21.10.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 309/1


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul COMP/M.6141 – China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2011/C 309/01

La data de 3 octombrie 2011, Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Prezenta decizie se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil doar în limba engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe site-ul internet al Direcției Generale Concurență din cadrul Comisiei, la secțiunea consacrată concentrărilor (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Acest site internet oferă diverse facilități care permit identificarea deciziilor de concentrare individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale;

în format electronic, pe site-ul internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) cu numărul de document 32011M6141. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană.