22.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 305/44


Acțiune introdusă la 23 iunie 2016 – Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Cauza T-328/16)

(2016/C 305/60)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamant: Ian Paice (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: M. Engelman, Barrister, și J. Stephenson, Solicitor)

Pârât: Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Statele Unite)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă „DEEP PURPLE” – Cererea de înregistrare nr. 11 772 721

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 21 martie 2016 în cauza R 736/2015-5

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în orice mod pe care îl consideră adecvat, și anume astfel încât marca să fie respinsă în întregime pentru toate produsele și serviciile pentru care a fost depusă;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.