet, tubi ta' materjal minsuġ (inklużi dawk imsaħħin bil-metall jew materjal ieħor)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Drappijiet minsuġin u feltru għall-magni li jagħmlu l-karti jew magni simili (inklużi għall-polpa u għas-siment tal-asbestos)

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Tessuti dojoq minsuġa; tessuti dojoq bil-medd u mingħajr tgħama mgħaqqda bl-użu tal-kolla (bolducs); tirqim u simili

13.96.17.30

Drappijiet minsuġin dojoq li mhumiex tikketti, badges jew affarijiet simili

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Tikketti, badges jew affarijiet simili magħmulin minn materjal minsuġ (li ma humiex irrakkmati)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Kurdiċelli, ħjut u blalen ornamentali, tiżjin (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Manifattura ta' tessuti oħra n.e.c.

CPA: 13.99.11

Tull u tessuti tal-bizzilla (net) oħrajn, minbarra tessuti minsuġa, innittjati jew tal-kroxè; bizzilla bil-biċċa, strixxi jew disinji

13.99.11.30

Drapp tan-nett tas-satin u drapp tan-nett ieħor (ħlief dak minsuġ, maħdum bil-labar jew bil-ganċ)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Bizzilla magħmula bil-magni, f'biċċa waħda, fi strixxi jew f'disinn rikorrenti

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Bizzilla magħmula bl-idejn, f'biċċa waħda, fi strixxi jew f'disinn rikorrenti

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Rakkmu bil-biċċa, strixxi jew disinji

13.99.12.30

Rakkmu (mingħajr qiegħ viżibbli) f'biċċa waħda, fi strixxi jew f'disinn rikorrenti

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Rakkmu tat-tajjar f'biċċa waħda, fi strixxi jew f'disinn rikorrenti (eskluż rakkmu mingħajr qiegħ viżibbli)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Rakkmu f'biċċa waħda, fi strixxi jew f'disinn rikorrenti (esklużi dak mingħajr qiegħ viżibbli, dak tat-tajjar)

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Feltru, miksi, mgħotti jew laminat

13.99.13.00

Feltru, mimli jew le, infurrat, miksi jew magħmul minn saffi, n.e.c.

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Fibri tat-tessuti ≤ 5 mm fit-tul (flock), trab mit-tessuti u mill neps

13.99.14.00

Truf u trab ta' tessuti u biċċiet tal-fibri mill-mitħna

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Ħjut mibrumin u strixxi; ħjut mibrumin tax-xinilja; loop wale-yarn

13.99.15.00

Ħjut, strixxi tas-satin u affarijiet simili b'fil tal-metall/korda għaddej minnhom, magħmulin minn materjal artifiċjali minsuġ li għandu wisa' apparenti ta' ≤ 5 mm, ħjut tas-satin, ħjut għall-aċċetti

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prodotti tat-tessuti kkuttunati bil-biċċa

13.99.16.00

Prodotti minsuġa kkutunati (eskluż ir-rakkmu)

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Tessuti u prodotti tat-tessuti oħrajn m.k.b.

13.99.19.00

Mopop tat-terra u bċejjeċ għall-applikazzjoni ta' kosmetiċi u preparazzjonijiet tat-twaletta

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Manifattura ta' ħwejjeġ tal-ġilda

CPA: 14.11.10

Ilbies tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda

14.11.10.00

Ħwejjeġ tal-ġilda jew ġilda komposta (inklużi kowtijiet u kapotti) (esklużi aċċessorji tal-ilbies, ilbies tar-ras u tas-saqajn)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Manifattura ta' ħwejjeġ tax-xogħol

CPA: 14.12.11

Ensembles ta' l-irġiel, ġkieket u blejżers, industrijali u okkupazzjonali

14.12.11.20

Ilbiesi tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Qliezet ta' l-irġiel, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, industrijali u okkupazzjonali

14.12.12.40

Qliezet jew breeches tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Overalls b'bavalor jew ċineg tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Ensembles tan-nisa, ġkieket u blejżers, industrijali u okkupazzjonali

14.12.21.20

Ilbiesi tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Ġkieket jew blejżers tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Qliezet tan-nisa, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, industrijali u okkupazzjonali

14.12.22.40

Qliezet jew breeches tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Overalls b'bavalor jew ċineg tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton jew fibri artifiċjali, għal ilbies industrijali jew fuq ix-xogħol

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Ilbies ieħor tax-xogħol

14.12.30.13

Ħwejjeġ oħra tat-tajjar jew ta' fibri artifiċjali, tal-irġiel jew tas-subien, għal ilbies industrijali jew tax-xogħol

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Ħwejjeġ oħra tat-tajjar jew ta' fibri artifiċjali, tan-nisa jew tal-bniet, għal ilbies industrijali jew tax-xogħol

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Manifattura ta' ħwejjeġ oħra ta' fuq

CPA: 14.13.11

Kapotti ta' l-irġiel jew tas-subien, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.13.11.10

Kapotti, kowtijiet tal-karozza, kapep, mantelli u affarijiet simili tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (esklużi ġgieget u ġlekkijiet, anorakijiet, ġgieget irqaq li jilqgħu r–riħ u ġgieget tar-riħ)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Anorakijiet, ġgieget tal-iski, ġgieget irqaq li jilqgħu r–riħ, ġgieget tar-riħ u affarijiet simili tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (esklużi ġgieget u ġlekkijiet)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Ilbiesi ta' l-irġiel jew is-subien, ensembles, ġkieket, blejżers, qliezet, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, innittjati jew tal-kroxè

14.13.12.30

Ġgieget u ġlekkijiet tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Ilbiesi sħaħ, ġlekkijiet u qliezet tal-istess drapp, tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Qliezet twal u sa taħt l-irkoppa, xorz, bavalor u tuti biċ-ċingi, tal-irġiel jew tas-subien, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Kapotti tan-nisa jew tal-bniet, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.13.13.10

Kapotti, kowtijiet tal-karozza, kapep, mantelli u affarijiet simili, tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (esklużi ġgieget u ġlekkijiet)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Anorakijiet, ġgieget tal-iski, ġgieget irqaq li jilqgħu r–riħ, ġgieget tar-riħ u affarijiet simili tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (esklużi ġgieget u ġlekkijiet)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Ilbiesi tan-nisa jew il-bniet, ensembles, ġkieket, blejżers, ilbiesi, dbielet, divided skirts, qliezet, owveralls bil-fardal, qliezet qsar u shorts, innittjati jew tal-kroxè

14.13.14.30

Ġgieget u ġlekkijiet tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Ilbiesi sħaħ, ġgieget u qliezet/dbielet tal-istess drapp, tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Ilbiesi tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Dbielet u qliezet wisgħin qishom dbielet, tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Qliezet twal u sa taħt l-irkoppa, xorz, bavalor u tuti biċ-ċingi tan-nisa jew tal-bniet, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Kapotti ta' l-irġiel jew tas-subien, inċirati, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.21.15

Kapotti tal-irġiel jew tas-subien, inċirati, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, eċċ.

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Anoraks, ġkieket għall-iski, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tal-irġiel jew is-subien (għajr ġkieket u blejżers, innittjati jew maħduma bil-ganċ, mimlija, miksija, koperti, illaminati jew ittrattati bil-gomma)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Ilbiesi u ensembles ta' l-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.22.00

Ilbiesi intieri u ensembles tal-irġiel jew tas-subien (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Ġkieket jew blejżers ta' l-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.23.00

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel jew tas-subien (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Qliezet, owveral bil-fardal, qliezet qsar u shorts ta' l-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.24.42

Qliezet twal u sa taħt l-irkoppa, tad-denim, tal-irġiel jew tas-subien (esklużi lbies industrijali jew tax-xogħol

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Qliezet twal u sa taħt l-irkoppa u xorz, tas-suf jew pil fin tal-annimali, tal-irġiel jew tas-subien (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ilbies industrijali jew tax-xogħol)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Qliezet twal u sa taħt l-irkoppa u xorz, magħmulin minn fibri artifiċjali, tal-irġiel jew tas-subien (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ilbies industrijali jew tax-xogħol)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Qliezet jew breeches tal-irġiel jew tas-subien, tal-qoton (għajr dawk tad-denim, innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Qliezet twal u sa taħt l-irkoppa, xorz u bavalor u tuti biċ-ċingi, tal-irġiel jew tas-subien (esklużi dawk tas-suf, tat-tajjar u ta' fibri artifiċjali, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Bavalor u tuti biċ-ċingi, tal-irġiel jew tas-subien (esklużi dawk maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, ilbies industrijali jew tax-xogħol)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Xorzijiet ta' rġiel jew ta' subien, tal-qoton jew fibri artifiċjali (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Kapotti tan-nisa jew tal-bniet, kowtijiet għas-sewqan, kapep, mantelli, anoraks, windcheaters, ġkieket kontra r-riħ u oġġetti simili, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.31.15

