6.4.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 89/1


Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tat-tiġdid tal-Ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indja

It-tiġdid tal-Ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indja, iffirmat fit-23 ta' Novembru 2001 (1), u mġedded fl-2007 (2), daħal fis-seħħ fil-15 ta' Marzu 2016, f'konformità mal-Artikolu 11(b) tiegħu. It-tiġdid tal-Ftehim għal perijodu ieħor ta' 5 snin huwa effettiv mis-17 ta' Mejju 2015.


(1)  ĠU L 213, 9.8.2002, p. 29

(2)  ĠU L 171, 1.7.2009, p. 17.