ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
22 ta' Ġunju 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kummissjoni

2007/C 138/01

Opinjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2007 li tikkonċerna l-pjan emendat għar-rimi ta' skart radjuattiv mill-impjant ta' dekontaminazzjoni u rkupru ta' l-uranju SOCATRI fis-sit Tricastin fi Franza, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

1

2007/C 138/02

Opinjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2007 li tikkonċerna pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv li jirriżulta mid-dekommissjonar ta' l-impjant ta' l-enerġija nukleari ta' Obrigheim li jinsab fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

2

2007/C 138/03

Opinjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Ġunju 2007 dwar il-pjan għar-rimi ta' l-iskart radjuattiv li joriġina mill-emenda ta' l-awtorizzazzjonijiet għar-rilaxx ta' tnixxijat radjuattivi ta' gass u likwidu minħabba ż-żarmar ta' l-INB 91 u l-bdil tal-missjonijiet ta' l-INB 141 fl-Impjant Nukleari ta' Creys-Malville fi Franza, bi qbil ma' l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

3

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 138/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

4

 

III   Atti preparatorji

 

Kummissjoni

2007/C 138/05

Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

5

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 138/06

Rata tal-kambju ta' l-euro

13

2007/C 138/07

Dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

14

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2007/C 138/08

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

18

2007/C 138/09

Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għajnuniet mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli

24

2007/C 138/10

Sommarju ta' l-informazzjoni komunikata mill-Istati Membri dwar l-Għajnuna ta' l-Istat mogħtija b'konnessjoni mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-Għajnuna ta' l-Istat għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti agrikoli

31

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2007/C 138/11

L-aħħar pubblikazzjoni ta' dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni
ĠU C 126, 7.6.2007

36

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2007/C 138/12

Avviż ta' bidu ta' reviżjoni parzjali interim tal-miżuri ta' antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti pajpijiet u tubi, tal-ħadid jew l-azzar li joriġinaw, inter alia, fir-Russja

37

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2007/C 138/13

Notifika ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

39

2007/C 138/14

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

40

2007/C 138/15

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

41

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

OPINJONIJIET

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/1


OPINJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta' Ġunju 2007

li tikkonċerna l-pjan emendat għar-rimi ta' skart radjuattiv mill-impjant ta' dekontaminazzjoni u rkupru ta' l-uranju SOCATRI fis-sit Tricastin fi Franza, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

(It-test bil-Franċiż biss huwa awtentiku)

(2007/C 138/01)

Fil-25 ta' Ottubru 2006, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet mill-Gvern Franċiż Dejta Ġenerali rigward pjan emendat għar-rimi ta' skart radjuattiv mill-impjant ta' dekontaminazzjoni u ta' rkupru ta' l-uranju SOCATRI.

Abbażi tad-Dejta Ġenerali u wara konsultazzjoni mal-Grupp ta' Esperti, il-Kummissjoni fasslet din l-opinjoni li ġejja:

1.

Id-distanza bejn l-impjant u l-eqreb punt fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, f'dan il-każ l-Italja, hija ta' madwar 170 km.

2.

Ir-riżultat ġenerali tal-modifika ppjanata se jkun li tiżdied l-awtorizzazzjoni tal-ħruġ ta' skariki radjuattivi fl-arja fir-rigward tat-titanju, il-karbonju-14 u r-radjunuklidi prodotti matul it-trattament ta' l-iskariki li jippreżentaw spektrum ta' riproċessar ta' l-uranju.

3.

Matul operat normali, il-modifika ppjanata mhix se toħloq esponiment li jista' jaffettwa s-saħħa tal-popolazzjoni fi Stati Membri oħra.

4.

F'każ ta' rilaxxi mhux ippjanati ta' skariki radjuattivi li jirriżultaw minn inċident tat-tip u d-daqs ikkunsidrati fid-Dejta Ġenerali inizjali, il-modifika ppjanata mhix se tagħti lok għal dożi fi Stati Membri oħra li jistgħu jaffettwaw is-saħħa tal-popolazzjoni.

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni hija ta' l-opinjoni li l-implimentazzjoni tal-pjan emendat għar-rimi ta' skart radjuattiv taħt kwalunkwe forma mill-impjant ta' dekontaminazzjoni u rkupru ta' l-uranju SOCATRI fis-sit Tricastin fi Franza, kemm matul operat normali u anki f'każ ta' inċident tat-tip u d-daqs ikkunsidrati fid-Dejta Ġenerali, ma tistax tirriżulta f'kontaminazzjoni radjuattiva ta' l-ilma, il-ħamrija jew l-atmosfera ta' Stat Membru ieħor.


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/2


OPINJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta' Ġunju 2007

li tikkonċerna pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv li jirriżulta mid-dekommissjonar ta' l-impjant ta' l-enerġija nukleari ta' Obrigheim li jinsab fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

(It-test bil-Ġermaniż biss huwa awtentiku)

(2007/C 138/02)

Fit-18 ta' Settembru 2006, skond l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet mill-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, Dejta Ġenerali rigward il-pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv li jirriżulta mid-dekommissjonar ta' l-impjant ta' l-enerġija nukleari ta' Obrigheim.

Abbażi ta' din id-dejta u wara konsultazzjoni mal-Grupp ta' Esperti, il-Kummissjoni fasslet l-opinjoni li ġejja:

1.

Id-distanza bejn l-impjant u l-eqreb punt fi Stat Membru ieħor, f'dan il-każ Franza, hija ta' madwar 80 km.

2.

Matul operat ta' dekommisjonar normali, il-ħruġ ta' skariki likwidi jew tal-gass mhux se joħolqu esponiment li jista' jaffettwa s-saħħa tal-popolazzjoni fi Stati Membri oħra.

3.

Skart radjuattiv solidu prodott matul id-dekommisjonar se jiġi maħżun f'faċilità fis-sit qabel ir-rimi finali f'faċilità ta' ħżin approvata. Materjali u skart solidi mhux radjoattivi konformi mal-livelli awtorizzati se jinħelsu mill-kontroll regolatorju sabiex jintremew bħala skart konvenzjonali jew jiġu rriċiklati jew użati mill-ġdid. Dan se jsir b'konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Istandards Bażiċi tas-Sigurtà (id-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom).

4.

F'każ ta' rilaxxi mhux ippjanati ta' skariki radjuattivi li jistgħu jirriżultaw minn inċident tat-tip u d-daqs ikkunsidrati fid-Dejta Ġenerali, id-dożi li jgħaddu fi Stati Membri oħra mhux se jaffettwaw is-saħħa tal-popolazzjoni.

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni hija ta' l-opinjoni li l-implimentazzjoni tal-pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv taħt kwalunkwe forma li jirriżulta mid-dekommissjonar ta' l-impjant ta' l-enerġija nukleari ta' Obrigheim li jinsab fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, kemm matul operat normali u anki f'każ ta' inċident tat-tip u d-daqs ikkunsidrati fid-Dejta Ġenerali, ma tistax tirriżulta f'kontaminazzjoni radjuattiva ta' l-ilma, il-ħamrija jew l-atmosfera ta' Stat Membru ieħor


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/3


OPINJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta' Ġunju 2007

dwar il-pjan għar-rimi ta' l-iskart radjuattiv li joriġina mill-emenda ta' l-awtorizzazzjonijiet għar-rilaxx ta' tnixxijat radjuattivi ta' gass u likwidu minħabba ż-żarmar ta' l-INB 91 u l-bdil tal-missjonijiet ta' l-INB 141 fl-Impjant Nukleari ta' Creys-Malville fi Franza, bi qbil ma' l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

(it-test bil-Franċiż biss hu awtentiku)

(2007/C 138/03)

Fis-6 ta' Settembru 2006, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet mill-Gvern ta' Franza, bi qbil ma' l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom, Tagħrif Ġenerali dwar il-pjan għar-rimi ta' l-iskart radjuattiv li joriġina mill-emenda ta' l-awtorizzazzjonijiet għar-rilaxx ta' tnixxijat radjuattivi ta' gass u likwidu minħabba ż-żarmar ta' l-INB 141 u l-bdil tal-missjonijiet ta' l-INB 141 fl-Impjant Nukleari ta' Creys-Malville fi Franza, bi qbil ma' l-Artikolu 37 tat-Trattat ta' l-Euratom

Abbażi ta' dan it-tagħrif u t-tagħrif addizzjonali mitlub mill-Kummissjoni fil-15 ta' Jannar 2007 u pprovdut lill-awtoritajiet Franċiżi fit-13 ta' Frar 2007, u wara konsultazzjoni mal-Grupp ta' Esperti, il-Kummissjoni fasslet l-opinjoni kif gejja:

1.

Id-distanza bejn l-impjant u l-eqreb punt fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, f'dan il-każ l-Italja, hija ta' madwar 96 km.

2.

Matul l-operat normali, billi tqiesu l-awtorizzazzjonijiet ġodda mitluba, ir-rilaxxi ta' tnixxijat ta' gass u likwidu ma jikkaġunawx il-possibiltà ta' theddida għas-saħħa tal-popolazzjoni fi Stati Membri oħra.

3.

Skart radjuattiv solidu li jirriżulta mill-operazzjonijiet jew jiġi maħżun fuq is-sit jew jiġi trasportat lejn faċilitiajiet għat-trattament speċifiku ta' l-iskart fi Franza. L-esperti rrakkomandaw li kontrolli fuq skart konvenzjonali, li jsiru bħala miżura ta' prekawzjoni biex jikkonfermaw in-nuqqas ta' kontaminazzjoni, ikunu tali li fl-istess waqt tkun qed tinżamm konformità mal-kriterji ta' approvazzjoni stipulati fl-Istandards Bażiċi ta' Sigurtà (id-Direttiva 96/29/EURATOM).

4.