Kapep, inċirati eċċ. tan-nisa jew tal-bniet

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Anoraks, ġkieket għall-iski, ġkieket għar-riħ u oġġetti simili tan-nisa jew tal-bniet (għajr ġkieket u blejżers, innittjati jew maħduma bil-ganċ, mimlija, miksija, koperti, illaminati jew ittrattati bil-gomma)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Ġkieket u blejżers tan-nisa u l-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.32.00

Ilbiesi intieri u ensembles tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk maħduma bis-suf jew bil-ganċ)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Ġkieket u blejżers tan-nisa u l-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.33.30

Ġkieket jew blejżers tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Ilbiesi, dbielet u divided skirts tan-nisa u l-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.34.70

Ilbiesi tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Dbielet jew dbielet mifrudin tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Qliezet, owveral bil-fardal, qliezet qsar u shorts tan-nisa jew il-bniet magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.13.35.42

Qliezet u breeches tan-nisa jew tal-bniet, tad-denim (minbarra għall-ilbies industrijali jew tax-xogħol)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Qliezet jew breeches tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton (għajr dawk tad-denim, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Qliezet jew breeches tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf jew xagħar fin tal-annimali jew fibri artifiċjali (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ u għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Tuti biċ-ċineg tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ, għall-ilbies industrijali jew tax-xogħol)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet, tal-qoton (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Overalls b'bavalor jew ċineg tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf jew xagħar fin tal-annimali jew fibri artifiċjali (għajr tal-qoton, innittjati jew maħduma bil-ganċ, għal ilbies industrijali jew għal fuq ix-xogħol) u ta' xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf jew ta' xagħar fin tal-annimali (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Xorzijiet tan-nisa jew tal-bniet, ta' ħjut magħmula mill-bniedem (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Qliezet, breeches, tuti biċ-ċineg tan-nisa jew tal-bniet, tat-tessili (minbarra qoton, suf jew xagħar fin tal-annimali, ħjut magħmula mill-bniedem, maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Manifattura ta' ħwejjeġ ta' taħt

CPA: 14.14.11

Qomos ta' l-irġiel jew tas-subien, innittjati jew tal-kroxè

14.14.11.00

Flokkijiet tal-irġiel jew tas-subien maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Qliezet ta' taħt, brifs, qomos ta' bil-lejl, piġami, bathrobes, dressing gowns ta' l-irġiel jew is-subien u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.14.12.20

Qliezet ta' taħt u briefs tal-irġiel jew tas-subien, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ (inkluż boxer shorts)

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Ilbies tas-sodda u piġami tal-irġiel jew tas-subien, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Dressing gowns, bathrobes u artikli simili tal-irġiel jew tas-subien, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Blawsijiet, qomos u qomos forma ta' blaws tan-nisa u l-bniet, innittjati jew tal-kroxè

14.14.13.10

Qomos u flokkijiet tan-nisa jew tal-bniet, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Ilbiesi ta' taħt, dbielet ta' taħt, brifs, pantis, ilbies ta' bil-lejl, piġami, dressing gowns, negligées, ġagagi tal-banju u oġġetti simili tan-nisa jew il-bniet, innittjati jew tal-kroxè

14.14.14.20

Qliezet ta' taħt u briefs tan-nisa jew tal-bniet, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ (inkluż boxer shorts)

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Ilbies tas-sodda u piġami tan-nisa jew tal-bniet, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Negligees, bathrobes, dressing gowns u artikli simili tan-nisa jew tal-bniet, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Slips u petticoats tan-nisa jew tal-bniet, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Qomos ta' l-irġiel jew is-subien magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.21.00

Qomos tal-irġiel jew tas-subien (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Flokkijiet bla kmiem (singlets) u flokkijiet oħrajn, qliezet ta' taħt, brifs, qomos ta' bil-lejl, piġami, bathrobes, dressing gowns ta' l-irġiel jew is-subien, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.22.20

Qliezet ta' taħt tal-irġiel jew tas-subien (inklużi l-boksers) (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Qomos tas-sodda u piġami tal-irġiel jew tas-subien (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Flokkijiet ta' taħt bla komma, flokkijiet ta' taħt, ilbies tal-banju, dresingawns u affarijiet simili tal-irġiel jew tas-subien (għajr dawk innitjati jew maħduma bil-ganċ)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Blawsijiet, qomos u qomos forma ta' blaws tan-nisa u l-bniet, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.23.00

Blawsijiet, qomos u shirt-blouses tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Flokkijiet bla kmiem (singlets) u flokkijiet oħrajn, ilbiesi ta' taħt, dbielet ta' taħt, brifs, pantis, ilbies ta' bil-lejl, piġami, negligees, bathrobes, dressing gowns u oġġetti simili tan-nisa jew il-bniet, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.14.24.30

Qomos tas-sodda jew piġami tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Ilbiesi ta' taħt tan-nisa jew tal-bniet (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Flokkijiet ta' taħt bla komma u flokkijiet ta' taħt oħra, qliezet ta' taħt, négligés, ilbies tal-banju, dresingawns, housecoats u artikoli simili tal-qoton (għajr dawk innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Negligees, bathrobes, dressing gowns, singlets, vests, briefs u qliezet ta' taħt tan-nisa jew tal-bniet (inkluż boxer shorts), ta' ħjut għajr tal-qoton (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Singlets, vests, briefs, qliezet ta' taħt, negligees, bathrobes, dressing gowns, u artikli simili tan-nisa jew tal-bniet, tat-tessili (minbarra qoton, ħjut magħmula mill-bniedem, maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Riċipetti, kurpetti sal-qadd, kurpetti, ċingi, takkalji u oġġetti simili u l-partijiet minnhom, kemm jekk innittjati jew tal-kroxè u kemm jekk le

14.14.25.30

Riċipettijiet

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Takkalji, ċineg tal-qliezet ta' taħt u corselettes (inkluż bodies b' ċineg aġġustabbli)

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Ċineg, suspenders, garters u artikli simili u partijiet tagħhom

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirts, flokkijiet bla kmiem u flokkijiet oħrajn, innittjati jew tal-kroxè

14.14.30.00

T-shirts, flokkijiet ta' taħt taċ-ċingi u flokkijiet oħrajn, innittjati jew maħduma bil-ganċ

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Manifattura ta' ħwejjeġ oħra li jintlibsu u aċċessorji

CPA: 14.19.11

Ilbies u aċċessorji ta' l-ilbies tat-trabi, innittjati jew tal-kroxè

14.19.11.00

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ilbies tat-trabi, maħduma bil-labar jew bil-ganċ inkluż vests, rompers, qliezet ta' taħt, stretchsuits, srievet, ingwanti jew mittens jew mitts, ħwejjeġ ta' barra (għal tfal ta' tul ta' ≤ 86 cm)

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Tracksuits, ilbies għall-iskijing, ilbies għall-għawm u ilbies ieħor, innittjati jew tal-kroxè

14.19.12.10

Tracksuits, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Skisuits, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Ilbies tal-baħar tal-irġiel jew tas-subien, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Ilbies tal-baħar tan-nisa jew tal-bniet, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Ilbies ieħor, maħdum bil-labar jew bil-ganċ (inkluż bodies b' komma proprja)

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Ingwanti, mittens u mitts, innittjati jew tal-kroxè

14.19.13.00

Ingwanti, mittens u mitts, ta' tessuti nnittjati jew maħduma bil-ganċ

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Aċċessorji ta' l-ilbies lesti u partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji ta' l-ilbies oħrajn, innittjati jew tal-kroxè

14.19.19.30

Xalel, xarpi, xalpi, mantilji, velijiet u bħalhom, ta' tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Aċċessorji tal-ħwejjeġ u partijiet tagħhom, ta' tessuti nnittjati jew maħduma bil-ganċ (għajr ingwanti, mittens, xallijiet, xalel, maflers, mantilji u velijiet)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Ilbies tat-trabi u aċċessorji ta' l-ilbies, magħmul mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè

14.19.21.50

Ħwejjeġ tat-trabi u aċċessorji relatati, tat-tessili, mhux maħduma bil-labar jew bil-ganċ (għal tfal twal ≤ 86 cm cm jew iktar) inklużi flokkijiet ta' taħt, rompers, qliezet ta' taħt, stretch-suits, ingwanti, mittens u ħwejjeġ ta' barra (esklużi s-sanitary towels u s-srievet u oġġetti simili)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Tracksuits, ilbies għall-iskijing, ilbies għall-għawm u ilbies ieħor, magħmul mit-tessuti, mhux innittjat jew tal-kroxè

14.19.22.10

Ilbies ieħor tal-irġiel jew tas-subien n.e.c., inklużi sdieri, tracksuits u lbies għall-ġiri (għajr ilbies għall-iski, innittjat jew maħdum bil-ganċ)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Ilbies ieħor tan-nisa jew tal-bniet n.e.c., inklużi sdieri, tracksuits u lbies għall-ġiri (għajr ilbies għall-iski, innittjat jew maħdum bil-ganċ)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Skisuits (minbarra tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Ilbies tal-baħar tal-irġiel jew tas-subien (minbarra tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Ilbies tal-baħar tan-nisa jew tal-bniet (minbarra tessili maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Imkatar, xallijiet, xalpi, velijiet, ingravati, kravatti, ingwanti u aċċessorji ta' l-ilbies oħrajn lesti; partijiet mill-ilbies jew mill-aċċessorji ta' l-ilbies, magħmula mit-tessuti, mhux innittjati jew tal-kroxè m.k.b.

