6.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 89/1


Teave Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamise jõustumise kohta

23. novembril 2001 allkirjastatud (1) ja 2007. aastal pikendatud (2) Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine jõustus nimetatud lepingu artikli 11 punkti b kohaselt 15. märtsil 2016. Lepingu pikendamine veel viieks aastaks jõustub 17. mail 2015.


(1)  EÜT L 213, 9.8.2002, lk 29.

(2)  ELT L 171, 1.7.2009, lk 17.