Fil-każ ta' rilaxxi ta' skart radjuattiv mhux ippjanati, li jirriżultaw minn inċident tat-tip u l-kobor kif ikkunsidrat fit-Tagħrif Ġenerali, it-tibdiliet ippjanati ma jkunux jirriżultaw f'dożi fi Stati Membri oħrajn li jaffettwaw is-saħħa tal-popolazzjoni.

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni hija ta' l-opinjoni li l-implimentazzjoni tal-pjan għar-rilaxx ta' skart radjuattiv relatat ma' l-emenda l-awtorizzazzjonijiet għar-rilaxx ta' tnixxijat radjuattivi ta' gass u likwidu minħabba ż-żarmar ta' l-INB 141 u l-bdil tal-missjonijiet ta' l-INB 141 fl-Impjant Nukleari ta' Creys-Malville fi Franza, kemm f'operat normali kif ukoll fil-każ ta' inċident tat-tip u l-kobor kif ikkunsidrat fit-Tagħrif Ġenerali, x'aktarx li ma jirriżultax fil-kontaminazzjoni radjuattiva fl-ilma, fil-ħamrija jew fl-ispazju ta' l-ajru ta' Stat Membru ieħor.


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/4


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 138/04)

Fit-22 ta' Novembru 2006, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab fuq Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali.

F'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32006M4432. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea. (http://eur-lex.europa.eu)


III Atti preparatorji

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/5


Proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

(2007/C 138/05)

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2006) 473

 

14.9.2006

Proposta Emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-għajnuna amministrattiva reċiproka għall-ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u kwalunkwe attività illegali oħra

COM(2006) 476

 

1.9.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjonilill-Parlament Ewropew skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Deċiżjoni li tistabbilixxi l-programm Kultura 2007 (2007-2013)

COM(2006) 628

 

24.10.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-trattat tal-KE dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp

COM(2006) 682

 

10.11.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251(2), it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill li tikkonċerna l-proposta tad-Deċizjoni li tistabbilixxi l-programm ta' Kultura 2007 (2007-2003) (COM(2004) 469 finali)

COM(2006) 692

 

16.11.2006

Proposta modifikata għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni ta' l-interessi tal-konsumaturi (Verżjoni kkodifikata)

COM(2006) 700

 

14.11.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew in segwitu għat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE li tikkonċerna l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Deċizjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumatur (2007-2013)

COM(2006) 701

 

24.11.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE li jikkonċerna pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament (KE) Nru 999/2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

COM(2006) 705

 

14.11.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni sotto-paragrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE fir-rigward tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-Sena Ewropea tad-Djalogu Interkulturali (2008)

COM(2006) 706

 

14.11.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew konformi mat-tieni sotto-paragrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar is-sottomissjoni tad-data dwar il-wasla ta' prodotti tal-ħut fl-Istati Membri

COM(2006) 707

 

15.11.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251 (2) it-tielet subparagrafu, il-punt (c) tat-Trattat KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar il-proposta għal Deċiżjoni li tistabbilixxi, għall-perjodu 2007-2013, il-programm “L-Ewropa għaċ-ċittadini” (COM(2005) 116 finali)

COM(2006) 718

 

16.11.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251(2), it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern

COM(2006) 751

 

1.12.2006

Proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika u l-komunikazzjoni fl-Isati Membri ta' atti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji fi ħwejjeġ ċivili jew kummerċjali (“Notifika jew Komunikazzjoni ta' l-Atti”)

COM(2006) 759

 

28.11.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251 (2) it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill rigward il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istrument Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE+)

COM(2006) 775

 

6.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill fuq l-Adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-evalwazzjoni u l-ġestjoni ta' l-għargħar

COM(2006) 797

 

6.12.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251 (2), it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward ta' proposta għall- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura Ewropea għall-ordni ta' pagament

COM(2006) 803

 

6.12.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251 (2), it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta' dimostrazzjoni (mill-2007 sa l-2013)

COM(2006) 805

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni inċiż ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri fuq il-ferroviji u t-toroq

COM(2006) 809

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fid-dawl ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva ta' Qafas)

COM(2006) 810

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew skond it-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE li jikkonċerna l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni fil-qasam tas-sigurtà ta' l-avjazzjoni ċivili

COM(2006) 811

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjonilill-Parlament Ewropew skond it-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat tal-KE dwar pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar il-kwantitajiet nominali għal prodotti ppakkjati minn qabel, tirrevoka d-Direttivi tal-Kunsill 75/106/KEE u 80/232/KEE, u temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE

COM(2006) 842

 

15.12.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251 (2) it-tielet subparagrafu, punt (c) tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjonijiet tal-Kimika (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea dwar il-Kimika, li jemenda d-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1999/45/KE u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 793/93 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1488/94 kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE u d-Direttivi tal-Kunsill 91/155/KEE, 93/67/KEE, 93/105/KE u 2000/21/KE

COM(2006) 859

 

18.12.2006

Opinion of the Commission pursuant to Article 251 (2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on driving licences (Recast)

COM(2006) 860

 

15.12.2006

Opinjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 251(2), it-tielet subparagrafu, il-punt c), tat-Trattat tal-KE, dwar l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni komuni tal-Kunsill rigward proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jitwaqqaf Istitut Ewropew favur l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa

COM(2007) 6

 

16.1.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżjorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

COM(2007) 7

 

16.1.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont ta' l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

COM(2007) 8

 

16.1.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda u r-Repubblika tal-Moldova min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 11

 

19.1.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2001/822/KE dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u territorji barranin mal-Komunità Ewropea

COM(2007) 12

 

17.1.2007

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

COM(2007) 17

 

24.1.2007

Proposal for a Council Regulation laying down specific rules as regards the fruit and vegetable sector and amending certain Regulations

COM(2007) 20

 

31.1.2007

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning certain restrictive measures in respect of Somalia

COM(2007) 21

 

25.1.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill Li testendi l-perjodu ta' applikazzjoni tal-miżuri fid-Deċiżjoni 2002/148/KE li jikkonkludi l-konsultazzjonijiet mar-Repubblika taż-Żimbabwe skond l-Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Partenarjat ACP-KE

COM(2007) 25

 

25.1.2007

Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in India, Indonesia, Malaysia, the Republic of Korea, Thailand and Taiwan following an expiry review and a partial interim review pursuant to Article 11(2) and Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96

COM(2007) 26

 

25.1.2007

Proposal for a Council Regulation imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) originating in India following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 2026/97

COM(2007) 37

 

14.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq dwar it-tqegħid ta' prodotti fis-suq

COM(2007) 38

 

31.1.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar pożizzjoni Komunitarja fi ħdan il-Kumitat Konġunt bejn l-UE u l-Messiku

COM(2007) 40

 

31.1.2007

Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 234/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia

COM(2007) 42

 

6.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2007/2000 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali ta'eċċezzjoni għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fi, jew li huma marbutin mal-proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 43

 

6.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem il-Komunitàfi ħdan il-Kunsill Internazzjonali taz-Zokkor fir-rigward ta' l-estenzjoni tal-Ftehim Internazzjonali taz-Zokkor ta' l-1992

COM(2007) 44

 

6.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li trid tiġi adottata, f'isem il-Komunità, fi ħdan il-Kunsill Internazzjonali taż-Zrieragħ fir-rigward ta' l-estensjoni tal-Konvenzjoni dwar in-Negozju taż-Żrieragħ, 1995

COM(2007) 46

 

7.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja tas-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol

COM(2007) 47

 

7.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar pożizzjoni Komunitarja fi ħdan il-Kumitat ta' Assoċjazzjoni UE-Ċili dwar it-twaqqif ta' lista ta' arbitri kif jitlob l-Artikolu 185 paragrafu 2 tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika taċ-Ċili, min-naħa l-oħra

COM(2007) 48

 

7.2.2007

Proposal for a Council Regulation derogating from Regulation (EC) No 2597/97 as regards drinking milk produced in Estonia

COM(2007) 51

 

9.2.2007

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali

COM(2007) 54

 

13.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponi dazju definittiv ta' anti-dumping u li jiġbor b'mod definittiv id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti elettrodi tat-tungstenu li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

COM(2007) 55

1

14.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea, imlaqqa' fi ħdan il-Kunsill dwar il-firma u l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehim fil-forma ta' skambju ta' Ittri dwar “Il-Prinċipji maqbula dwar l-immodernizzar tas-sistema eżistenti ta' l-użu tar-rotot transsiberjani” bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u l-Federazzjoni Russa fuq in-naħa l-oħra

COM(2007) 55

2

14.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea, imlaqqa' fi ħdan il-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri dwar “Il-Prinċipji maqbula dwar l-Immodernizzar tas-sistema eżistenti ta' l-użu tar-rotot transsiberjani” bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u l-Federazzjoni Russa fuq in-naħa l-oħra

COM(2007) 57

 

15.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li l-Komunità għandha tieħu fi ħdan il-Kunsill tal-Ministri AKP-KE rigward deċiżjoni li temenda d-Deċiżjoni Nru 3/2001 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE dwar l-allokazzjoni ta' riżorsi lis-Somalja mit-8 u d-9 Fond Ewropew ta' l-Iżvilupp

COM(2006) 587

 

13.10.2006

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd

COM(2006) 820

 

24.1.2007

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-imposti ta' l-ajruporti

COM(2006) 836

 

19.12.2006

Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Hashemite Kingdom of Jordan amending the EC–Jordan Association Agreement

COM(2006) 850

 

10.1.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi dwar l-enerġija

COM(2006) 861

 

9.1.2007

Proposal for a Council Regulation amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

COM(2006) 867

 