14.19.23.10

Imkatar

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Xallijiet, xalel, maflers, mantilji, velijiet jew simili (għajr artikoli tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir, innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Xalel, xarpi, xalpi, mantilji, velijiet u bħalhom, tal-ħarir jew żejjed tal-ħarir (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Ingravajjet, ċfuf u mkatar tal-għonq (għajr artikoli tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir, innittjati jew maħduma bil-ganċ)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, ta' ħarir jew żejjed tal-ħarir (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Ingwanti, mittens u mitts (minbarra dawk maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6216

pa

S

 

14.19.23.93

Aċċessorji tal-ilbies tat-tessili (minbarra xalel, xarpi, u xalpi, mantilji u velijiet, ingravajjet, ċfuf u kravatti, ingwanti, mittens u mitts, maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6217 10

 

S

 

14.19.23.95

Partijiet tal-ilbies jew ta' aċċessorji tal-ilbies, tat-tessili (minbarra reġġipetti, takkalji u corsets, ċineg, suspenders u garters, maħduma bil-labar jew bil-ganċ)

6217 90

 

S

 

CPA: 14.19.31

Aċċessorji ta' l-ilbies tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda, minbarra ingwanti ta' l-isports

14.19.31.75

Ingwanti, mittens u mitts tal-ġild jew ġild maħdum (minbarra għall-isport, protettiv għall-kummerċ kollu)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Ċinturini u bandoliers, tal-ġild jew ġild maħdum

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Aċċessorji tal-ilbies tal-ġild jew ġild maħdum (minbarra ingwanti, mittens u mitts, ċinturini u bandoliers)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Ilbiex magħmul mill-feltru jew materjali mhux minsuġa; materjal tat-tessuti mimli jew miksi

14.19.32.00

Ilbies magħmul mill-feltru jew materjali mhux minsuġa, materjal tessili mimli jew miksi

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Mudelli tal-kpiepel, korpi tal-kpiepel u barnużi tal-feltru; plateaux u manchons tal-feltru; forom tal-kpiepel, immaljati jew magħmula bl-immuntar ta' strixxi ta' kwalunkwe materjal

14.19.41.30

Forom tal-kpiepel, bodies tal-kpiepel u kapep, plateaux u manchons tal-felt (inkluż manchons bil-qasma) (minbarra dawk magħmula skont disinn, dawk bid-dawra t'isfel maħduma)

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Disinni tal-kpiepel, immaljati jew magħmula minn biċċiet maħduma ta' kwalunkwe materjal (minbarra dawk magħmula skont disinn, dawk bid-dawra t'isfel maħduma, dawk irrigati jew imqasqsa)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Kpiepel u xedd tar-ras oħrajn, tal-feltru, jew immaljati jew magħmula bl-immuntar ta' strixxi ta' kwalunkwe materjal, jew innittjati jew tal-kroxè jew magħmula mill-bizzilla jew xi materjal ieħor tat-tessuti bil-biċċa; xbieki tax-xagħar

14.19.42.30

Kpiepel tal-felt u lbies ieħor tar-ras tal-felt, magħmula minn bodies tal-kpiepel jew kapep u plateaux

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Kpiepel u lbies ieħor tar-ras, immaljati jew magħmula minn biċċiet maħduma ta' kwalunkwe materjal

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Kpiepel u lbies ieħor tar-ras, maħdum bil-labar jew bil-ganċ jew magħmula mill-bizzilla, felt jew drapp ieħor tessili fil-biċċa (imma mhux fi strixxi), xbieki tax-xagħar ta' kwalunkwe materjal

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Xedd ieħor tar-ras barra xedd tar-ras magħmul mill-lastku jew mill-plastik, xedd tar-ras tas-sigurezza u xedd tar-ras ta' l-asbestos, inforra, kisi, bażijiet tal-kpiepel, oqsfa tal-kpiepel, pizzi u ċineg ta' taħt il-geddum, għax-xedd tar-ras

14.19.43.00

Xedd tar-ras ieħor (minbarra xedd tar-ras tal-gomma jew tal-plastik, xedd tar-ras għas-sikurezza u xedd tar-ras għall-asbestos); strixxi tar-ras, inforra, kisi, bażijiet tal-kpiepel, oqfsa tal-kpiepel, pizzi u ċineg ta' taħt il-geddum, għax-xedd tar-ras

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Manifattura ta' oġġetti tal-fer

CPA: 14.20.10

Oġġetti ta' l-ilbies, aċċessorji tal-ħwejjeġ u oġġetti oħrajn mill-ġlud tal-fer, barra mix-xedd tar-ras

14.20.10.30

Artikli ta' ilbies jew aċċessorji tal-ilbies, tal-ġild tal-fur (minbarra kpiepel jew ilbies tar-ras)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Artikli tal-ġild tal-fur (minbarra ilbies, aċċessorji tal-ilbies, kpiepel u lbies tar-ras)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Manifattura ta' maljerija maħduma bil-labar u bil-ganċ

CPA: 14.31.10

Tajts sħaħ (panty hose), tajts, kalzetti, peduni u maljerija oħra, innittjata jew tal-kroxè

14.31.10.33

Tajtz irqaq u trasparenti, tajtz magħmulin minn drappijiet sintetiċi, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, li t-tul huwa ta' < 67 decitex kull ħajta

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Tajtz irqaq u trasparenti, tajtz magħmulin minn drappijiet sintetiċi maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, li t-tul huwa ta' ≥ 67 decitex kull ħajta

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Tajtz irqaq u trasparenti, tajtz minsuġin, magħmulin minn materjali tessili, maħduma bil-labar jew bil-ganċ (eskluż maljerija b'kompressjoni gradwata, maljerija magħmula minn drappijiet sintetiċi u maljerija għat-trabi)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Kalzetti tan-nisa tat-tul kollu jew sal-irkoppa, maħdumin bil-labar jew bil-ganċ, li t-tul huwa ta' < 67 decitex kull ħajta

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Kalzetti u lbies tas-saqajn maħdumin bil-labar jew bil-ganċ (inklużi peduni, esklużi kalzetti tan-nisa tat-tul kollu jew sal-irkobba li għandhom tul ta' < 67 decitex, tajtz irqaq u trasparenti, tajtz, ilbies tas-saqajn bil-pettijiet

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Manifattura ta' lbies maħdum bil-labar u bil-ganċ

CPA: 14.39.10

Ġerżijiet, pulovers, kardigans, żdieri u oġġetti simili, innittjati jew tal-kroxè

14.39.10.31

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet tal-irġiel jew tas-subien magħmulin mis-suf jew minn pil fin tal-annimali (esklużi ġersijiet u pulowverijiet li ≥ 50 % tagħhom huwa suf u li jiżnu ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet tan-nisa jew tal-bniet magħmulin mis-suf jew minn pil fin tal-annimali (esklużi ġersijiet u pulowverijiet li ≥ 50 % tagħhom huwa suf u li jiżnu ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Ġersijiet u pulowverijiet li ≥ 50 % tal-piż tagħhom huwa suf u li jiżnu ≥ 600 g il-wieħed

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Ġamperijiet u pulowverijiet ħfief u fini tat-tajjar, b'għonq twil u mdawwar, b'roll jew b'għonq twil u tond, maħdumin bil-labar

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Ġamperijiet u pulowverijiet ħfief u fini b'għonq twil u mdawwar, b'roll jew b'għonq twil u tond, maħdumin minn fibri artifiċjali

