22.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 246/25


Usnesení Tribunálu ze dne 20. května 2019 — Phrenos a další v. Komise

(Věc T-715/18) (1)

(„Veřejné zakázky na služby - Zadávací řízení - Plánování, příprava, propagace a realizace akce „Evropské dny rozvoje“ - Odmítnutí nabídky uchazeče a udělení zakázky jinému uchazeči - Zrušení postupu zadávání veřejné zakázky - Zánik předmětu sporu - Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

(2019/C 246/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Phrenos SPRL (Mont-sur-Marchienne, Belgie), Akkanto, (Watermael-Boitsfort, Belgie), Operational Management Solutions (Chaumont Gistoux, Belgie) (zástupci: R. Jafferali a R. van Melsen, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Aresu, J. Estrada de Solà a A. Katsimerou, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2018, kterým byla odmítnuta nabídka konsorcia tvořeného žalobkyněmi v rámci zadávacího řízení EuropeAid/139729/DH/SER/BE týkajícího se plánování, přípravy, propagace a realizace akce „Evropské dny rozvoje“ pro její generální ředitelství mezinárodní spolupráce a rozvoje a tato zakázka byla udělena jinému uchazeči.

Výrok

1)

O projednávané žalobě není důvodné rozhodnout.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů řízení o předběžném opatření, s výjimkou nákladů řízení souvisejících s návrhem společnosti Pomilio Blumm Srl na vstup do řízení o předběžném opatření v postavení vedlejšího účastníka.

3)

Phrenos SPRL, Akkanto, Operational Management Solutions, Komise a Pomilio Blumm ponesou vlastní náklady řízení související s návrhem společnosti Pomilio Blumm na vstup do řízení o předběžném opatření v postavení vedlejšího účastníka.


(1)  Úř. věst. C 72, 25.2.2019.