22.8.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 305/44


Sag anlagt den 23. juni 2016 — Paice mod EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Sag T-328/16)

(2016/C 305/60)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Ian Paice (London, Det Forenede Kongerige) (ved barrister M. Engelman og solicitor J. Stephenson)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Richard Hugh Blackmore

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »DEEP PURPLE« — registreringsansøgning nr. 11 772 721

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. marts 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 736/2015-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt som Retten finder det passende, således at varemærket nægtes registreret i det hele for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser.

EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.