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet tal-irġiel jew tas-subien magħmulin mit-tajjar (esklużi ġamperijiet u pulowverijiet ħfief u fini b'għonq twil u mdawwar, b'roll jew b'għonq twil u tond, maħdumin bil-labar)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet tan-nisa jew tal-bniet magħmulin mit-tajjar (esklużi ġamperijiet u pulowverijiet ħfief u fini b'għonq twil u mdawwar, b'roll jew b'għonq twil u tond, maħdumin bil-labar)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet tal-irġiel jew tas-subien magħmulin minn fibri artifiċjali (esklużi ġamperijiet u pulowverijiet ħfief u fini b'għonq twil u mdawwar, b'roll jew b'għonq twil u tond, maħdumin bil-la

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet, tan-nisa jew tal-bniet magħmulin minn fibri artifiċjali (esklużi ġamperijiet u pulowverijiet ħfief u fini b'għonq twil u mdawwar, b'roll jew b'għonq twil u tond, maħdumin bil-labar)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Ġersijiet, pulowverijiet, ġamperijiet tat-tajjar, sdieri u kardiganijiet magħmulin minn materjal minsuġ (esklużi dawk tas-suf jew pil fin tal-annimali, tat-tajjar, ta' fibri artifiċjali)

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Kunzatura u rfinar ta' ġilda; kunzatura u rfinar ta' fer

CPA: 15.11.10

Ġlud tal-fer ikkonzati jew irfinuti

15.11.10.30

Ġild sħiħ tal-fur ittrattat jew imlibbes, mhux maħdum, tal-fenek, fenek selvaġġ jew ħaruf

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Ġild tal-fur jew ġild ittrattat jew imlibbes (minbarra fenek, fenek selvaġġ jew ħaruf)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Ġilda tal-kamoxxa

15.11.21.00

Ġild tal-kamoxxa u ġild tal-kamoxxa ikkombinat

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Ġilda ta' l-alakka u ġilda ta' l-alakka laminata, ġilda metalizzata

15.11.22.00

Imitazzjoni ta' ġild, imitazzjoni ta' ġild illaminat u ġild immetallizzat

4114 20

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Ġilda, ta' l-annimali ta' l-ifrat, mingħajr pil, sħiħa

15.11.31.00

Ġild, tal-annimali tar-razza tal-baqar, mingħajr xagħar, sħiħ

4104[.11(.10 + .51) + .19(.10 + .51) + .41(.11 + .19 + .51) + .49(.11 + .19 + .51)] + 4107[.11(.11 + .19) + .12(.11 + .19 + .91) + .19(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Ġilda, ta' l-annimali ta' l-ifrat, mingħajr pil, mhux sħiħa

15.11.32.00

Ġild, tal-annimali tar-razza tal-baqar, mingħajr xagħar, mhux sħiħ

4104[.11(.59) + .19(.59) + .41(.59) + .49(.59)] + 4107[.91(.10 + .90) + .92(.10) + .99(.10)]

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Ġilda, ta' l-annimali ta' ekwini, mingħajr pil

15.11.33.00

Ġild, tal-annimali tar-razza taż-żwiemel, mingħajr xagħar

4104[.11(.90) + .19(.90) + .41(.90) + .49(.90)] + 4107[.11(.90) + .12(.99) + .19(.90) + .92(.90) + .99(.90)]

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Ġlud mhux maħduma tan-nagħaġ jew ħrief, mingħajr suf

15.11.41.30

Ġild mill-ġilda tan-nagħġa jew tal-ħaruf mingħajr suf fuqha, ittrattat imma mhux imħejji aktar (minbarra ġild tal-kamoxxa)

4105[.10 + .30(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.41.50

Ġild mill-ġilda tan-nagħġa jew tal-ħaruf mingħajr suf fuqha, imlibbes b' parċmina jew imħejji wara t-trattament (minbarra ġild tal-kamoxxa, imitazzjoni ta' ġild, imitazzjoni ta' ġild illaminat u ġild immetalizzat)

4112

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Ġlud tal-mogħoż jew tal-gidi, mingħajr suf

15.11.42.30

Ġild mill-ġilda tal-mogħża jew tal-gidi mingħajr xagħar fuqha, ittrattat jew pretrattat imma mhux imħejji aktar (minbarra ġild tal-kamoxxa)

4106[.21 + .22(.10 + .90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Ġild mill-ġilda tal-mogħża jew tal-gidi mingħajr xagħar fuqha, imlibbes b' parċmina jew imħejji wara t-trattament (minbarra ġild tal-kamoxxa, imitazzjoni ta' ġild, imitazzjoni ta' ġild illaminat u ġild immetalizzat)

4113 10

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Ġilda tal-ħnieżer

15.11.43.30

Ġild tal-majjali mingħajr xagħar fuqha, ittrattat imma mhux imħejji aktar

4106[.31 + .32]

kg

T

 

15.11.43.50

Ġild tal-majjali mingħajr xagħar fuqu, imlibbes b' parċmina jew imħejji wara t-trattament (minbarra imitazzjoni ta' ġild, imitazzjoni ta' ġild illaminat u ġild immetalizzat)

4113 20

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Ġilda ta' annimali oħrajn, mingħajr pil

15.11.51.00

Ġilda ta' annimali oħrajn, mingħajr pil

4106[.40(.10 + .90) + .91 + .92] + 4113[.30 + .90]

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Kompożizzjoni b'bażi tal-ġilda jew fibri tal-ġilda

15.11.52.00

Ġild artifiċjali b' bażi ta' ġild jew ħajt tal-ġild, fi qxur, folji jew strixxi

4115 10

m2 @

T

 

NACE: 15.12

Manifattura ta' bagalji, hendbegs u oġġetti bħal dawn, oġġetti tas-sarraġ u xedd

CPA: 15.12.11

Oġġetti tas-sarraġ u arneż għal kwalunkwe annimal, ta' kull materjal

15.12.11.00

Srieġ u xedd għal kwalunkwe annimal, magħmul minn kwalunkwe materjal (inkluż ċineg, strixxi, kuxxinetti tal-irkoppa, sarimi, utajjiet, xkejjer tas-srieġ, ilbies tal-klieb u bħalhom)

4201

 

S

 

CPA: 15.12.12

Bagalji, handbags u simili, tal-ġilda, kompożizzjoni tal-ġilda, folji (sheeting) tal-plastik, materjali tat-tessuti, fibri jew paperboard vulkanizzati; settijiet tat-twaletta personali għall-ivvjaġġar, il-ħjata jew it-tindif taż-żraben jew il-ħwejjeġ

15.12.12.10

Sniedaq, bagalji, vanity cases, briefcases, basktijiet tal-iskola u kontenituri simili tal-ġild, ġild artifiċjali, imitazzjoni ta' ġild, plastik, materjali tessili, aluminju jew materjali oħra

4202[.11(.10 + .90) + .12(.11 + .19 + .50 + .91 + .99) + .19(.10 + .90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Basktijiet tal-idejn tal-ġild, ġild artifiċjali, imitazzjoni ta' ġild, folji tal-plastik, materjali tessili jew materjali oħra (inkluż dawk mingħajr manku)

4202[.21 + .22(.10 + .90) + .29]

p/st

S

 

15.12.12.30

Artikli li normalment jinġarru f'portmoni jew basket tal-idejn

4202[.31 + .32(.10 + .90) + .39]

 

S

 

15.12.12.50

Bagalji u kontenituri, n.e.c.

4202[.91(.10 + .80) + .92(.11 + .15 + .19 + .91 + .98) + .99]

 

S

 

15.12.12.70

Settijiet tal-ivvjaġġar, ħjata, jew tindif taż-żraben jew ħwejjeġ (minbarra settijiet tal-kura tal-idejn)

9605

p/st @

S

 

CPA: 15.12.13

Ċineg ta' l-arloġġi (barra tal-metall), u arloġġi forma ta' brazzuletta u partijiet minnhom

15.12.13.00

Ċineg tal-arloġġi, bands, brazzuletti u partijiet tagħhom (inkluż tal-ġild, ġild artifiċjali jew plastik, minbarra metall prezzjuż, metall jew bażi ta' kisi bil-metall/miksi bil-metall prezzjuż

9113 90

p/st @

S

 

CPA: 15.12.19

Oġġetti oħrajn tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda (inklużi oġġetti użati fil-makkinarju jew apparat mekkaniku jew għal użu tekniku ieħor) m.k.b.

15.12.19.30

Artikli tal-ġild jew ġild artifiċjali ta' tip li jintuża fil-magni jew appliances mekkaniċi jew għal użu tekniku ieħor

4205[.00(.11 + .19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Artikli tal-ġild jew tal-ġild artifiċjali, n.e.c.

