28.8.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 234/44


2010 m. birželio 22 d. pareikštas ieškinys byloje mPAY24 GmbH prieš VRDT — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (MPAY 24)

(Byla T-275/10)

()

2010/C 234/79

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: mPAY24 GmbH (Viena, Austrija), atstovaujama advokatų Dr. H. G. Zeiner ir S. Di Natale

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorė prie Savos, Slovėnija)

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2010 m. kovo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 1102/2008-1.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Priteisti iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas, jei ji taptų įstojusia į bylą šalimi.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Įregistruotas Bendrijos prekių ženklas, dėl kurio pateiktas prašymas pripažinti jo registraciją negaliojančia: žodinis prekių ženklas „MPAY24“ 9, 16, 35, 36 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms — Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 2601656

Bendrijos prekių ženklo savininkas: ieškovė

Šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, kuriuo remiasi šalis, prašanti pripažinti registraciją negaliojančia: šalis, prašanti pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia, savo prašyme rėmėsi absoliučiais atmetimo pagrindais pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktą, 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus bei 7 straipsnio 2 dalį

Anuliavimo skyriaus sprendimas: atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia

Apeliacinės tarybos sprendimas: patenkinti apeliaciją, panaikinti Panaikinimo skyriaus sprendimą ir pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia

Ieškinio pagrindai:

 

Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo du teisinius pagrindus.

 

Pirmajame pagrinde ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktą ir 7 straipsnio 1 dalies c punktą, nes Apeliacinė taryba suklydo padarydama išvadą, kad šių straipsnių nuostatos taikomos ginčijamo Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu. Konkrečiai kalbant, pirmoji Apeliacinė taryba: i) suklydo atmesdama ankstesnį 2004 m. balandžio 21 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimą, susijusį su tuo pačiu klausimu ir pagrįstą tais pačiais pagrindais; ir ii) klaidingai padarė išvadą, kad ginčijamas Bendrijos prekių ženklas yra aprašomasis nagrinėjamų prekių ir paslaugų atžvilgiu ir nėra išskirtinis.

 

Antruoju pagrindu ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas neatitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 nuostatų, nes Apeliacinė taryba suklydo panaikindama ginčijamą Bendrijos prekių ženklą 9, 16, 35, 36 ir 38 klasių prekėms ir paslaugoms remdamasi vien abejotinomis, o ne pagrįstomis, prielaidomis.