Subject of the case
Resolutiivosa

Subject of the case

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 30. juuli 2009. aasta otsuse (asi R 1051/2008‑1) peale, mis käsitleb Vallis K. – Vallis A. & Co. OE ning New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG vahelist vastulausemenetlust.

Resolutiivosa

Resolutsioon

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG‑lt.