Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 30 juli 2009 (ärende R 1051/2008-1) i samband med ett invändningsförfarande mellan Vallis K. – Vallis A. & Co. OE och New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Domslut

Domslut

1) Talan ogillas.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.