4.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 81/23


Likvidation

Beslutning om likvidation af Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber.)

2009/C 81/08

Forsikringsselskab

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Beslutningens dato, ikrafttrædelsestidspunkt og karakter

Beslutning nr. 1082/2008 om fastlæggelse af insolvens, indledning af konkursprocedurer og inddragelse af tilladelse til at drive virksomhed

Kompetente myndigheder

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Tilsynsmyndighed

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Udpeget administrator

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Lovgivning, der finder anvendelse

Lov nr. 503/2004 om finansiel genopretning og konkurs i forsikringsselskaber