16.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 113/39


Tožba, vložena 11. marca 2009 — von Oppeln-Bronikowski in von Oppeln-Bronikowski proti UUNT — Pomodoro Clothing (promodoro)

(Zadeva T-103/09)

2009/C 113/79

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski in Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Nemčija) (zastopnik: V. Knies, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Pomodoro Clothing Company Ltd. (London, Združeno kraljestvo)

Predlog tožečih strank

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 7. januarja 2009 v zadevi R 325/2008-1 naj se razveljavi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeči stranki

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „promodoro“ za proizvode in storitve iz razredov 25, 28 in 35 — prijava št. 3 587 557

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: registracija besedne znamke „POMODORO“ v Združenem kraljestvu za proizvode iz razreda 25

Odločba oddelka za ugovore: delna zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev pravila 22 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 (1), ker je odbor za pritožbe napačno upošteval dokaz o uporabi, ki ga je druga stranka pred odborom za pritožbe prepozno predložila; kršitev člena 43(2) Uredbe Sveta št. 40/94, ker odbor za pritožbe ni ugotovil, da dokazi, ki jih je druga stranka pred odborom za pritožbe predložila v zahtevanem roku, niso zadostno dokazovali uporabe znamke, navajane v postopku z ugovorom; kršitev člena 8(2) Uredbe Sveta št. 40/94, ker je odbor za pritožbe napačno odločil, da je med zadevnimi znamkami obstajala verjetnost zmede.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1).