26.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 277/5


Informații comunicate de statele AELS privind ajutoarele de stat acordate în temeiul actului la care se face referire la punctul 1 litera (j) din anexa XV la Acordul privind SEE [Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)]

2013/C 277/04

PARTEA I

Ajutor nr.

GBER 9/13/TRA

Statul AELS

Norvegia

Autoritatea care acordă ajutorul

Denumire

Enova SF

Adresă

Professor Brochs gt 2

7030 Trondheim

NORWAY

Pagină web

http://www.enova.no

Titlul măsurii de ajutor

Curs de formare privind creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale

Temeiul juridic național (trimitere la publicația oficială națională relevantă)

Temeiul juridic național pentru măsurile de sprijin administrate de către Enova SF derivă din următoarele surse de drept:

bugetele anuale de stat, care descriu politica energetică și propun bugetul pentru anul următor;

Decizia Parlamentului din 5 aprilie 2001 (1) pe baza unei propuneri a Ministerului Petrolului și Energiei din 21 decembrie 2000 (2); Decizia Parlamentului modifică Legea nr. 50 privind energia din 29 iunie 1990 (Energiloven);

acordul dintre minister și Enova. Cea mai recentă versiune a acordului reglementează obiectivele Enova SF în ceea ce privește administrarea Fondului energetic în perioada 1 iunie 2008-31 decembrie 2011;

Regulamentul nr. 1377 din 10 decembrie 2001 privind taxa pe tariful rețelei de energie electrică (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet);

un regulament privind Fondul energetic (Vedteker for energifondet) încadrează acest fond în Ministerului Petrolului și Energiei și prevede administrarea acestuia de către Enova.

Link către textul integral al măsurii de ajutor

http://www.enova.no/radgivning/naring/kurs/kurs-for-energiradgivere/643/0/

Tipul măsurii

Schemă de ajutoare

Da

Ajutor ad-hoc

Nu

Durată

Schemă de ajutoare

14.5.2013-31.12.2013

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizat(e)

Toate sectoarele economice eligibile pentru a primi ajutoare

Nu

Limitat la anumite sectoare – a se specifica sectorul corespunzător în conformitate cu NACE Rev. 2

Sectorul 41

Tipul de beneficiar

IMM

Da

Întreprinderi mari

Nu sunt excluse

Buget

Valoarea totală anuală a bugetului prevăzut în temeiul schemei de ajutor

0,922 NOK (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Acordarea unei subvenții pentru taxa cursului de formare

Da

PARTEA II

Obiective generale (listă)

Obiective (listă)

Intensitatea maximă a ajutorului în % sau valoarea maximă a ajutorului în NOK

IMM prime în %

Ajutoare pentru formare

(articolele 38-39)

Formare generală

[articolul 38 alineatul (2)]

60 %

 


(1)  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)).

(2)  Ot.prp.nr.35 (2000-2001).