22.8.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 305/44


Beroep ingesteld op 23 juni 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Zaak T-328/16)

(2016/C 305/60)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ian Paice (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Engelman, barrister en J. Stephenson, solicitor)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniewoordmerk „DEEP PURPLE” — inschrijvingsaanvraag nr. 11 772 721

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 21 maart 2016 in zaak R 736/2015-5

Conclusies

nietigverklaring van de bestreden beslissing zoals het Gerecht passend acht, namelijk afwijzing van het merk in zijn geheel voor alle waren en diensten waarvoor het was aangevraagd;

verwijzing van het EUIPO in de kosten die verzoekster bij dit beroep zijn opgekomen.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.