6.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/1


Informacije o začetku veljavnosti podaljšanja Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije, podpisanega 23. novembra 2001 (1) in podaljšanega leta 2007 (2), je v skladu s členom 11(b) Sporazuma začelo veljati 15. marca 2016. Podaljšanje Sporazuma za nadaljnje obdobje petih letih začne učinkovati 17. maja 2015.


(1)  UL L 213, 9.8.2002, str. 29.

(2)  UL L 171, 1.7.2009, str. 17.