4.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 81/23


Likvidationsförfaranden

Beslut om att inleda likvidationsförfaranden avseende Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Offentliggörande enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag.)

2009/C 81/08

Försäkringsföretag

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Datum och ikraftträdande dag för beslutet samt typ av beslut

Beslut nr 1082/2008 om fastställande av insolvens, om inledande av konkursförfaranden och om indragning av verksamhetstillstånd

Behöriga myndigheter

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Tillsynsmyndighet

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Utsedd förvaltare

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Tillämplig lag

Lag nr 503/2004 om finansiell sanering och konkursförfaranden beträffande försäkringsföretag