9.1.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 601/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jistabbilixxi ċerti miżuri ta' kontroll applikabbli għall-attivitajiet tas-sajd fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Marittimi Ħajjin ta' l-Antartiku u jirrevoka r-Regolamenti (KEE) Nru 3943/90, (KE) Nru 66/98 u (KE) Nru 1721/1999

COM(2006) 869

 

30.1.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 954/79 dwar ir-ratifika minn Stati Membri ta', jew l-adeżjoni tagħhom mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' l-Imġiba għal- Konferenzi ta' Linji (Konferenzi Marittimi)

COM(2007) 36

 

14.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-proċeduri dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor u li tirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE

COM(2007) 53

 

14.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill dwar qafas komuni għat-tqegħid ta' prodotti fis-suq

COM(2007) 68

 

23.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim addizzjonali bejn il-Komunità Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat ta' Liechtenstein li jestendi għall-Prinċipat ta' Liechtenstein il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar kummerċ ta' prodotti agrikoli

COM(2007) 69

 

23.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iċ-ċensimenti tal-popolazzjoni u d-djar

COM(2007) 70

 

26.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda l-Annessi A, B u C tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar il-proċeduri għall-insolvenza

COM(2007) 74

 

27.2.2007

Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 41/2007 as concerns the recovery plan for bluefin tuna recommended by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

COM(2007) 75

 

28.2.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jagħti derogi lill-Bulgarija u lir-Rumanija minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-livelli ta' referenza tal-flotot tas-sajd

COM(2007) 76

 

12.3.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika ta' kwart is-sena dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti fil-Komunità

COM(2007) 77

 

27.2.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet u l-Protokoll mhux Obbligatorju tagħha

COM(2007) 84

 

7.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li l-Komunità se tieħu fi ħdan il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 80 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika Lebaniża, min-naħa l-oħra

COM(2007) 88

 

9.3.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jtemm reviżjoni interim parzjali tal-miżuri anti-dumping fir-rigward ta' importazzjonijiet ta' fibri sintetiċi komuni tal-polyesters li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, l-Għarabja Sawdita, l-Belarus u r-Repubblika tal-Korea

COM(2007) 93

 

9.3.2007

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni

COM(2007) 95

 

13.3.2007

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) minħabba l-Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

COM(2007) 97

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni temporanja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, biex tiqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 98

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija fl-Unjoni Ewropea

COM(2007) 104

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni temporanja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Armenja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 105

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Każakstan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 109

 

13.3.2007

Proposal for a Council Regulation concerning restrictive measures against Iran

COM(2007) 110

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżjorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Każakstan, min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 111

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 113

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Armenja min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 114

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 115

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Użbekistan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 117

 

16.3.2007

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda u r-Repubblika ta' l-Użbekistan min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma' l-Unjoni Ewropea

COM(2007) 123

 

16.3.2007

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jimponu dazju definittiv anti-dumping u kollettivament jiġbor dazju proviżjorju impost fuq l-importazzjonijiet ta' ċertu frawli ffriżati li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Dawn it-testi huma disponibbli fuq il-EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/13


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

Il-21 ta' Ġunju 2007

(2007/C 138/06)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3397

JPY

Yen Ġappuniż

165,50

DKK

Krona Daniża

7,4435

GBP

Lira Sterlina

0,67210

SEK

Krona Żvediża

9,2543

CHF

Frank Żvizzeru

1,6613

ISK

Krona Iżlandiża

84,03

NOK

Krona Norveġiża

8,0345

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CYP

Lira Ċiprijotta

0,5837

CZK

Krona Ċeka

28,605

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

248,91

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6962

MTL

Lira Maltija

0,4293

PLN

Zloty Pollakk

3,7957

RON

Leu Rumen

3,2036

SKK

Krona Slovakka

33,814

TRY

Lira Turka

1,7592

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5819

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4303

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,4657

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7546

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,0587

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 241,90

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,6033

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,2069

HRK

Kuna Kroata

7,3305

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 077,40

MYR

Ringgit Malażjan

4,6287

PHP

Peso Filippin

61,827

RUB

Rouble Russu

34,7680

THB

Baht Tajlandiż

43,404


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/14


Dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

(2007/C 138/07)

Dokument

Parti

Data

Titolu

COM(2004) 795

 

9.12.2004

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar il-proposti tal-Kummissjoni għal pjanijiet ta' azzjoni taħt il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV)

COM(2004) 819

 

21.12.2004

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward il-linji ta' gwida li ma jorbtux għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu ma' l-aġenti kimiċi fuq il-post tax-xogħol

COM(2005) 482

 

11.10.2005

Rapport mill-Kummissjoni Rapport Annwali mill-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew dwar il-Funzjonar tas-Sistema ta' l-Iskejjel Ewropej

COM(2007) 1

 

10.1.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew u lill-Parlament Ewropew Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa

COM(2007) 2

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celsius The way ahead for 2020 and beyond

COM(2007) 5

 

16.1.2007

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar il-miri fl-artikolu 7(2)(b) tad-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li ma għadhomx jintużaw

COM(2007) 13

 

19.1.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: proposta għal Rapport Konġunt dwar il-Protezzjoni Soċjali u l-Inklużjoni Soċjali 2007

COM(2007) 14

 

17.1.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill fil-bidu tal-Konsultazzjonijiet mal Liġi skond Artikolu 96 tal-Ftehim ta' Cotonou

COM(2007) 19

 

7.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew ir-riżultati tar-reviżjoni ta' l-Istrateġija Komunitarja sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn karozzi tal-passiġġieri u vetturi kummerċjali ħfief

COM(2007) 22

 

7.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill Qafas Regolatorju Kompetittiv tal-Karozzi għas-Seklu 21

COM(2007) 30

 

29.1.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: Ħarsa lura lejn il-ġestjoni ta' l-istokkijiet tal-baħar fond

COM(2007) 39

 

5.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-titjib tal-kapaċità tas-sajd u l-indikaturi ta' l-isforz skond il-politika komuni tas-sajd

COM(2007) 61

 

21.2.2007

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni qafas korrenti ta' indikaturi u punti ta' referenza biex bihom jiġi monitorjat il-progress lejn l-għanijiet ta' Liżbona fl-edukazzjoni u t-taħriġ

COM(2006) 744

 

8.2.2007

Green Paper dwar ir-reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur

COM(2006) 768

 

5.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill skond l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva 2003/96/KE (tassazzjoni fuq l-użi industrijali ta' l-LPG u t-tassazzjoni fuq il-faħam)

COM(2006) 794

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill skond l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE (bejjiegħa tat-triq)

COM(2006) 795

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill skond l-Artikolu 19(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE (derogi reġjonali)

COM(2006) 816

 

12.12.2006

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew tar-rebbiegħa li timplimenta l-istrateġija mġedda ta' LIżbona għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi “Sena ta' twettiq”

COM(2006) 819

 

24.1.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni pjan ta' azzjoni għall-kapaċità, l-effiċjenza u s-sikurezza ta' l-ajruporti fl-Ewropa

COM(2006) 821

 

24.1.2007

Rapport mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-15 ta' Ottubru 1996

COM(2006) 835

 

10.1.2007

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/784/KE tat-22 ta' Novembru 1999 kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkoncerna l-parteċipazzjoni tal-Komunità fl-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew

COM(2006) 841

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: prospects for the internal gas and electricity market

COM(2006) 843

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: sustainable power generation from fossil fuels: aiming for near-zero emissions from coal after 2020

COM(2006) 844

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Nuclear illustrative programme presented under Article 40 of the Euratom Treaty for the opinion of the European Economic and Social Committee

COM(2006) 845

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament biofuels Progress Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States of the European Union

COM(2006) 846

 

23.2.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Priority Interconnection Plan

COM(2006) 847

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards a European Strategic Energy Technology Plan

COM(2006) 848

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Renewable energy road map renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future

COM(2006) 849

 

10.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Green Paper follow-up action — Report on progress in renewable electricity

COM(2006) 851

 

10.1.2007

Communication from the Commission: Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)

COM(2007) 3

 

12.1.2007

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: ir-Rapport ta' l-2005 dwar il-Phare, l-istrumenti ta' qabel l-adeżjoni u tranżizzjonI

COM(2007) 23

 

24.1.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni programm ta' azzjoni għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi fl-Unjoni Ewropea

COM(2007) 32

 

31.1.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament extension of the major trans-European transport axes to the neighbouring countries Guidelines for transport in Europe and neighbouring Regions

COM(2007) 35

 

14.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew is-suq intern għall-merkanzija: ġebla tax-xewka tal-kompetittività ta' l-ewropa

COM(2007) 45

 

6.2.2007

Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' l-Anness X għar-Regolament tal-Persunal (Regolament tal-Kunsill Nru 3019/1987 tal-5 ta' Ottubru 1987) sena 2005

COM(2007) 49

 

7.2.2007

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel — 2007

COM(2007) 50

 

8.2.2007

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions rapid access to spectrum for wireless electronic communications services through more flexiblity

COM(2007) 59

 

21.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew li Komunikazzjoni Interpretattiva dwar l-iskart u l-prodotti sekondarji

COM(2007) 60

 

22.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni suq uniku għaċ-ċittadini

COM(2007) 62

 

21.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni intejbu l-kwalità u l-produttività fuq ix-xogħol: strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-siġurtà fuq il-post tax-xogħol

COM(2007) 63

 

26.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni inventarju tar-realtà soċjali Rapport temporanju għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2007

COM(2007) 65

 

21.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni strateġija annwali tal-politika għall-2008

COM(2007) 66

 

23.2.2007

Report from the Commission to the Ubdgetary Authority on guarantees covered by the general budget — situation at 30 June 2006

COM(2007) 67

 

28.2.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni riżultati tal-politika fl-2006

COM(2007) 71

 

26.2.2007

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee on the work of the EU joint transfer pricing forum in the field of dispute avoidance and resolution procedures and on guidelines for advance pricing agreements within the EU

COM(2007) 73

 

26.2.2007

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għodod ta' ġestjoni bbażati fuq id-drittijiet għas-sajd

COM(2007) 81

 

5.3.2007

Second report from the Commission to the Council and the European Parliament on the experience of Member States with GMOs placed on the market under Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms.

