6.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/1


Informace o vstupu v platnost obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky

Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky, jež byla podepsána dne 23. listopadu 2001 (1) a obnovena v roce 2007 (2), vstoupilo v souladu s čl. 11 písm. b) této dohody v platnost dne 15. března 2016. Obnovení dohody o další období pěti let nabývá účinku dne 17. května 2015.


(1)  Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 171, 1.7.2009, s. 17.