4205 00 90

 

S

 

NACE: 15.20

Manifattura ta' xedd tas-saqajn

CPA: 15.20.11

Xedd tas-saqajn li ma jidħolx ilma fih, bil-pettijiet u l-partijiet ta' fuq tal-lastku jew tal-plastik, li mhux xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba

15.20.11.00

Ilbies tas-saqajn reżistenti għall-ilma, bil-parti ta' fuq tal-lastiku jew plastik (minbarra dawk li jkollhom ilqugħ protettiv tal-metall għas-swaba)

6401[.92(.10 + .90) + .99]

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Xedd tas-saqajn bil-pettijiet u l-partijiet ta' fuq tal-lastku jew tal-plastik, li mhux xedd tas-saqajn li ma jidħolx ilma fih jew xedd tas-saqajn għall-isports

15.20.12.10

Sandlijiet bis-suletti ta' barra jew l-uċuħ tal-lastiku jew plastik (inkluż sandlijiet biċ-ċineg, krakar)

6402[.20 + .99(.31 + .39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Żraben bl-uċuħ tal-lastiku jew plastik

6402[.91(.90) + .99(.10 + .91 + .93 + .96 + .98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Papoċċi u lbies tas-saqajn ieħor għall-ġewwa bis-suletti ta' barra jew l-uċuħ tal-lastiku jew plastik (inkluż papoċċi tas-sodda jew taż-żfin, papoċċi mingħajr il-parti ta' madwar l-għarqub)

6402 99 50

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta' fuq tal-ġilda, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports, xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba u xedd tas-saqajn mixellanju speċjali

15.20.13.30

Ilbies tas-saqajn b' bażi tal-injam u l-uċuħ tal-ġild (inkluż clogs) (minbarra dawk b' suletta fuq ġewwa jew b' ilqugħ tal-metall għas-swaba)

6403[.51(.05) + .59(.05) + .91(.05) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.13.51

Ilbies tas-saqajn tal-irġiel bl-uċuħ tal-ġild (inkluż bwiez u żraben, minbarra ilbies tas-saqajn reżistenti għall-ilma, ilbies tas-saqajn b' ilqugħ protettiv tal-metall għas-swaba)

6403[.51(.15 + .95) + .59(.95) + .91(.16 + .96) + .99(.96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Ilbies tas-saqajn tan-nisa bl-uċuħ tal-ġild (inkluż bwiez u żraben, minbarra ilbies tas-saqajn reżistenti għall-ilma, ilbies tas-saqajn b' ilqugħ protettiv tal-metall għas-swaba)

6403[.51(.19 + .99) + .59(.99) + .91(.13 + .18 + .93 + .98) + .99(.93 + .98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Ilbies tas-saqajn tat-tfal bl-uċuħ tal-ġild (inkluż bwiez u żraben, minbarra ilbies tas-saqajn reżistenti għall-ilma, ilbies tas-saqajn b' ilqugħ protettiv tal-metall għas-swaba)

6403[.51(.11 + .91) + .59(.91) + .91(.11 + .91) + .99(.91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Sandlijiet tal-irġiel bl-uċuħ tal-lastiku jew plastik (inkluż sandlijiet biċ-ċineg, krakar)

6403[.59(.35) + .99(.36)]

pa

S

 

15.20.13.62

Sandlijiet tan-nisa bl-uċuħ tal-lastiku jew plastik (inkluż sandlijiet biċ-ċineg, krakar)

6403[.59(.11 + .39) + .99(.11 + .33 + .38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Sandlijiet tat-tfal bl-uċuħ tal-lastiku jew plastik (inkluż sandlijiet biċ-ċineg, krakar)

6403[.59(.31) + .99(.31)]

pa

S

 

15.20.13.70

Papoċċi u lbies tas-saqajn ieħor għall-ġewwa bis-suletti ta' barra jew l-uċuħ tal-plastik jew ġild (inkluż papoċċi taż-żfin u tas-sodda, papoċċi mingħajr il-parti ta' madwar l-għarqub)

6403[.59(.50) + .99(.50)]

pa

S

 

15.20.13.80

Ilbies tas-saqajn bis-suletti ta' barra tal-injam, sufra jew oħrajn u l-uċuħ tal-ġild (minbarra suletti ta' barra tal-lastiku, plastik jew ġild)

6405 10

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta' fuq tat-tessuti, li mhux xedd tas-saqajn għall-isports

15.20.14.44

Papoċċi u lbies tas-saqajn ieħor għall-ġewwa (inkluż papoċċi taż-żfin u tas-sodda, papoċċi mingħajr il-parti ta' madwar l-għarqub) bl-uċuħ tal-materjali tessili

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 6405 20 91

pa

S

 

15.20.14.45

Ilbies tas-saqajn bis-suletti ta' barra tal-lastiku, plastik jew ġild u l-uċuħ tat-tessili (minbarra papoċċi u lbies tas-saqajn ieħor għall-ġewwa, ilbies tas-saqajn għall-isport)

6404[.19(.90) + .20(.90)]

pa

S

 

15.20.14.46

Xedd tas-saqajn bil-partijiet ta' fuq tessili (minbarra slippers u xedd tas-saqajn ieħor ta' ġewwa kif ukoll xedd tas-saqajn bil-pettijiet tal-gomma, tal-plastik, tal-ġilda jew kompożizzjoni tal-ġilda)

6405[.20(.10 + .99)]

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Żraben tat-tennis, żraben tal-baskitbol, żraben tal-ġinnastika, żraben għat-trejning u simili

15.20.21.00

Ilbies tas-saqajn għall-isport bis-suletti ta' barra tal-lastiku jew plastik u l-uċuħ tat-tessili (inkluż żraben tat-tennis, żraben tal-basketball, żraben tal-gym, żraben tat-taħriġ u bħalhom)

6404 11

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Xedd tas-saqajn ieħor għall-isports, minbarra xedd tas-saqajn għall-borra/skijing u stivali għall-iskejting

15.20.29.00

Xedd tas-saqajn ieħor għall-isports, minbarra xedd tas-saqajn għall-iskijjar fuq il-borra u stivali għall-iskejzjar

6402 19 + 6403 19

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Xedd tas-saqajn li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba

15.20.31.20

Xedd tas-saqajn (inkluż xedd tas-saqajn reżistenti għall-ilma) li jinkorpora kappa tal-metall għas-swaba' bil-pettijiet u l-partijiet ta' fuq tal-gomma jew tal-plastik

6401 10 + 6402[.91(.10) + .99(.05)]

pa

S

 

15.20.31.50

Ilbies tas-saqajn bis-suletti ta' barra tal-lastiku, plastik jew ġild u l-uċuħ tal-ġild, u b' ilqugħ protettiv tal-metall għas-swaba (minbarra ilbies tas-saqajn reżistenti għall-ilma)

6403 40

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Xedd tas-saqajn ta' l-injam, xedd tas-saqajn speċjali mixellanju u xedd tas-saqajn ieħor m.k.b.

15.20.32.00

Xedd tas-saqajn tal-injam, xedd tas-saqajn speċjali mixxellanju u xedd tas-saqajn ieħor n.e.c.

6403 20 + 6405[.90(.10 + .90)]

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Partijiet tax-xedd tas-saqajn tal-ġilda; suletti li jistgħu jinbidlu, kuxxunetti għall-għarqub u oġġetti simili, getti u oġġetti simili, u partijiet minnhom

15.20.40.20

L-uċuħ tal-ġild u l-biċċiet tagħhom tal-ilbies tas-saqajn (minbarra lamtu)

6406 10 10

 

S

 

15.20.40.50

L-uċuħ tal-ġild u l-biċċiet tagħhom tal-ilbies tas-saqajn (minbarra lamtu, tal-ġild)

6406 10 90

 

S

 

15.20.40.80

Il-partijiet tal-ilbies tas-saqajn (minbarra l-uċuħ) materjali oħra

6406[.90(.30 + .50 + .60 + .90)]

 

S

 

NACE: 16.10

Serrar u nċanar ta' njam

CPA: 16.10.10

Injam, issegat jew iċċippjat skond it-tul, maqtugħ jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm; travi tal-linji tat-tram jew tal-ferrovija magħmula minn injam mhux mimli

16.10.10.10

Strixxi tal-injam li jitqegħdu orizzontalment fil-linji tal-ferrovija jew tat-tramm, mhux ittrattati

4406 10

m3

S

 

16.10.10.33

Injam koniferu, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta' jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm, t-tarf imġannat, xkatlat jew illixxat

4407[.10(.15 + .31 + .33 + .38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Injam tal-ispruce (Picea abies Karst.), injam tal-fir (Abies alba Mill.)

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Injam tal-arznu: Pinus sylvestris L.

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Injam koniferu issegat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta' jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm (eskluż illixxat jew xkatlat, u spruce “Picea abies Karst.”, żnuber abjad “Abies alba Mill.” u arznu “Pinus sylvestris L.”)

