4.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 81/23


Felszámolási eljárás

Felszámolási eljárásra vonatkozó határozat Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A. tekintetében

(Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i, 2001/17/EK számú irányelvének 14. cikke szerinti közlemény a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról.)

2009/C 81/08

Biztosítóintézet

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

A határozat dátuma, hatálybalépése és természete

1082/2008. sz. határozat a fizetésképtelenség megállapításáról, a csődeljárás megindításáról és a működési engedély visszavonásáról

Hatáskörrel rendelkező hatóságok

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Felügyelő hatóság

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Kinevezett felszámoló

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Alkalmazandó jog

503/2004. sz. törvény a biztosítóintézetek fizetőképességének helyreállításáról, illetve csődjéről