6.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 89/1


Tájékoztatás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításának hatálybalépéséről

Az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti, 2001. november 23-án aláírt és 2007-ben meghosszabbított (1) tudományos és technológiai együttműködési megállapodás (2) meghosszabbítása a megállapodás 11. cikkének b) pontjában foglaltaknak megfelelően 2016. március 15-én hatályba lépett. A megállapodás hatályának további öt évre való meghosszabbítása 2015. május 17-én lép életbe.


(1)  HL L 171., 2009.7.1., 17. o.

(2)  HL L 213., 2002.8.9., 29. o.