Onderwerp
Dictum

Onderwerp

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 30 juli 2009 (zaak R 1051/2008‑1) betreffende een oppositieprocedure tussen Vallis K. – Vallis A. & Co. OE en New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Dictum

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.