6.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 89/1


Informacije o stupanju na snagu obnove Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije

Obnova Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije, potpisanog 23. studenoga 2001. (1) te obnovljenog 2007. (2), stupila je na snagu 15. ožujka 2016. u skladu s njegovim člankom 11. točkom (b). Obnova Sporazuma za daljnjih pet godina stupa na snagu 17. svibnja 2015.


(1)  SL L 213, 9.8.2002., str. 29.

(2)  SL L 171, 1.7.2009., str. 17.