4.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 81/23


Likvidaatiomenettelyt

Päätös aloittaa likvidaatiomenettelyt, kohde Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 19. maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan mukainen julkaiseminen.)

2009/C 81/08

Vakuutusyritys

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Päätöksen teko- ja voimaantuloajankohta ja laji

Maksukyvyttömyyden toteamisesta, konkurssimenettelyn aloittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta tehty päätös N:o 1082/2008

Toimivaltaiset viranomaiset

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Valvontaviranomainen

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Nimetty selvittäjä

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Sovellettava oikeus

Vakuutusyritysten talouden elvyttämisestä ja konkursseista annettu laki N:o 503/2004