22.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 305/44


2016 m. birželio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE))

(Byla T-328/16)

(2016/C 305/60)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovas: Ian Paice (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas baristerio M. Engelman ir solisitoriaus J. Stephenson

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Richard Hugh Blackmore (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas DEEP PURPLE – Registracijos paraiška Nr. 11 772 721

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. kovo 21 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 736/2015-5

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą, kaip teismui atrodo tinkama, kad prekių ženklas būtų panaikintas visas tiek, kiek jis susijęs su visomis prekėmis ir paslaugomis, kurioms buvo užregistruotas,

priteisti iš EUIPO padengti per šį procesą ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimas.