24.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 282/17


2011 m. liepos 4 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Sepracor Pharmaceuticals prieš Komisiją

(Byla T-275/09) (1)

(Ieškinys dėl panaikinimo - Žmonėms skirti vaistai - Veiklioji medžiaga eszopiclonas - Leidimas pateikti į rinką - Veikliosios medžiagos nepripažinimas nauja - Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio - Nepriimtinumas)

2011/C 282/31

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (Dublinas, Airija), atstovaujama solisitoriaus I. Dodds-Smith, QC D. Anderson ir baristerio Stratford

Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama A. Sipos, vėliau M. Wilderspin ir M. Šimerdová

Dalykas

2009 m. gegužės 6 d. Komisijos ieškovei adresuotame laiške esančio sprendimo, priimto vykdant leidimo išleisti į rinką Lunivia išdavimo procedūrą, panaikinimas, kiek jis susijęs su veikliosios medžiagos eszopiklono kvalifikavimu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 220, 2009 9 12.