29.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

C 213/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2015. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Max-Heinz Feilen protiv Finanzamt Fulda

(Predmet C-123/15)

(2015/C 213/23)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Max-Heinz Feilen

Tuženik: Finanzamt Fulda

Prethodno pitanje

Protivi li se slobodno kretanje kapitala iz članka 63. stavka 1. u vezi s člankom 65. Ugovora o funkcioniranju Europske unije propisu države članice koji prilikom stjecanja u slučaju smrti ako je riječ o osobama iz određenog poreznog razreda predviđa smanjenje poreza na nasljedstvo ako ostavina sadrži imovinu koju su tijekom posljednjih deset godina prije tog stjecanja stekle osobe iz tog poreznog razreda i ako je to prethodno stjecanje već bilo oporezovano porezom na nasljedstvo u toj državi članici dok je sniženje poreza na nasljedstvo isključeno ako je prethodno stjecanje bilo oporezovano porezom na nasljedstvo u drugoj državi članici?