6.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 89/1


Informācija saistībā ar to, ka stājas spēkā Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību atjaunošana

2001. gada 23. novembrī parakstītā (1) un 2007. gadā atjaunotā (2) Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību atjaunošana saskaņā ar tā 11. panta b) punktu ir stājusies spēkā 2016. gada 15. martā. Nolīguma atjaunošana vēl uz pieciem gadiem ir spēkā no 2015. gada 17. maija.


(1)  OV L 213, 9.8.2002., 29. lpp.

(2)  OV L 171, 1.7.2009., 17. lpp.