6.4.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 89/1


Informacija apie Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo atnaujinimo įsigaliojimą

2001 m. lapkričio 23 d. pasirašyto (1) ir 2007 m. (2) atnaujinto Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo atnaujinimas pagal šio Susitarimo 11 straipsnio b punktą įsigaliojo 2016 m. kovo 15 d. Susitarimo galiojimas kitam 5 metų laikotarpiui atnaujinamas nuo 2015 m. gegužės 17 d.


(1)  OL L 213, 2002 8 9, p. 29.

(2)  OL L 171, 2009 7 1, p. 17.