COM(2007) 82

 

5.3.2007

Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill proċedura ta' l-antidumping li tirrigwarda importazzjonijiet ta' Pentaerythritol li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, ir-Russja, it-Turkija, l-Ukraina u l-Istati Uniti ta' l-Amerika

COM(2007) 87

 

7.3.2007

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tkomplija ta' xogħol fuq il-programm ta' ħidma għall-aħjar implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-protezzjoni tad-data

COM(2007) 101

 

15.3.2007

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament building the single european sky through functional airspace blocks: A mid-term status report

Dawn it-testi huma disponibbli fuq il-EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/18


Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

(2007/C 138/08)

XA Number

XA 7012/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Regione Lazio

Titolu ta l-iskema ta' għajnuna jew Isem l-impriża li għaliha hija indirizzata l-għajnuna individwali

Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Bażi ġuridika

Deliberazione della Giunta Regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. «legge Sabatini») e s.m.i

Nefqa annwali ppjanata għall-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħti lill-impriża

10 miljun EUR  (1)

Intensità massima ta' l-għajnuna

L-intensità massima ta' l-għajnuna tammonta għal 40% ta' kemm jiswa x-xiri jew it-twellija ta' għodod tal-magni u apparat għall-produzzjoni ġodda

Data ta' l-implimentazzjoni

Il-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-Deliberazione della Giunta Regionale n o 115 del 27.2.2007 fuq is-sit ta' l-Internet tal-Gestore delle agevolazioni (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

Illimitata, madankollu l-iskema ta' għajnuna hija eżenti mill-obbligu ta' notifikazzjoni msemmi fl-Art. 88(3) tat-Trattat tal-KE sat-30 ta' Ġunju 2008, data li fiha jintemm il-perjodu ta' validità tar-Regolament (KE) Nru 70/2001, kif emendat, sakemm ma ssirx proroga

Għan ta' l-għajnuna

L-għajnuna hija maħsuba għall-investimenti

Settur(i) ekonomiku/i kkonċernat/i

Is-setturi kollha

 

jew

 

Minjieri tal-faħam

 

Industrija tal-manifattura (kollha)

 

jew

 

Industrija ta' l-azzar

 

Bini ta' bastimenti

 

Fibri sintetiċi

 

Industrija tal-karozzi

 

Industriji tal-manifattura oħrajn

 

Ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli

Iva

Servizzi (kollha)

 

jew

 

Trasport

 

Servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħrajn

 

Isem u l-indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Regione Lazio — Assessorato della Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75

Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Tagħrif ieħor

Fl-imgħoddi, l-iskema ta' għajnuna ġiet approvata mill-Kummissjoni b'ittra D/55254 tat-18 ta' Ottubru 2000 — Għajnuna Nru 659/A/97


Numru XA

XA 7013/07

Stat Membru

Renju Unit

Reġjun

Cumbria

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem tal-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali

‘Distinctly Cumbrian Agricultural Produce Scheme’

Bażi ġuridika

Section 5, Regional Development Agencies Act 1998

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont globali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

Skema ta' għajnuna

Ammont globali annwali

1,2 miljun GBP

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont ta' għajnuna globali

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

B'konformità ma' l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' implimentazzjoni

Mill-1.4.2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

Sat-30.6.2009

Għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna lill-SMEs

Le

Limitat għal setturi speċifiċi

Iva

Imminar tal-faħam

 

Il-manifattura kollha

 

jew

 

Azzar

 

Bini ta' vapuri

 

Fibri sintetiċi

 

Vetturi bil-mutur

 

Manifattura oħra

 

Ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli

Iva

Is-servizzi kollha

 

jew

 

Servizzi ta' trasport

 

Servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħra

 

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Distinctly Cumbrian

Rural Enterprise Centre

Redhills

CA11 0DT Penrith

United Kingdom

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

B'konformità ma' l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


Għajnuna Nru

XA 7014/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

La Rioja

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża benefiċjarja ta' l-għajnuna individwali

Fomento de la industria agroalimentaria (PYMES)

Bażi ġuridika

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 22 de febrero de 2007 por la que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de concesión de ayudas para el fomento de la Pequeña y Mediana Industria Agroalimentaria con objeto de su adecuación a las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales al Sector Agrario y Forestal (B.O.R. no 33, de 10 de marzo de 2007)

Nefqa annwali ppjanata għall-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża

Skema ta' għajnuniet

Ammont kumplessiv annwali

2,75 miljun EUR

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont kumplessiv ta' l-għajnuna

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' l-implimentazzjoni

Mill-10.3.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali

Sal-31.12.2008

Għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna lill-SMEs

Le

Għajnuna limitata għal setturi speċifiċi

Iva

Industrija tal-faħam

 

Is-setturi tal-manifattura kollha

 

jew

 

Industrija ta' l-azzar

 

Bini ta' bastimenti

 

Fibri sintetiċi

 

Industrija tal-karozzi

 

Industriji tal-manifattura oħrajn

 

Ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli

Iva

Is-servizzi kollha

 

jew

 

Trasport

 

Servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħra

 

Isem u l-indrizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata no 13-14

E-26071-Logroño

ader@ader.es

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


Għajnuna Nru

XA 7015/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

La Rioja

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża benefiċjarja ta' l-għajnuna individwali

Programa estratégico de comercio exterior

Bażi ġuridika

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 11 de febrero de 2005, por la que se aprueban las bases reguladoras de la entidad (B.O.R. no 24 de 17 de febrero de 2005)

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2006, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 37/2006 de 18 de marzo de 2006).

Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 5 de marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa Estratégico de Comercio Exterior (B.O.R. no 33/2007, de 10 de marzo).

Nefqa annwali ppjanata għall-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża

Skema ta' għajnuniet

Ammont kumplessiv annwali (2007)

1 700 000 EUR

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont kumplessiv ta' l-għajnuna

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' l-implimentazzjoni

Mill-10.3.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali

Sal-31.12.2008

Għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna lill-SMEs

Iva

Għajnuna limitata għal setturi speċifiċi

 

Industrija tal-faħam

 

Is-setturi tal-manifattura kollha

 

jew

 

Industrija ta' l-azzar

 

Bini ta' bastimenti

 

Fibri sintetiċi

 

Industrija tal-vetturi

 

Industriji tal-manifattura oħrajn

 

Ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli

Iva

Is-servizzi kollha

 

jew

 

Trasport

 

Servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħra

 

Isem u l-indrizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Agencia de desarrollo económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14

E-26071 Logroño

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


Għajnuna Nru

XA 7019/07

Stat Membru

Ir-Repubblika tal-Litwanja

Reġjun

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams.

Bażi ġuridika

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 „Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħti lill-kumpanija

Skema ta' għajnuna

Ammont kumplessiv annwali

1 miljun LTL, jew 0,29 miljun EUR bir-rata uffiċjali tal-kambju

Self iggarantit

Għajnuna individwali

Ammont totali ta' għajnuna

Self iggarantit

Intensità massima ta' għajnuna

F'konformità ma' l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' l-implimentazzjoni

1.5.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

Sat-30.6.2008 (3)

L-għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Is-settur(i) ekonomiku(iċi) kkonċernat(i)

Limitati għas-setturi speċifiċi

Iva

Is-setturi tal-manifattura kollha

Is-servizzi kollha

Il-manifattura (inklużi l-prodotti agrikoli pproċessati) u s-servizzi rurali

L-isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

F'konformità ma' l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


Għajnuna Nru

XA 7020-07-LT-Interess fuq il-Kreditu

Stat Membru

Ir-Repubblika tal-Litwanja

Reġjun

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Bażi ġuridika

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“.

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħti lill-kumpanija

Skema ta' għajnuna

Ammont kumplessiv annwali

4 miljun LTL, jew 1,16 miljun EUR bir-rata uffiċjali tal-kambju

Self iggarantit

Għajnuna individwali

Ammont totali ta' għajnuna

Self iggarantit

Intensità massima ta' għajnuna

F'konformità ma' l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' l-implimentazzjoni

1.5.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

Sat-30.6.2008 (4)

L-għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Is-settur(i) ekonomiku(iċi) kkonċernat(i)

Limitati għal setturi speċifiċi

Iva

Is-setturi tal-manifattura kollha

Is-servizzi kollha

Il-manifattura (inklużi l-prodotti agrikoli pproċessati) u servizzi rurali

L-isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

F'konformità ma' l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


(1)  In-nefqa annwali indikata hija kumulattiva tan-nefqa ppjanata mill-iskema bl-istess bażi ġuridika u maħsuba għall-SMEs li jaqgħu fl-ambitu ta' applikazzjoni kemm tar-Regolament Nru 70/2001, għas-setturi differenti minn dawk suġġetti għal din l-iskeda, kif ukoll tar-Regolament (KE) Nru 1875/2006

(2)  Id-deliberazzjoni msemmija hawn fuq se tiġi ppubblikata fuq is-sit ta' l-Internet imsemmi fi żmien 10 ijiem ta' xogħol li jiddekorru minn meta tintbagħat din l-iskeda għand il-Kummissjoni Ewropea

(3)  Jekk il-Kummissjoni tirrevedi r-Regolament (KE) Nru 70/2001 u testendi l-perjodu ta' validità tiegħu, it-tul ta' żmien ta' l-iskema jiġi mtawwal jekk ikun meħtieġ u l-Kummissjoni tiġi mgħarrfa kif xieraq.

