Subject of the case
Izrek

Subject of the case

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 30. julija 2009 (zadeva R 1051/2008-1) glede postopka z ugovorom med družbama Vallis K. – Vallis A. & Co. OE in New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Izrek

Izrek

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.