4.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 81/23


Proċeduri ta’ xoljiment

Deċiżjoni biex jinfetħu proċeduri ta’ xoljiment rigward ta’ Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Il-pubblikazzjoni magħmula skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu 2001 dwar ir-riorganizzazzjoni u x-xoljiment ta’ impriżi tal-assigurazzjoni.)

2009/C 81/08

Impriża tal-assigurazzjoni

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Id-data, id-dħul fis-seħħ u n-natura tad-deċiżjoni

Deċiżjoni Nru 1082/2008 li tistabbilixxi l-insolvenza, tibda proċedimenti ta’ falliment u li tirtira l-awtorizzazzjoni tal-operat

L-awtoritajiet kompetenti

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

L-awtorità ta’ sorveljanza

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Il-likwidatur maħtur

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Il-Liġi applikabbli

Liġi Nru 503/2004 dwar l-irkupru finanzjarju u l-falliment tal-impriżi tal-assigurazzjoni