4.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 81/23


Liquidatieprocedure

Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Openbaarmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen.)

2009/C 81/08

Verzekeringsonderneming

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Datum, inwerkingtreding en aard van de beslissing

Beslissing nr. 1082/2008 tot vaststelling van de insolventie, tot inleiding van de faillissementsprocedure en tot intrekking van de vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van verzekeraar

Bevoegde instanties

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Toezichthoudende autoriteit

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Aangewezen liquidateur

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Toepasselijk recht

Wet nr. 503/2004 betreffende de financiële sanering en het faillissement van verzekeringsondernemingen