27.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 43/4


Non-opoziție la o concentrare notificată

(Cazul nr. COMP/M.4530 — 3i Group/Azelis)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/C 43/05)

La data 19 februarie 2007 Comisia a decis să nu se opună concentrării notificate menționate mai sus și să o declare compatibilă cu piața comună. Această decizie se bazează pe articolul 6(1)(b) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului. Textul integral al deciziei este disponibil numai în Engleză și va fi făcut public după ce vor fi eliminate orice secrete de afaceri pe care le-ar putea conține. Va fi disponibil:

pe paginile DG Concurență de pe site-ul web Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Acest site web oferă diverse facilități care permit localizarea deciziilor de fuziune individuale, inclusiv întreprinderea, numărul cazului, data și indexurile sectoriale,

în format electronic, pe site-ul EUR-Lex cu numărul de document 32007M4530. EUR-Lex permite accesul on-line la legislația europeană. (http://eur-lex.europa.eu)