22.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 305/44


Tužba podnesena 23. lipnja 2016. – Paice protiv EUIPO-a – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Predmet T-328/16)

(2016/C 305/60)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Ian Paice (London, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: M. Engelman, Barrister i J. Stephenson, Solicitor)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Sjedinjene Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije DEEP PURPLE – prijava za registraciju br. 11 772 721

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. ožujka 2016. u predmetu R 736/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u mjeri u kojoj smatra primjerenim, odnosno da prijava za registraciju žiga bude odbijena u cijelosti za svu robu i usluge za koje je podnesena;

naloži EUIPO-u snošenje tužiteljevih troškova nastalih povodom ove žalbe.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.