(4)  Jekk il-Kummissjoni tirrevedi r-Regolament (KE) Nru 70/2001 u testendi l-perjodu ta' validità tiegħu, it-tul ta' żmien ta' l-iskema jiġi mtawwal jekk ikun meħtieġ u l-Kummissjoni tiġi mgħarrfa kif xieraq.


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/24


Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għajnuniet mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli

(2007/C 138/09)

XA Number: XA 39/07

Stat Membru: L-Italja

Reġjun: Sardenja

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la blue tongue 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito.

Bażi ġuridika: L. R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

Delibera della giunta regionale n. 49/30 del 28.11.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini nel 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 54/4 del 28.12.2006 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini del 2006 — Indennizzi per la perdita di reddito — Deliberazione 49/30 del 28.11.2006 — Estensione dell'aiuto alle nuove perdite — Spesa 300 000 EUR — CAP 06103 (UPB S 06.030) — F. R.»

Delibera della giunta regionale n. 7/10 del 20.2.2007 recante «Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) — Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epidemia di “lingua blu” del 2006. Indennizzi per la perdita di reddito. Applicazione del regolamento di esenzione (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea.»

Nefqa annwali ppjanata fl-ambitu ta' l-iskema: L-ammont kumplessiv ippjanat għall-2006 huwa ta' 600 000 EUR

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-għajnuna se tammonta għal 70 % tat-telf kif ikkalkolat hawn taħt.

Data ta' l-implimentazzjoni: Il-qatla ta' bhejjem mix-xahar ta' Settembru 2006 se tagħti d-dritt għall-għajnuna.

Tul ta' żmien ta' l-iskema: Diċembru 2010

Għan ta' l-għajnuna: L-għajnuna tingħata skond l-Artikolu 10 tar-Regolament u hu maħsub biex jikkumpensa lill-bdiewa għat-telf ta' produzzjoni minħabba l-qatla tal-bhejjem ovini u kaprini.

Peress li n-nagħġa ta' Sardenja tittrabba l-aktar għall-produzzjoni tal-ħalib u l-ovini tal-ħalib f'Sardenja jinħalbu fi staġuni partikolari (ġeneralment bejn Jannar u Lulju), it-telf ta' produzzjoni huwa kkalkolat fuq perjodu ta' sena billi jitqiesu d-diffikultajiet eżistenti biex il-bhejjem jiġu sostitwiti fix-xhur sussegwenti għall-qatla tagħhom minħabba li mhux permess li jiċċaqalqu u l-indisponibbiltà ta' bhejjem għall-produzzjoni qabel il-ħarifa tas-sena sussegwenti għal dik li fih iġġarrab it-telf.

It-telf huwa kkalkolat skond il-valur tal-produzzjoni mitlufa, mingħajr l-ispejjeż intermedji li jkunx iġġarrab il-bidwi (xiri ta' għalf u spejjeż sanitarji) b'distinzjoni li ssir skond jekk humiex bhejjem ta' razza pura jew bhejjem imniżżla fir-reġistru tar-razza (għal dan ir-rigward ara t-tabella ta' spjegazzjoni fil-punt “Intensità massima ta' l-għajnuna”).

Settur ikkonċernat: Produzzjoni mill-bhejjem: ovini u kaprini

Isem u l-indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Regione autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno, 4

I-09125 Cagliari

Sit ta' l-Internet: http://www.regione.sardegna.it

Numru XA: XA 44/07

L-Istat Membru: Il-Belġju

Ir-Reġjun: L-awtorità Fjamminga: Id-Dipartiment għall-Agrikoltura u s-Sajd

It-titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem tal-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Vlaams Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw

Il-bażi legali:

2 juni 1998 — Koninklijk besluit betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen,

17 maart 2005 — Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij,

2 juin 1998 — Arrêté royal du 2 juin 1998 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles.

17 mars 2005 — Arrêté ministériel portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins.

L-infiq annwali ppjanat taħt l-iskema jew l-ammont globali ta' għajnuna individwali li tingħata lill-kumpanija: 9 000 EUR

L-intensità massima ta' l-għajnuna: 100 % (li tingħata permezz ta' servizzi ssussidjati)

Id-data ta' l-implimentazzjoni:

It-tul ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali: Is-sussidju jingħata għas-sena finanzjarja 2007

L-għan ta' l-għajnuna: Biex jiġu appoġġjati intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-iżvilupp settorjali.

L-Artikolu 15(2)(c): dwar servizzi ta' riklamar ipprovduti minn partijiet terzi, li mhumiex l-ispejjeż ta' tas-servizzi rikurrenti jew permanenti, bħal ma hi n-nefqa kummerċjali normali tal-kumpanijia, per eżempju għal pariri dwar it-taxxa ta' rutina, servizzi legali regolari jew ta' riklamar

Is-settur(i) ekonomiku(ċi) kkonċernati: It-tjur u l-fniek

L-isem u l-indirizz ta' l-awtorità konċessjonarja:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Websajt: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/pluim.html

Aktar informazzjoni: —

Jules Van Liefferinge

Segretarju Ġenerali

Numru XA: XA 47/07

L-Istat Membru: Il-Belġju

Ir-Reġjun: L-Awtorità Fjamminga: Id-Dipartiment għall-Agrikoltura u s-Sajd

It-titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem tal-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Vlaamse rundveeteeltvereniging vzw

Il-bażi legali:

23 september 1971 — Koninklijk besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

27 februari 1991 — Ministerieel besluit betreffende de verbetering van het rundveeras,

23 septembre 1971 — Arrêté royal relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

27 février 1991 — Arrêté ministériel relatif à l'amélioration de l'espèce bovine.

L-infiq annwali ppjanat taħt l-iskema jew l-ammont globali ta' għajnuna individwali li tingħata lill-kumpanija: 1 194 000 EUR

L-intensità massima ta' l-għajnuna: L-Artikolu 16(1)(a): għajnuna b'rata li tasal sa 100 % biex jiġu koperti l-ispejjeż amministrattivi ta' l-istabbiliment u l-manteniment tal-kotba tal-merħla;

L-Artikolu 16(1)(b): għajnuna b'rata li tasal sa 70 % ta' l-ispejjeż amministrattivi mwettqa f'isem partijiet terzi, biex tiġi determinata l-kwalità ġenetika jew l-ammont ta' produzzjoni tal-bhejjem m'hemmx eżenzjoni għall-għajnuna li tingħata biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-kontrolli li jitwettqu mis-sid il-bhejjem u l-kontrolli ta' rutina dwar il-kwalità tal-ħalib.

Id-data ta' l-implimentazzjoni:

It-tul ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali: is-sussidju jingħata għas-sena finanzjarja 2007

L-għan ta' l-għajnuna: Biex jiġu appoġġjati intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-iżvilupp settorjali.

L-Artikolu16(1)(a): għajnuna b'rata li tasal sa 100 % biex jiġi kopert l-infiq amministrattiv ta' l-istabbiliment u l-manteniment tal-kotba tal-merħla;

L-Artikolu 16(1)(b): għajnuna b'rata li tasal sa 70 % ta' l-ispejjeż amministrattivi mwettqa f'isem terzi persuni, biex tiġi determinata l-kwalità ġenetika jew l-ammont ta' produzzjoni tal-bhejjem; m'hemmx eżenzjoni għall-għajnuna li tingħata biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-kontrolli li jitwettqu mis-sid il-bhejjem u l-kontrolli ta' rutina dwar il-kwalità tal-ħalib.

Is-settur(i) ekonomiku(ċi) kkonċernati: merħliet

L-isem u l-indirizz ta' l-awtorità konċessjonarja:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Websajt: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dier/rund.html

Aktar informazzjoni: —

Jules Van Liefferinge

Segretarju ġenerali

XA Number: XA 49/07

Stat Membru: L-Italja

Reġjun: Lazio

It-titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem tal-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Agevolazioni a favore di PMI per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

Bażi ġuridika: Deliberazione della giunta regionale n. 115 del 27.2.2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (parte I e II) n. 9 del 30 marzo 2007, attuativa della legge 28.11.1965, n. 1329 (c.d. “legge Sabatini”) e s.m.i

Nefqa annwali ppjanata għall-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: 10 miljun EUR (1)

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-intensità gross ta' l-għajnuna ma taqbiżx l-40 % ta' l-investimenti eliġibbli, inkella l-50 % ta' l-investimenti eliġibbli fiż-żoni żvantaġġati jew fiż-żoni msemmija fl- Artikolu 36(a)(i), (ii) u (iii) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 deżinjati mill-Istati Membri skond l-Artikoli 50 u 94 ta' l-istess Regolament u madankollu l-ammont globali ta' l-għajnuniet mogħtija lil impriża individwali ma jaqbiżx 400 000 EUR mħallsa fuq kwalunkwe perjodu ta' tliet snin, inkella 500 000 EUR jekk l-azjenda tinsab f'żona żvantaġġata jew fiż-żoni msemmija fl-Artikolu 36(a)(i), (ii) u (iii) tar-Regolament (KE) 1698/2005 deżinjati mill-Istati Membri skond l-Artikoli 50 u 94 ta' l-istess Regolament.

Data ta' l-implimentazzjoni: Il-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-Deliberazione della Giunta Regionale n o 115 del 27.2.2007 fuq is-sit ta' l-Internet tal-Gestore delle agevolazioni (MCC spa) www.incentivi.mcc.it (2)

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali: Illimitata, madankollu l-iskema ta' għajnuna hija eżenti mill-obbligu ta' notifikazzjoni msemmi fl-Art. 88(3) tat-Trattat tal-KE sat-30 ta' Ġunju 2006, data li fiha jintemm il-perjodu ta' validità tar-Regolament (KE) Nru 1857/2001, kif emendat, sakemm ma ssirx proroga.

