14.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 109/7


A Vrchní soud v Praze (Cseh Köztársaság) által 2012. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Marián Baláž

(C-60/12. sz. ügy)

2012/C 109/13

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrchní soud v Praze

Az alapeljárásban érintett fél

Fellebbező: Marián Baláž

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB kerethatározat (1) 1. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” fogalmát, hogy az az uniós jog önálló fogalma?

2.a)

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, akkor a kerethatározat 1. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” minősítéshez milyen általános meghatározó jellemzőkkel kell rendelkeznie valamely állam azon bíróságának, amely az érintett személy kezdeményezésére tárgyalhatja ennek a személynek egy bíróságtól eltérő (közigazgatási) hatóság határozatával kapcsolatos az ügyét?

2.b)

Tekinthető egy osztrák független közigazgatási tanács (Unabhängiger Verwaltungssenat) a kerethatározat 1. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságnak”?

2.c)

Amennyiben az első kérdésre nemleges válasz adandó, akkor a kerethatározat 1. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” fogalmát a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága annak az államnak a joga szerint köteles-e értelmezni, amelynek hatósága meghozta a kerethatározat 1. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti határozatot, vagy annak az államnak a joga szerint, amelyik e határozat elismeréséről és végrehajtásáról dönt?

3.

Abban az esetben is biztosított az „ügy elbírálásának lehetősége” a kerethatározat 1. cikke a) pontjának iii. alpontja szerinti „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” előtt, ha az érintett személy ügyét közvetlenül nem bírálhatja el egy „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság”, hanem először egy bíróságtól eltérő (közigazgatási) hatóság határozatát kell megtámadni, e fellebbezés benyújtása pedig felfüggeszti e hatóság határozatának hatályát, és ugyanezen hatóság előtt rendes eljárás megindítását teszi szükségessé, és csupán e rendes eljárásban hozott határozattal szemben lehet fellebbezni egy „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” előtt?

Az „ügy elbírálása lehetőségének” biztosítása szempontjából el kell-e dönteni azokat a kérdéseket, hogy a „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” előtt tárgyalt fellebbezés rendes fellebbezés-e (azaz egy még nem jogerős határozattal szemben benyújtott fellebbezés), vagy rendkívüli fellebbezés-e (azaz valamely jogerős határozattal szemben benyújtott fellebbezés), illetve, hogy a „különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság” e fellebbezés alapján jogosult-e az ügyet teljes egészében, mind tényállását, mind jogkérdéseit tekintve felülvizsgálni?


(1)  HL L 76., 16. o.