Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 30 lipca 2009 r. (sprawa R 1051/2008–1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Vallis K. ‑ Vallis A. & Co. OE a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Sentencja

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.