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Injam, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta' jew imqaxxar, ta' ħxuna > 6 mm, minbarra injam koniferu u tropikali u korniċi tal-injam

4407[.91(.15 + .39 + .90) + .92 + .93(.10 + .91 + .99) + .94(.10 + .91 + .99) + .95(.10 + .91 + .99) + .99(.27 + .40 + .91 + .96 + .98)]

m3

S

 

16.10.10.71

Injam tropikali, isserrat jew iċċippjat minn tarf sa tarf, imqatta' jew imqaxxar, bit-tarf imġannat jew illixxat/xkatlat, ta' ħxuna > 6 mm

4407[.21(.10 + .91 + .99) + .22(.10 + .91 + .99) + .25(.10 + .30 + .50 + .90) + .26(.10 + .30 + .50 + .90) + .27(.10 + .91 + .99) + .28(.10 + .91 + .99) + .29(.15 + .20 + .25 + .45 + .60 + .83 + .85 + .95)]

m3

S

 

16.10.10.77

Blokki tal-ballut, strixxi jew korniċi tal-injam għal parquet jew blokki tal-injam li jitpoġġew fl-art, illixxati imma mhux armati (minbarra dawk b' disinn kontinwu)

4407 91 31

m2

S

 

CPA: 16.10.21

Injam iffurmat b'mod kontinwu matul xi wieħed mix-xfar jew faċċati tiegħu (inklużi strippi u freġji għall-artijiet tal-parkett, mhux armati, u bsaten u gwarniċi)

16.10.21.10

Injam koniferu b'disinn kontinwu

4409[.10(.11 + .18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Injam mhux koniferu b'forom sħaħ (inkluż strixxi u freġji għall-kisi tal-art tal-parkè, mhux immuntat)

4409[.21 + .29(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Suf ta' l-injam; trab ta' l-injam

16.10.22.00

Ċana rqiqa tal-fraxxnu (woodwool) u dqiq tal-injam

4405

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Injam bħala ċipps jew frak

16.10.23.03

Injam koniferu f'biċċiet jew partiċelli

4401 21

kg

S

 

16.10.23.05

Injam mhux koniferu f'biċċiet jew partiċelli

4401 22

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Injam mhux irfunut, ittrattat biż-żebgħa, l-kulur, il-krijożot jew xi priservattivi oħrajn

16.10.31.16

Arbli tal-injam artab aħrax, injettati jew ittrattati b' mod ieħor biż-żebgħa, tbajja, creosote jew preservativi oħra

4403 10

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Travi ta' l-injam tal-linji tal-ferrovija jew it-tramm (cross-ties), mimlija

16.10.32.00

Strixxi tal-injam ittrattat li jitqegħdu orizzontalment fil-linji tal-ferrovija jew tat-tramm

4406 90

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Injam mhux irfinut ieħor, inklużi arbli maqsuma u pali

16.10.39.00

Injam mhux irfinut ieħor, inklużi arbli maqsuma u pali

4404[.10 + .20]

m3 @

S

 

CPA: 16.10.91

Servizzi tat-tnixxif, il-mili jew it-trattament kimiku ta' l-injam

16.10.91.00

It-trattament u l-preservazzjoni tal-injam (inkluż it-tixrib u t-tnixxif)

 

 

I

 

NACE: 16.21

Manifattura ta'folji tal-veneer u pannelli ta' l-injam

CPA: 16.21.11

Plywood, pannelli bil-fuljetta u injam laminat simili, tal-bambu

16.21.11.00

Plajwud, pannelli miksija bil-fuljetta u injam laminat simili, tal-bambù

4412 10

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Plywood ieħor, pannelli bil-fuljetta u injam laminat simili

16.21.12.11

Plajwud magħmul biss minn folji tal-injam (għajr tal-bambù), b'kull folja ma taqbiżx il-ħxuna ta' 6 mm, b'għallinqas plaj waħda fuq barra ta' injam tropikali

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Plajwud magħmul biss minn folji tal-injam (għajr tal-bambù), b'kull folja ma taqbiżx il-ħxuna ta' 6 mm, b'għallinqas plaj waħda fuq barra ta' injam mhux koniferu (għajr l-injam tropikali)

4412[.32(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Plajwud magħmul biss minn folji tal-injam (għajr tal-bambù), b'kull folja ma taqbiżx il-ħxuna ta' 6 mm (għajr prodotti b'għallinqas plaj waħda fuq barra ta' injam tropikali jew mhux koniferu)

4412 39

m3

S

 

16.21.12.21

Pannelli miksija bil-fuljetta u injam laminat simili bi blockboard, laminboard jew battenboard

4412[.94(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Pannelli miksija bil-fuljetta u injam laminat simili (għajr bi blockboard, laminboard jew battenboard)

4412[.99(.30 + .40 + .50 + .85)]

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Folji magħmula mill-frak ta' l-injam u folji simili ta' l-injam jew materjali oħrajn li fihom l-injam

16.21.13.13

Particle board, tal-injam

4410[.11(.10 + .30 + .50 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Oriented strand board (OSB), tal-injam

4410[.12(.10 + .90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Waferboard u bord simili, tal-injam (għajr particle board u oriented strand board [OSB])

4410 19

m3

S

 

16.21.13.50

Particle board u board simili ta' materjali għudin (minbarra injam)

4410 90

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Fajberbord ta' l-injam jew materjali oħrajn li fihom l-injam

16.21.14.23

Fibreboard ta' densità medja (MDF), tal-injam jew materjal ieħor li jixbaħ l-injam, kemm jekk magħqud bir-reżina jew b'sustanzi organiċi oħra jew le, ta' ħxuna mhux aktar minn 5mm

4411[.12(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.26

Fibreboard ta' densità medja (MDF), tal-injam jew materjal ieħor li jixbaħ l-injam, kemm jekk magħqud bir-reżina jew b'sustanzi organiċi oħra jew le, ta' ħxuna aktar minn 5mm iżda mhux aktar minn 9mm

4411[.13(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.29

Fibreboard ta' densità medja (MDF), tal-injam jew materjal ieħor li jixbaħ l-injam, kemm jekk magħqud bir-reżina jew b'sustanzi organiċi oħra jew le, ta' ħxuna aktar minn 9mm

4411[.14(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.43

Fibreboard (għajr dak ta' densità medja ([MDF]), tal-injam jew materjal ieħor li jixbaħ l-injam, kemm jekk magħqud bir-reżina jew b'sustanzi organiċi oħra jew le, ta' densità aktar minn 0,8g/ċm3

4411[.92(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.46

Fibreboard (għajr dak ta' densità medja ([MDF]), tal-injam jew materjal ieħor li jixbaħ l-ionjam, kemm jekk magħqud bir-reżina jew b'sustanzi organiċi oħra jew le, ta' densità aktar minn 0,5g/cm3 iżda mhux aktar minn 0,8 g/ċm3

4411[.93(.10 + .90)]

m2 @

S

 

16.21.14.49

Fibreboard tal-injam jew materjal ieħor li jixbaħ l-injam (għajr dak ta' densità medja ([MDF]), kemm jekk magħqud bir-reżina jew b'sustanzi organiċi oħra jew le, ta' densità mhux aktar minn 0,5g/ċm3

4411[.94(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 16.21.21

Folji tal-fuljetta u folji għall-plajwuddd u injam ieħor isserrat fit-tul, maqtugħ jew imqaxxar, bi ħxuna ta' ≤ 6 mm

16.21.21.13

Folji tal-injam tal-abjad, folji għall-plywood u injam ieħor isserrati minn tarf sa tarf, imqatta'/imqaxxra, ħxuna ta' ≤ 6 mm u bit-tarf imġannat, boards illixxati/xkatlati/zgħar għall-manifattura tal-lapsijiet

4408[.10(.15 + .91) + .31(.11 + .21 + .25) + .39(.15 + .21 + .55 + .70) + .90(.15 + .35)]

m3

S

 

16.21.21.18

Folji tal-injam koniferu jew tal-injam tal-abjad tropikali u folji għall-plywood, isserrati minn tarf sa tarf, imqatta' jew imqaxxra, ta' ħxuna ta' ≤ 6 mm minbarra dawk bit-tarf imġannat, illixxati jew xkatlati

4408[.10(.98) + .31(.30) + .39(.30 + .85 + .95) + .90(.85 + .95)]

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Iinjam densifikat, fi blokki, plakki, strippi jew forom tal-profili

16.21.22.00

Injam iddensifikat, fi blokki, plates, strixxi jew profile shapes

4413

m3

S

 

NACE: 16.22

Manifattura ta' art tal-parké mmuntata

CPA: 16.22.10

Pannelli tal-parkett armati

16.22.10.30

Pannelli tal-parquet tal-injam armati għall-artijiet tal-mużajk

4418 71

m2

S

 

16.22.10.60

Pannelli tal-parquet tal-injam armati (minbarra dawk għall-artijiet tal-mużajk)

4418[.72 + .79]

m2

S

 

NACE: 16.23

Manifattura ta' xogħol ta' injam ieħor tal-bennejja

CPA: 16.23.11

Twieqi, bibien tal-ħġieġ għal barra u ċ-ċaċċiżi tagħhom, bibien u ċ-ċaċċiżi u x-xambrelli tagħhom, ta' l-injam

16.23.11.10

Twieqi, twieqi Franċiżi u x-xambrelli ta'l-injam tagħhom

4418[.10(.10 + .50 + .90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Bibien u x-xambrelli tagħhom u għetiebi tal-injam

4418[.20(.10 + .50 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Xatters għall-kostruzzjoni bil-konkos, xaħx u shakes, ta' l-injam

16.23.12.00

Xatters għall-kostruzzjoni bil-konkos, xaħx u shakes, tal-injam

4418[.40 + .50]

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Xogħol tal-mastrudaxxa u tal-karpentrija għall-bennejja, ta' l-injam, m.k.b.

