Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 30. července 2009 (věc R 1051/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Vallis K. – Vallis A. & Co. OE a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG

Výrok

Výrok

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG se ukládá náhrada nákladů řízení.