Għan ta' l-għajnuna: Għajnuna għall-investimenti — L-għajnuna hija maħsuba biex tinċentiva x-xiri jew it-twellija, bi ftehim ta' xiri, skond l-Art. 4 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006, ta' għodod tal-magni u apparat għall-produzzjoni ġodda permezz ta' kontribut għall-interessi.

Settur(i) kkonċernat(i): Is-setturi kollha li fihom hija permessa l-għajnuna lill-SMEs skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006.

Isem u l-indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Direzione regionale Attività produttive

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma

Tel. (39) 06 51 68 37 75, Fax (39) 06 51 68 37 73

E-mail: nconsole@regione.lazio.it

Sit ta' l-Internet: www.incentivi.mcc.it

Tagħrif ieħor: Fl-imgħoddi, l-iskema ta' għajnuna ġiet approvata mill-Kummissjoni b'ittra D/55254 tat-18 ta' Ottubru 2000 — Għajnuna Nru 659/A/97

Numru XA: XA 51/07

Stat Membru: Renju Unit

Reġjun: Ingilterra — Dorset (inkluż il-lokalitajiet unitarji ta' l-awtorità ta' Bournemouth u Poole)

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Dorset Agricultural Advisory Service

Bażi ġuridika: Local Government Act 2000 (Part I)

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont globali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: 23 ta' Ġunju 2007 — 31 ta' Marzu 2008: 69 000 GBP

1 ta' April 2008 — 30 ta' Settembru 2008: 31 000 GBP

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-intensità ta' l-għajnuna hija 100 %.

Data ta' implimentazzjoni: L-iskema ser tibda fit-23 ta' Ġunju 2007.

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: L-iskema ser tibda fit-23 ta' Ġunju 2007. Ser tagħlaq fit-30 ta' Settembru 2008. L-aħħar pagament ser jingħata fl-10 ta' Ottubru 2008

Għan ta' l-għajnuna: L-għan ta' l-għajnuna huwa l-iżvilupp settorali għas-settur ta' negozju bbażat fuq raba'. L-għajuna tirreferi għall-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006. L-ispejjeż eliġibbli huma s-servizzi ta' konsulenza.

Settur(i) ikkonċernat/kkonċernati: L-iskema tapplika għal produzzjoni ta' prodotti agrikoli

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna: l-korp statutarju responsabbli mill-iskema huwa:

Dorset County Council

County Hall

Colliton Park

Dorchester DT1 1XJ

United Kingdom

L-organizzazzjoni li topera l-iskema hija:

Dorset Agricultural Advisory Service

Stinsford Business Centre

Kingston Maurward College

Dorchester

Dorset DT 1 8PY

United Kingdom

Indirizz Web: www.kmc.ac.uk/daas

Il-formoli ta' l-għajnuna ta' l-istat jinstabu taħt it-taqsima bullettini (newsletters) tas- sit.

Alternattivament, tagħrif dwar din l-iskema jinstab fuq is- sit ta' l-internet tad-Defra dwar kwistjonijiet ta' għajnuna ta' l-istat fuq l-indirizz web li ġej

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Tagħrif ieħor: Tagħrif ieħor u iżjed iddettaljat relatat ma' l-eliġibilità u r-regoli ta' l-iskema jinstabu fuq il-ħoloq tas-siti ta' l-internet ta' hawn fuq

Ser tingħata għajnuna għall-ipproċessar u il-kummerċjalizzazzjoni agrikola u għall-attivitajiet kummerċjali li mhumiex agrikoli skond ir- Regolament KE 1998/2006 li jistabbilixxi l-għotja ta' għajnuna de minimis. De minimis hija kategorija speċifika ta' għajnuna li ma teħtieġx awtorizzazzjoni mill- Kummissjoni Ewropea. Dan l-appoġġ huwa limitat għal 200 000 EUR (kważi 120 000 GBP) fuq medda ta' tliet snin għal kull negozju u jista' jkopri kwalunkwe tip ta' attività.

Kwalunkwe attività kummerċjali li mhix agrikola li tapplika għas-servizz trid tagħti lid- DAAS dettalji ta' kull appoġġ li setgħet irċeviet mill-Gvern ċentrali jew lokali jew minn fondi pubbliċi oħrajn matul l-aħħar 3 snin.

Kummerċ li diġà ngħata għajnuna sa dawn il-limiti mhux se jkun eliġibbli għad-DAAS.

Iffirmat u ddatat f'isem id-Diparment għall-Ambjent, Ikel u Affarijiet Rurali (l-awtorità kompetenti tar-Renju Unit)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numru XA: XA 52/07

Stat Membru: Renju Unit

Reġjun: Ingilterra

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Conservation Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Bażi ġuridika: L-iskema mhiex statutorja. L-Agriculture Act 1986 (section 1) jipprovdi l-bażi ġuridika għall-għotja ta' konsulenza mill-Gvern rigward kwalunkwe attività agrikola.

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont globali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: 1 ta' Lulju 2007 — 30 ta' Ġunju 2008: 980 000 GBP

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-intensità ta' l-għajnuna hija ta' 100 %.

Data ta' l-implimentazzjoni: L-iskema għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: L-iskema għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2007. Għandha tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2008. Id-data ta' skadenza għall-applikazzjonijiet hija l-15 ta' Ottubru 2007. L-aħħar pagament għandu jingħata fil-15 ta' Frar 2008.

Għan ta' l-għajnuna: Żvilupp settorjali. Dan huwa programm għall-bdiewa prattikanti. L-għan tal-programm, li jikkonsisti f'firxa ta' konferenzi, workshops, mixjiet fl-irziezet, laqgħat ta' gruppi li jgħinu lilhom infushom, seminars ta' taħriġ u attivitajiet u avveniment ta' dimostrazzjoni fl-irziezet, huwa biex jgħin lill-bdiewa jifhmu suġġetti ta' bħalissa li jistgħu jeffetwaw l-impriża tagħhom, bħall-introduzzjoni ta' Skemi ġodda ta' Responsabbiltà Ambjentali u x'ifissru dawn f'termini ta' rekwiżiti maniġerjali. Dan għandu jwassal biex is-settur isir iżjed professjonali. L-għajnuna għandha titħallas skond l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 u l-ispejjeż eliġibbli għandhom ikunu l-ispejjeż ta' l-organizzazzjoni u t-twassil ta' programmi ta' taħriġ. M'għandhomx isiru pagamenti diretti lill-benefiċjaru.

Is-settur(i) ikkonċernat/ikkonċernati: L-iskema tapplika għall-impriżi attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli biss.

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna: Il-korp statutorju responsabbli għall-iskema huwa:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

L-organizzazzjoni li qed tħaddem l-iskema hija:

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CambsCB2 8DR

United Kingdom

Indirizz tal-web: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidConservationAdvice.pdf

Ikklikkja fuq 'Farming Activities Programme (England)'. Alternattivament, tista' tmur fuq is-sit ċentrali ta' l-internet tar-Renju Unit għall-għajnuniet agrikoli ta' l-istat.

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Tagħrif ieħor: Tagħrif ieħor u aktar iddettaljat rigward l-eliġibilità u r-regoli ta' l-iskema jinstabu fil-ħoloq tas-siti ta' l-internet ta' hawn fuq. Ser tingħata għajnuna lill-impriżi ta' l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni agrikola u lill-impriżi li mhumiex agrikoli skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru1998/2006 dwar għajnuna.

Iffirmat u iddatat f'isem id-(awtorità kompetenti tar-Renju Unit)

Neil Marr

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  In-nefqa annwali indikata hija kumulattiva tan-nefqa ppjanata mill-iskema bl-istess bażi ġuridika u maħsuba għall-SMEs li jaqgħu fl-ambitu ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 70/2001 u kif emendat, (inkluża l-għajnuna għall-investimenti fis-settur ta' l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli)

(2)  Id-deliberazzjoni msemmija hawn fuq se tiġi ppubblikata fuq is-sit ta' l-Internet imsemmi fi żmien 10 ijiem ta' xogħol li jiddekorru minn meta tintbagħat din l-iskeda għand il-Kummissjoni Ewropea


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/31


Sommarju ta' l-informazzjoni komunikata mill-Istati Membri dwar l-Għajnuna ta' l-Istat mogħtija b'konnessjoni mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-Għajnuna ta' l-Istat għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti agrikoli

(2007/C 138/10)

Numru XA: XA 53/07

Stat Membru: Ir-Renju Unit

Reġjun: L-Ingilterra

Titolu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija benefiċjarja ta' l-għajnuna individwali: Cross Compliance Advice Programme — Practical advice for land managers (England)

Bażi legali: L-iskema mhix statutorja. L-Att dwar l-Agrikoltura ta' l-1986 (taqsima 1) jipprevedi bażi legali għall-provvista mill-Gvern ta' parir f'konnessjoni ma' kwalunkwe attività agrikola.

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew l-ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: L-1 ta' Lulju 2007 — it-30 ta' Ġunju 2008: 400 000 GBP

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-intensità massima hija ta' 100 %.

Data ta' l-implimentazzjoni: L-iskema se tibda fl-1 ta' Lulju 2007.

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: L-iskema se tibda fl-1 ta' Lulju 2007. Se tagħlaq fit-30 ta' Ġunju 2008. L-iskadenza għall-applikazzjonijiet hija l-15 ta' Settembru 2007. L-aħħar pagament se jsir fit-30 ta' Novembru 2007.

