6.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 89/1


Informații privind intrarea în vigoare a reînnoirii Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India

Reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India, semnat la 23 noiembrie 2001 (1) și reînnoit în 2007 (2), a intrat în vigoare la 15 martie 2016, în conformitate cu articolul 11 litera (b) din acord. Reînnoirea acordului pentru o perioadă suplimentară de 5 ani produce efecte de la 17 mai 2015.


(1)  JO L 213, 9.8.2002, p. 29.

(2)  JO L 171, 1.7.2009, p. 17.