6.4.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 89/1


Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisen voimaantulosta

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, joka allekirjoitettiin 23. marraskuuta 2001 (1) ja uusittiin vuonna 2007 (2), uusiminen on tullut sopimuksen 11 artiklan b kohdan mukaisesti voimaan 15. maaliskuuta 2016. Sopimuksen uusimista viisivuotiskaudeksi sovelletaan 17. päivästä toukokuuta 2015 alkaen.


(1)  EYVL L 213, 9.8.2002, s. 29.

(2)  EUVL L 171, 1.7.2009, s. 17.