22.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/44


Kanne 23.6.2016 – Paice v. EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)

(Asia T-328/16)

(2016/C 305/60)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ian Paice (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: M. Engelman, barrister, ja J. Stephenson, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”DEEP PURPLE” – Rekisteröintihakemus nro 11 772 721

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 21.3.2016 asiassa R 736/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen asianmukaiseksi katsomallaan tavalla eli epää tavaramerkin rekisteröinnin kokonaisuudessaan kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten sen rekisteröintiä haettiin

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu.