29.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 213/15


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2015. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Max-Heinz Feilen kontra Finanzamt Fulda

(C-123/15. sz. ügy)

(2015/C 213/23)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: Max-Heinz Feilen

Alperes: Finanzamt Fulda

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 65. cikkével összefüggésben értelmezett 63. cikkének (1) bekezdése szerinti szabad tőkemozgással az olyan tagállami szabályozás, amely a haláleset folytán egy bizonyos illetékcsoportba tartozó személyek által történő vagyonszerzés esetén az öröklési illeték mérséklését írja elő, ha a hagyaték olyan vagyont tartalmaz, amelyet a vagyonszerzést megelőző utolsó tíz évben már megszereztek az adott illetékcsoportba tartozó személyek, és e korábbi vagyonszerzés tekintetében öröklési illetéket állapított meg a tagállam, miközben az illetékkedvezmény kizárt, ha a korábbi vagyonszerzés tekintetében valamely más tagállam állapított meg öröklési illetéket?