16.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 113/39


2009 m. kovo 11 d. pareikštas ieškinys byloje von Oppeln-Bronikowski ir von Oppeln-Bronikowski prieš VRDT — Pomodoro Clothing (promodoro)

(Byla T-103/09)

2009/C 113/79

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovai: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski ir Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Diuseldorfas, Vokietija), atstovaujami advokato V. Knies

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Pomodoro Clothing Company Ltd. (Londonas, Jungtinė Karalystė)

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2009 m. sausio 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 325/2008-1.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikę asmenys: ieškovai

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas „promodoro“ 25, 28 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms — paraiška Nr. 3 587 557

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo grindžiamas protestas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo grindžiamas protestas: žodinio prekių ženklo „POMODORO“ 25 klasės prekėms registracija Jungtinėje Karalystėje

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies atmesti protestą

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai: Komisijos reglamento Nr. 2868/95 (1) 22 taisyklės pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neteisingai atsižvelgė į pasibaigus terminui kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies pateiktus ženklo naudojimo įrodymus; Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba nenusprendė, kad kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies per nustatytą terminą pateikti įrodymai nebuvo pakankami ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, naudojimo įrodymai; Tarybos reglamento 40/94 8 straipsnio 2 dalies pažeidimas, nes Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, kad buvo atitinkamų prekių ženklų supainiojimo galimybė.


(1)  1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189).