29.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 213/15


Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 12 martie 2015 – Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda

(Cauza C-123/15)

(2015/C 213/23)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Max-Heinz Feilen

Pârât: Finanzamt Fulda

Întrebarea preliminară

Libera circulație a capitalurilor, care rezultă din articolul 63 alineatul (1) coroborat cu articolul 65 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se opune reglementării dintr-un stat membru care, în cazul succesiunii în beneficiul unor persoane dintr-o anumită clasă de impunere, prevede o reducere a impozitului pe succesiune atunci când bunurile succesorale cuprind un patrimoniu care, în ultimii zece ani înaintea dobândirii, a fost dobândit deja prin succesiune de persoane din această clasă de impunere, iar pentru această dobândire anterioară s-a plătit impozitul pe succesiune în statul membru, în timp ce reducerea nu se aplică atunci când pentru dobândirea anterioară s-a perceput impozit pe succesiune în alt stat membru?