16.23.19.00

Xogħol tal-injam għall-bennejja minbarra twieqi, twieqi franċiżi u bibien, ix-xambrelli/għetiebi tagħhom, pannelli tal-parquet, shuttering għal xogħol ta' kostruzzjoni tal-konkos — tavluni, fallakki

4418[.60 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Bini ta' l-injam prefabrikat

16.23.20.00

Bini prefabbrikat tal-injam

9406[.00(.11 + .20)]

 

S

 

NACE: 16.24

Manifattura ta' kontenituri magħmula mill-injam

CPA: 16.24.11

Palits, palits forma ta' kaxxa u kostruzzjonijiet ta' l-ijam li jġorru tagħbija

16.24.11.33

Pallets ċatti u pallet collars tal-injam

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Pallets kaxxi u boards tal-injam għat-tgħabija (minbarra pallets ċatti)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA: 16.24.12

Btieti u prodotti tal-buttar, ta' l-injam

16.24.12.00

Btieti, krietel, btieti kbar, btieti zgħar, u prodotti tal-buttara u l-partijiet tagħhom tal-injam (inkluż partijiet tal-injam tal-krietel)

4416

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Kontenituri oħrajn ta' l-injam, u partijiet minnhom

16.24.13.20

Kaxxi, kannestri, drums u ppakkjar simili tal-injam (minbarra cable drums)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Cable drums tal-injam

4415 10 90

kg

S

 

NACE: 16.29

Manifattura ta' prodotti oħra ta' njam; manifattura ta' oġġetti ta' sufra, tiben u materjal għall-immaljar

CPA: 16.29.11

Għodda, korpi ta' l-għodda, mankijiet ta' l-għodda, korpi u lasti ta' l-ixkupi u l-ixkupilji, blokki għall-manifattura tal-pipi tat-tabakk, forom taż-żraben u l-istivali, ta' l-injam

16.29.11.30

Għodod, partijiet u mankijiet tal-għodda u u partijiet ta' xkupi jew xkupilji u mankijiet tal-injam, formaturi tal-injam tal-bwiez u ż-żraben u forom tal-injam

4417

kg

S

 

16.29.11.80

Blokki tal-injam maħduma f'għamliet bil-goff jew l-għerq għall-manifattura tal-pipi tat-tipjip

9614 00 10

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Oġġetti tal-mejda u tal-kċina, ta' l-injam

16.29.12.00

Posati u utensili tal-injam

4419[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Intarsjar fl-injam u injam ingastat, kaxxi tal-gojjellerija jew tal-pożati u oġġetti simili ta' l-injam, statwetti u ornamenti oħrajn, ta' l-injam

16.29.13.00

Biċċiet dekorattivi u dekorazzjonijiet tal-injam, kaxxi għall-ġojjellerija, posati u artikli simili, statwetti u ornamenti oħra, xkafef tal-kowtijiet/kpiepel, trays għall-karti tal-uffiċċju, ashtrays, trays għall-pinen, stands għall-inka

4420[.10(.11 + .19) + .90(.10 + .91 + .99)]

 

S

 

CPA: 16.29.14

Gwarniċi ta' l-injam għall-pittura, ritratti, merjat u oġġetti simili u oġġetti oħrajn ta' l-injam

16.29.14.20

Kwadri tal-injam għall-pitturi, fotografiji, mirja u oġġetti simili

4414[.00(.10 + .90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Oġġetti oħrajn ta' injam (minbarra għenuq tal-palits)

4421[.10 + .90(.91 + .95 + .97)] + 6603 90 10

 

S

 

CPA: 16.29.21

Sufra naturali, imqaxxra jew maqtugħa fi kwadri, blokki, plakki, folji jew strixxi b'mod approssimattiv; sufra mkissra, frak jew mitħuna; skart tas-sufra

16.29.21.30

Sufra magħmula miż-żejjed tas-sufra, mgħaffġa, mitħuna jew sufra f'biċċiet zgħar (minbarra sufra naturali mhux maħduma jew imħejjija b' mod sempliċi)

4501 90

kg

S

 

16.29.21.50

Sufra naturali, debacked jew maqtugħa f'kaxxi, fi blokki rettangulari jew kwadri, plates, folji jew strixxi

4502

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Oġġetti tas-sufra naturali

16.29.22.50

Tappijiet u stoppers ta' sufra naturali

4503[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Artikli ta' sufra naturali, oħrajn

4503 90

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Blokki, plakki, folji u strippi, madum ta' kull forma, ċilindri solidi, ta' sufra agglomerata

16.29.23.20

Tappijiet u stoppers ċilindriċi, għall-inbid bil-gass, ta' sufra ipproċessata, inkluż dawk bid-diski magħmula mis-sufra naturali

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Tappijiet u stoppers ċilindriċi, ta' sufra ipproċessata (minbarra prodotti simili għall-inbid bil-gass)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Sufra ipproċessata — blokki, plates, folji u strixxi, madum ta' kull forma, ċilindri solidi jew diski inkluż sufra ipproċessata espanduta jew sufra maħruqa minbarra tappijiet u stoppers

4504[.10(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Sufra agglomerata; oġġetti magħmula minn sufra agglomerata m.k.b.

16.29.24.00

Artikli oħra ta' sufra ipproċessata, n.e.c.

4504[.90(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Manifattura mit-tiben, mill-alfa jew materjal ieħor ta' l-immaljar; xogħol ta' basktijiet u xogħol tal-wiker

16.29.25.00

Manifattura mit-tiben, mill-alfa jew materjal ieħor tal-immaljar; xogħol ta' basktijiet u xogħol tal-wiker

4601[.21(.10 + .90) + .22(.10 + .90) + .29(.10 + .90) + .92(.05 + .10 + .90) + .93(.05 + .10 + .90) + .94(.05 + .10 + .90) + .99(.05 + .10 + .90)] + 4602[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .90]

kg

S

 

NACE: 17.11

Manifattura ta' polpa

CPA: 17.11.11

Għaġna ta' l-injam kimika, gradi li jdubu

17.11.11.00

Polpa tal-injam kimiku, proċessi biex tiddewweb

4702

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Għaġna ta' l-injam kimika, sodju jew sulfat, barra mill-gradi li jdubu

17.11.12.00

Għaġna tal-injam kimika, sodju jew sulfat, barra mill-gradi li jdubu

4703[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Għaġna ta' l-injam kimika, sulfat, barra mill-gradi li jdubu

17.11.13.00

Għaġna tal-injam kimika, sulfat, barra mill-gradi li jdubu

4704[.11 + .19 + .21 + .29]

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Għaġna ta' l-injam mekkanika; għaġna ta' l-injam semimekkanika, għaġniet ta' materjal bil-fibri taċ-ċellulożi li m'humiex injam

17.11.14.00

Għaġna tal-injam mekkanika; għaġna tal-injam semi-kimika; għaġniet ta' materjali li fihom il-fibri taċ-ċelluloża ħlief tal-injam

4701[.00(.10 + .90)] + 4705 + 4706[.10 + .20 + .30 + .91 + .92 + .93]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE: 17.12

Manifattura ta' karta u kartun

CPA: 17.12.11

Karta għall-gazzetti, rombli jew filji

17.12.11.00

Karta għall-istampar f'rollijiet jew folji

4801

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Karta u kartun maħduma bl-idejn

17.12.12.00

Karta magħmula bl-idejn u paperboard

4802 10

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Karta u kartuna użati bħala bażi għall-karta sensittiva għad-dawl, għas-sħana jew għall-elettriku; bażi għall-karta saħħara; bażi għall-karta għall-kisi tal-ħitan

17.12.13.00

Karta u kartuna użati bħala bażi għall-karta sensittiva għad-dawl, għas-sħana jew għall-elettriku; bażi għall-karta saħħara; bażi għall-karta għall-kisi tal-ħitan

4802[.20 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Karti u kartun oħrajn għal skopijiet grafiċi

17.12.14.10

Karta grafika, paperboard: fibri mekkaniċi ≤ 10 %, piż < 40 g/m2

4802 54

kg

S

 

17.12.14.35

Karta grafika, paperboard: fibri mekkanici ≤ 10 %, piż < 40 g/m2 izda ≤ 150 g/m2, folji

4802[.55(.15 + .25 + .30 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Karta grafika, paperboard: fibri mekkanici ≤ 10 %, piż ≥ 40 g/m2 izda ≤ 150 g/m2, folji

4802[.56(.20 + .80) + .57]

kg

S

 

17.12.14.50

Karta grafika, paperboard: fibri mekkanici ≤ 10 %, piż > 150 g/m2

4802[.58(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Karta grafika, paperboard: fibri mekkanici > 10 %,

4802[.61(.15 + .80) + .62 + .69]

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Stokk ta' karta iġjenika jew tal-wiċċ, stokk tax-xugamani jew is-srievet, ikkuttunar taċ-ċelluloża u xbieki ta' fibri taċ-ċelluloża

17.12.20.30

Imbottitura ċelluloża għal skopijiet għad-dar jew tas-sahha, f'rollijiet ta' wisa' > 36 cm jew rettangolari (inklużi folji kwadri) b'mill-inqas naha wahda > 36 cm meta mhux mitwija

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Karta crepe u nsiġ ta' fibri ċellulożi għal skopijiet għad-dar/tas-sahha, f'rollijiet, wisa' > 36 cm, folji rettangolari b'mill-inqas naha wahda > 36 cm meta mhux mitwija, piż ≤ 25 g/m2/ply

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Karta crepe u nsiġ ta' fibri ċellulożi għal skopijiet tad-dar/ tas-saħħa, f'rollijiet, wisa' > 36 cm, folji rettangolari b'mill-inqas naħa waħda > 36 cm meta mhux mitwija, piż > 25 g/m2/ply

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Ħazna ta' karta għal użu fid-dar: oħrajn

4803 00 90

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraftliner, mhux ibbliċjat, mhux miksi

17.12.31.00

Kraftliner mhux miksija, mhux imbajjda f'rollijiet jew folji (minbarra għal kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra, punch card stock u punch card tape)

4804[.11(.11 + .15 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Kraftliner bil-wiċċ abjad, kraftliner miksi

17.12.32.00

Kraftliner mhux miksi f'rollijiet jew folji (minbarra dak mhux imbajjad, għal kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra, punch card stock u punch card tape)

4804[.19(.12 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Kartun tal-fluting semikimiku

17.12.33.00

Kartun tal-fluting semi-kimiku

4805 11

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Kartun tal-fluting riċiklat u kartun tal-fluting ieħor

17.12.34.00

Kartun tal-fluting riċiklat u kartun tal-fluting ieħor

4805[.12 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (folji tal-liner riċiklati)

17.12.35.20

Testliner mhux miksi (liner board riciklat), ta' piż ≤ 150 g/m2, f'rollijiet jew folji

4805 24

kg

S

 

17.12.35.40

Testliner mhux miksi (liner board riciklat), piż > 150 g/m2, f'rollijiet jew folji

4805 25

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Karta ħoxna (kraft) mhux miksija; karta ħoxna għall-ixkejjer, mġiegħda jew imkemmxa

17.12.41.20

Sack kraft paper mhux miksija, mhux imbajjda (minbarra għal kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra, punch card stock u punch card tape paper)

4804[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Sack craft paper mhux miksi (minbarra mhux imbajda. għal kitba, stampar jew skopijiet grafiċi oħra, punch card st stock u punch card tape paper)

4804[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Kraft paper mhux miksija u paperboard li jiznu ≤ 150 g/m2 (minbarra kraftliner, sack kraft paper, għal kitba, stampar u skopijiet grafiċi, eċċ.)

4804[.31(.51 + .58 + .80) + .39(.51 + .58 + .80)]

kg

S

 

17.12.41.80 z

Sack kraft paper crepe jew immewga, f'rollijiet jew f'folji

4808 40 00a

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Karta tas-sulfit għat-tgeżwir u karta oħra mhux miksija (barra mit-tip użata għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn)

17.12.42.20

Karta sulfita tat-tgezwir f'rollijiet jew folji

4805 30

kg

S

 

17.12.42.40

Karta u paperboard mhux miksija, f'rollijiet jew folji, piż ≤ 150 g/m2 (minbarra prodotti ta' HS 48.02 , fluting paper, testliner, karta sulfita tat-tgezwir, karta tal-filtru jew tal-pannu u paperboard)

4805 91

kg

S

 

17.12.42.60

Karta u paperboard ieħor mhux miksija, f'rollijiet jew folji, piż > 150 g/m2 and < 225 g/m2 (minbarra prodotti ta' HS 48.02 , fluting paper, testliner, karta sulfita tat-tgezwir, karta tal-filtru jew tal-pannu u paperboard)

4805 92

kg

S

 

17.12.42.80

Karta jew paperboard oħra mhux miksija, f'rollijiet jew folji, piż ≥ 225 g/m2 (minbarra prodotti ta' HS 48.02 , fluting paper, testliner, karta sulfita ta' tgezwir, karta tal-filtru jew tal-pannu u paperboard)

4805[.93(.20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Karta u kartun għall-filtrazzjoni; karta tal-feltru

17.12.43.30

Karta tal-filtri u paperboard mhux miksija f'rollijiet jew folji

4805 40

kg

S

 

17.12.43.60

Karta tal-pannu jew paperboard mhux miksija f'rollijiet jew folji

4805 50

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Karta tas-sigarretti mhux maqtuha tal-qies jew f'forma ta' ktejjeb jew tubi

17.12.44.00

Karta tas-sigaretti (minbarra fil-forma ta' libretti jew tubi), f'rollijiet ≤ wisa' 5 cm

4813[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Kartun griż ta' ġewwa, mhux miksi

17.12.51.10

Kartun griż ta' ġewwa, mhux miksi

4804 59 90

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Kartun ieħor mhux miksi

17.12.59.10

Kartun ieħor mhux miksi

4804[.41(.91 + .98) + .42 + .49 + .51 + .52 + .59(.10)]

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Parċmina veġetali, kartistrazzi, karta tracing u karta glassine u karti oħrajn trasparenti jew trasluċenti

17.12.60.00

Parċmina veġetali, kartistrazzi, karti oljati u glassine u karti oħrajn trasparenti jew trasluċenti

4806[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Karti u kartun magħmula minn kompożizzjoni, mhux miksija fil-wiċċ jew mimlijin

17.12.71.00

Karta u paperboard komposti f'rollijiet jew folji (inklużi strawpaper u paperboard) (minbarra dawk bis-superfiċi miksija jew imprenjati, laminati bil-bitumen, qatran jew asfalt)

4807[.00(.30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Karti jew kartun, mġiegħda, imkemmxa, intaljati jew imtaqqba

17.12.72.00 z

Karti jew kartun, mġiegħda, imkemmxa, intaljati jew imtaqqba

4808[.40(.00b) + .90]

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Karti u kartun ta' tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn, miksijin bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.73.36

Bażijiet miksija għall-karti u l-kartonċin tat-tip użat għal: karta fotosensittiva, elettrosensittiva jew sensittiva għas-sħana, u li jkollha 10 % jew inqas ta' fibri mekkaniċi jew kimimekkaniċi, u karti u kartonċin tat-tip użat għall-kitba, l-istampar u għal skopijiet grafiċi oħrajn, ilkoll inqas minn 150g/m2 f'piż, jew inqas

4810[.13 + .14 + .19]

kg

S

 

17.12.73.60

Karta miksija ta' piż hafif għal kitba, stampar, skopijiet grafiċi, mf > 10 %

4810 22

kg

S

 

17.12.73.75

Karta grafika mekkanika oħra miksija għal kitba, stampar, skopijiet grafiċi, mf > 10 %, rollijiet

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Karta grafika mekkanika oħra miksija għal kitba, stampar, skopijiet grafiċi, mf > 10 %, folji

4810 29 80

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Karti tat-tip Kraft (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksija bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.74.00

Karti tat-tip Kraft (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksija bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

4810 31

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kartun tat-tip Kraft (barra mit-tip użat għall-kitba, l-istampar jew skopijiet grafiċi oħrajn), miksi bil-kawlina jew sustanzi inorganiċi oħrajn

17.12.75.00

Kartun tat-tip Kraft (barra m