6.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 89/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien

Forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Republikken Indien, der blev undertegnet den 23. november 2001 (1) og forlænget i 2007 (2), er i overensstemmelse med aftalens artikel 11, litra b), trådt i kraft den 15. marts 2016. Forlængelsen af aftalen med endnu en periode på fem år har virkning fra den 17. maj 2015.


(1)  EFT L 213 af 9.8.2002, s. 29.

(2)  EUT L 171 af 1.7.2009, s. 17.