29.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 12. marca 2015 – Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Zadeva C-123/15)

(2015/C 213/23)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagatelj revizije: Max-Heinz Feilen

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Finanzamt Fulda

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali prosti pretok kapitala na podlagi člena 63(1) v povezavi s členom 65 Pogodbe o delovanju Evropske unije nasprotuje predpisu države članice, ki za osebe določenega davčnega razreda, ki pridobijo premoženje zaradi smrti, določa znižanje davka na dediščino, če zapuščina vsebuje premoženje, ki so ga osebe iz tega davčnega razreda že pridobile v desetih letih pred to pridobitvijo, in je ta država članica od tega predhodno pridobljenega premoženja že odmerila davek na dediščino, medtem ko je znižanje davka izključeno, če je bil davek na dediščino od predhodno pridobljenega premoženja pobran v drugi državi članici?