6.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 89/1


Information om ikraftträdande av förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering

Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering, som undertecknades den 23 november 2001 (1) och förlängdes 2007 (2), trädde i kraft den 15 mars 2016, i enlighet med artikel 11 b i detta avtal. Förlängningen av avtalet med ytterligare en period på 5 år gäller från och med den 17 maj 2015.


(1)  EGT L 213, 9.8.2002, s. 29.

(2)  EUT L 171, 1.7.2009, s. 17.