22.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 305/44


2016. június 23-án benyújtott kereset – Paice kontra EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(T-328/16. sz. ügy)

(2016/C 305/60)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Ian Paice (London, Egyesült Királyság) (képviselők: M. Engelmann barrister és J. Stephenson solicitor)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Amerikai Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban

A vitatott védjegy: a „DEEP PURPLE” európai uniós szóvédjegy – 11 772 721. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2016. március 21-én hozott határozata (R 736/2015-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, az általa helyesnek vélt bármilyen módon, mégpedig úgy, hogy a védjegybejelentés a bejelentett áruk és szolgáltatások egésze tekintetében teljes egészében kerüljön elutasításra;

az EUIPO-ot kötelezze a felperes költségeinek viselésére.

Jogalap

a 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megsértése.