Għan ta' l-għajnuna: Żvilupp settorjali. Dan huwa programm għall-bdiewa prattikanti. L-għan tal-programm, li jikkonsisti f'firxa ta' workshops fl-azjendi, mixjiet fl-azjendi, linja ta' assistenza u websajt, huwa biex jipprovdi lill-bdiewa, lill-konsulenti tagħhom u lill-kuntratturi agrikoli, gwida ċara u mmirata fuq x'inhuma r-rekwiżiti ta' l-SMR (Statutory Management Requirements) u tal-GAEC (Good Agricultural and Environmental Condition) u xi jfissru fis-sens ta' mmaniġġjar meħtieġ ta' l-azjenda. Dan għandu jżid il-professjonalità fis-settur.

L-għajnuna se titħallas f'konformità ma' l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 u l-ispejjeż eliġibbli se jkunu l-ispejjeż ta' l-organizzazzjoni ta' programmi ta' taħriġ. L-ebda pagament mhu se jsir direttament lill-benefiċjarju.

Settur(i) ikkonċernat(i): L-iskema tapplika għan-negozji attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli biss.

Isem u indirizz ta' l-awtorità inkarigata mill-għoti: Il-korp statutorju responsabbli mill-iskema huwa:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Organizzazzjoni li se topera l-iskema

Natural England

Land Management & Advisory Services

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

Cambs CB2 8DR

United Kingdom

Sit ta' l-internet: http://www.naturalengland.org.uk/planning/farming-wildlife/docs/StateAidCrossCompliance.pdf

Agħfas fuq 'Cross Compliance'. Inkella, tista' żżur direttament is-sit ta' l-internet ċentrali għall-għajnuniet ta' l-Istat għall-agrikoltura tar-Renju Unit.

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Informazzjoni oħra: Iktar informazzjoni f'iktar dettall relatata ma' l-eliġibilità u r-regoli ta' l-iskema jinsabu fuq il-links ta' l-internet ta' hawn fuq.

Iffirmat u datat f'isem id-Dipartiment ta' l-Ambjent, l-Ikel u l-Affarijiet Rurali (l-awtorità kompetenti tar-Renju Unit)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numru XA: XA 54/07

Stat Membru: Renju Unit

Reġjun: Purbeck

Titolu ta' l-iskema ta' Għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali: Purbeck Natural Landscape Programme

Bażi ġuridika: In-National Heritage Act 1980 stabbilixxa fond imsejjaħ in-National Heritage Memorial Fund (NHMF). L-Att ġie emendat bosta drabi prinċipalment min-National Heritage Act 1997 u in-National Lottery Act 1993 u 1998.

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont globali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija:

Sors

2007-2008

2008-2009

Appoġġ Kapitali għal pajsaġġi tradizzjonali

Il-Proġett tal-Wied ta' Frome

634 200 GBP

15 000 GBP

Il-Proġett ta' Purbeck Ridge

41 277 GBP

4 600 GBP

Subtotal:

105 427 GBP

19 600 GBP

Appoġġ Tekniku għal pajsaġġi tradizzjonali

Konsulenza (inkluż studji ta' vijabilità)

73 400 GBP

12 400 GBP

Taħriġ u avvenimenti ta' konservazzjoni

2 350 GBP

550 GBP

Subtotal

75 750 GBP

12 950 GBP

Total

181 177 GBP

32 550 GBP

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-iskema tikkonsisti fi 3 miżuri: xogħlijiet kapitali u appoġġ tekniku. L-intensità ta' l-għajnuna għall-miżura ta' appoġġ tekniku għandha tkun ta' 100 % skond l-Artikolu 15. L-intensità massima ta' l-għajnuna għax-xogħlijiet kapitali għandha tkun ta' 100 % meta għotja tingħata għall-konservazzjoni tal-wirt kulturali li mhuwiex produttiv. Madanakollu, ir-rata massisma ta' l-għotja għandha titnaqqas skond ir-rati stipulati fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 meta l-għajnuna hija produttiva. Jekk l-għajnuna tkun qed titħallas skond l-Artikolu 4, l-intensità massima ta' l-għajnuna mogħtija għandha tkun 40 % ta' l-investiment eliġibbli.

Data ta' l-implimentazzjoni: L-iskema għandha tidħol fis-seħħ fit-30 ta' April 2007.

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: L-iskema għandha tidħol fis-seħħ fit-30 ta' April 2007. Għandha tagħlaq fl-1 ta' Novembru 2009. L-aħħar pagament għandu jingħata fit-30 ta' Novembru 2009.

Għan ta' l-għajnuna: Konservazzjoni tal-wirt kulturali — l-għan aħħari ta' l-iskema huwa li jsebbaħ u jgħin għall-kisba ta' abitati rikki diversi ta' Purbeck permezz tal-konservazzjoni ta' pajsaġġi u karatteristiċi tradizzjonali, l-aktar il-wied ta' Frome u Purbeck Ridge.

Għall-element ta' xogħlijiet kapitali ta' l-iskema l-ispejjeż eliġibbli għandhom ikunu l-ispejjeż reali ta' xogħlijiet kapitali intenzjonati għall-konservazzjoni ta' pajsaġġi tradizzjonali. Dan huwa konformi ma' l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006. Għax-xogħlijiet kapitali li jeħtieġu investiment f'oqsma agrikoli biex jgħinu fl-immaniġġjar ta' baqar tal-merħla ta' konservazzjoni l-ispejjeż eliġibbli għandhom ikunu 40 % ta' l-ispejjeż ta' xogħlijiet kapitali intenzjonati għal preservazzjoni u titjib ta' l-ambjent naturali. Dan huwa konformi ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006.

Rigward l-element ta' appoġġ tekniku ta' l-iskema l-ispejjeż eliġibbli għandhom ikunu dawk ta' taħriġ tal-bdiewa u l-ħaddiema ta' l-irziezet, b'mod partikolari l-ispejjeż ta' l-organizzazzjoni tal-programm ta' taħriġ u s-servizzi ta' konsulenza. L-għajnuna għandha tingħata f'forma ta' servizzi fuq termini preferenzjali — m'għandux ikun hemm pagamenti diretti ta' flus lill-produtturi skond l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Is-settur(i) ikkonċernat/kkonċernati: L-iskema tapplika għall-produzzjoni tal-prodotti agrikoli kollha.

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Purbeck District Council

Westport House

Worgret Road

Wareham

Dorset BH20 4PP

United Kingdom

Indirizz tal-web: Is-sit ta' l-internet fejn jinstab it-test sħih dwar il-kriterji u l-kundizzjonijiet ta' l-iskema huwa:

http://www.purbeck.gov.uk/docs/Purbeck%20natural%20landscape.doc

Alternattivament, tagħrif dwar din l-iskema jinstab fuq is-sit tad-Defra fuq l-indirizz tal-web

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Tagħrif ieħor: —

Iffirmat u ddatat f'isem id-Department for Environment, Food and Rural Affairs (l-awtorità kompetenti fir-Renju Unit)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Area 8B, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London SW1P 3JR

United Kingdom

Numru XA: XA 55/07

Stat Membru: “Il-Ġermanja”

Reġjun: Saarland

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem tal-kumpanija benefiċjarja ta' l-għajnuna individwali: Linji ta' gwida dwar il-promozzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti organiċi u reġjonali

Bażi ġuridika: Richtlinie zur Förderung der Vermarktung von ökologisch und regional erzeugten Produkten

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew l-ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: 250 000 EUR

Intensità massima ta' l-għajnuna: 50 — 100 % (għajr l-għajnuna għal spejjeż relatati ma' l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli)

Data ta' l-implimentazzjoni:

It-tul taż-żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali:

Għan ta' l-għajnuna: “Promozzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti organiċi u reġjonali skond l-Artikoli 14 u 15”,

Huma eliġibbli biss l-ispejjeż relatati ma' l-oqsma li ġejjin:

Għall-miżuri skond l-ittri e) sa h), huma biss l-ispejjeż relatati mal-provvista ta' servizzi minn partijiet terzi; ma jista' jingħata l-ebda sussidju għall-infiq ta' investiment.

Jistgħu isiru għotjiet għat-tagħmir u l-makkinarju utilizzati, sakemm ma jkunux eqdem minn sena jew sakemm il-limitu ta' deprezzament ma jkunx skada, u bil-kundizzjoni li ma jkunux diġà s-suġġett ta' għotja.

Ma tingħata l-ebda għajnuna għall-ispejjeż tal-persunal għall-impjegati proprji tal-produttur, l-attivitajiet interni jew l-infiq għar-rimpjazzament u t-tiswija.

Setturi kummerċjali kkonċernati: Prodotti organiċi u reġjonali

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Ministerium für Umwelt

Keplerstraße 18

D-66117 Saarbrücken

Indirizz tas-sit ta' l-internet: http://www.saarland.de/22497.htm

Tagħrif ieħor: Kuntatt: Ministerium für Umwelt

Referat B/1, Dorothee Wehlen (l-uffiċjal responsabbli)

d.wehlen@umwelt.saarland.de

Numru XA: XA 60/07

Stat Membru: Ir-Renju Unit

Reġjun: L-Ingilterra

Titolu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija benefiċjarja ta' għajnuna individwali: Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008.

Bażi legali: L-iskema mhix statutorja. L-Att dwar l-Agrikoltura ta' l-1986 (taqsima 1) jipprevedi l-bażi legali għall-provvista mill-Gvern ta' parir f'konnessjoni ma' kwalunkwe attività agrikola.

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew l-ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: Il-5 ta' Mejju 2007 — il-31 ta' Marzu 2008: 1,6 miljun GBP

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-intensità massima hija ta' 100 %

Data ta' l-implimentazzjoni: L-iskema se tibda fil-5 ta' Mejju 2007.

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: L-iskema se tagħlaq fil-31 ta' Marzu 2008. L-aħħar data għall-pagamenti se tkun it-30 ta' Ġunju 2008.

Għan ta' l-għajnuna: Appoġġ tekniku. Se jiġi pprovdut taħriġ u se jingħataw pariri għall-ippjanar proattiv tas-saħħa fl-azjendi sabiex jassistu lill-bdiewa fl-ilħiq ta' standards ogħla tas-saħħa u l-benessri ta' l-annimali u biex juru l-importanza tal-prevenzjoni fl-immaniġġjar tal-mard ta' l-annimali.

L-ispejjeż eliġibbli se jkunu dawk relatati ma' l-organizzazzjoni ta' programmi ta' taħriġ u dawk għal servizzi ta' konsulenza f'konformità ma' l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006.

Settur(i) ikkonċernat(i): L-iskema tapplika għan-negozji agrikoli attivi fil-produzzjoni ta' l-annimali bovini.

Isem u indirizz ta' l-awtorità inkarigata mill-għoti:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

1A Page Street

London SW1P 4PQ

United Kingdom

Sit ta' l-internet: ww.defra.gov.uk/animalh/ahws/fhp/cattle/initiative.html

Inkella, tista' żżur direttament is-sit ta' l-internet ċentrali għall-għajnuniet ta' l-Istat għall-agrikoltura tar-Renju Unit www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Agħfas fuq il-link 'Farm Health Planning Cattle Initiative 2007 — 2008.

Informazzjoni oħra: L-għajnuna se tiġi pprovduta taħt forma ta' servizzi; mhux se jingħataw flus direttament lill-bdiewa

It-taħriġ u l-konsulenza se jkunu miftuħin għan-negozji involuti fl-ippjanar tas-saħħa ta' l-annimali għajr bdiewa (pereżempju, konsulenti ta' l-azjendi u veterinarji). Għajnuna bħal din se tiġi pprovduta f'konformità mar-Regolament 1998/2006 dwar l-għajnuna de minimis.

Numru XA: XA 61/07

Stat Membru: Ir-Repubblika tal-Litwanja

Reġjun: —

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Bażi ġuridika: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 159 “Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 160 “Dėl Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħti lill-kumpanija: Il-baġit annwali previst huwa ta' 5 000 000 LTL ( 1,45 miljun EUR bir-rata tal-kambju uffiċjali).

Intensità massima ta' għajnuna: Għal kull proġett, l-intensità massima ta' għajnuna hija ta' 40 % tan-nefqa eliġibbli.

Data ta' l-implimentazzjoni:

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: Sal-31 ta' Diċembru 2013

L-għan ta' l-għajnuna: Għajnuna lill-SMEs. L-għajnuna pprovduta skond din l-iskema hija għajnuna għal investiment f'kumpaniji agrikoli.

L-għan ta' din l-iskema hi li jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli ta' krediti u għalhekk tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' investiment f'żoni rurali.

L-iskema ġiet imfassla skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006.

Parti mill-interess jingħata lura meta n-nefqa eliġibbli tal-proġett taqa' fil-kategoriji li ġejjien:

Settur(i) kkonċernat(i): Produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli.

L-isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Websajt: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3406&langparam=LT

http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3408&langparam=LT

Tagħrif ieħor: L-intensità ta' l-Għajnuna mill-Istat għandha tkun kkalkulata skond il-metodu mgħarraf lill-Kummissjoni u approvat minnha fid-deċiżjonijiet rigward miżuri ta' għajnuna mill-Istat Nru 114/05 “Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (Decision C(2006)6786), N 112/05 “Parama žemės pirkimui” (Decision C(2006)5704), N 371/05 “Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui” (Decision C(2006)6867).

Numru XA: XA 62/07

Stat Membru: Ir-Repubblika tal-Litwanja

Reġjun: —

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams

Bażi ġuridika: Žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D- 161 “Dėl garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo”

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħti lill-kumpanija: Il-baġit annwali previst huwa ta' 7 500 000LTL ( 2,18 miljun EUR bir-rata tal-kambju uffiċjali).

Intensità massima ta' għajnuna: Għal kull proġett, l-intensità massima ta' għajnuna hija ta' 40 % tan-nefqa eliġibbli.

Data ta' l-implimentazzjoni: L-1.5.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: Sal-31.12.2013

L-għan ta' l-għajnuna: Għajnuna lill-SMEs

L-għajnuna pprovduta skond din l-iskema hija għajnuna għal investiment f'kumpaniji agrikoli.

L-għan ta' din l-iskema hi li jinħolqu kundizzjonijiet ta' self aktar favorevoli u għalhekk tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' investiment f'żoni rurali.

L-iskema ġiet mfassla skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006.

Bi skambju għall-garanziji mogħtija mir-Rural Credit Guarantee Fund Private Limited Liability Company, il-benefiċjarji tal-krediti jħallsu lill-Kumpanija garanzija (sa 7 % tas-somma garantita). Il-benefiċjarji tal-krediti garantiti jistgħu jiġu rifondati għall-parti tal-ħlas iggarantit (80 %).

Parti mill-ħlas tal-garanzija tingħata lura meta n-nefqa eliġibbli tal-proġett taqa' fil-kategoriji li ġejjin:

Settur(i) kkonċernat(i): Produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli.

L-isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)

LT-01103 Vilnius

Websajt: http://www.zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymas.cfm?IsakymasID=3407&langparam=LT

Tagħrif ieħor: L-intensità ta' l-Għajnuna mill-Istat għandha tkun kkalkulata skond il-metodu mgħarraf lill-Kummissjoni u approvat minnha fid-deċiżjonijiet rigward miżuri ta' għajnuna mill-Istat Nru 114/05 “Parama kreditų palūkanoms kompensuoti” (Decision C(2006)6786), N 112/05 “Parama žemės pirkimui” (Decision C(2006)5704), N 371/05 “Parama panaudotos linų sektoriaus technikos pirkimui”.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/36


L-aħħar pubblikazzjoni ta' dokumenti COM minbarra l-proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni

(2007/C 138/11)

ĠU C 126, 7.6.2007

Storja ta' pubblikazzjonijiet preċedenti:

ĠU C 78, 11.4.2007

ĠU C 332, 30.12.2006

ĠU C 317, 23.12.2006

ĠU C 303, 13.12.2006

ĠU C 225, 19.9.2006

ĠU C 184, 8.8.2006


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/37


Avviż ta' bidu ta' reviżjoni parzjali interim tal-miżuri ta' antidumping applikabbli għall-importazzjonijiet ta' ċerti pajpijiet u tubi, tal-ħadid jew l-azzar li joriġinaw, inter alia, fir-Russja

(2007/C 138/12)

Il-Kummissjoni ddeċidiet fuq inizjattiva tagħha stess li tibda reviżjoni parzjali interim skond l-Artikolu 11(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta' Diċembru 1995 dwar il-ħarsien kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea ('ir-Regolament bażiku') (1). Ir-reviżjoni hija limitata fil-firxa tagħha għall-aspetti tad-dumping sa fejn huma kkonċernati l-produtturi/membri esportaturi tal-Grupp TMK (Volzhsky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Works, Sinarsky Tube Plant u Seversky Tube Works) u l-kumpaniji marbuta magħhom ('il-kumpanija').

1.   Il-Prodott

Il-prodott rivedut huwa ċerti pajpijiet u tubi tal-ħadid jew l-azzar, ta' forma ċirkulari, ta' dijametru estern li ma jaqbiżx l-406.4 mm b'Valur Ekwivalenti ta' Faħam (VEF) li mhux aktar minn 0.86 skond il-formula u l-analiżi kimika (2) ta' l-Istitut Internazzjonali tal-Welding (IIW) li joriġina fir-Russja ('il-prodott ikkonċernat'), fil-preżent klassifikabbli fi ħdan il-kodiċi NM ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 and ex 7304 59 93 (3). Dawn il-kodiċi NM qed jingħataw biss għall-informazzjoni.

2.   Il-Miżuri preżenti

Il-miżuri li hemm bħalissa fis-seħħ huma dazju definittiv ta' l-antidumping impost bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 954/2006.

3.   Ir-Raġunijiet għar-reviżjoni

Hemm biżżejjed evidenza prima facie disponibbli għall-Kummissjoni li ċ-ċirkostanzi li fuqhom ġew stabbiliti l-miżuri eżistenti nbidlu u li dawn il-bidliet huma ta' natura permanenti. It-tagħrif għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni juri li l-istruttura korporattiva tal-kumpanija nbidlet b'mod sinifikanti u għal tul ta' żmien permanenti mill-perjodu li fuqu ġew stabbiliti l-miżuri eżistenti.

Barra minn hekk, paragun tal-valur normali bbażat fuq il-prezzijiet domestiċi u l-prezzijiet ta' esportazzjoni tal-kumpanija jwassal għal tnaqqis ta' dumping 'l isfel sew mil-livell tal-miżura preżenti. Għalhekk, it-tkomplija ta' l-impożizzjoni ta' miżuri fil-livelli preżenti, li kienu bbażati fuq il-livell ta' dumping stabbilit qabel, m'għandhiex tkun aktar meħtieġa sabiex tikkumpensa għad-dumping.

4.   Proċedura għad-determinazzjoni tad-dumping

Wara li stabbiliet, b'konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, li hemm biżżejjed provi sabiex ikun iġġustifikat il-bidu ta' reviżjoni parzjali interim, il-Kummissjoni b'dan qed tagħti bidu għal reviżjoni parzjali interim skond l-Artikolu 11 (3) tar-Regolament bażiku.

L-investigazzjoni se tevalwa l-bżonn għat-tkomplija, it-tneħħija jew l-emenda tal-miżuri preżenti fir-rigward tal-grupp ta' kumpaniji msemmija hawn fuq.

(a)   Kwestjonarji

Biex tikseb l-informazzjoni li tqis meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat kwestjonarji lill-grupp u lill-awtoritajiet tal-pajjiż esportatur ikkonċernat. Din l-informazzjoni u d-dokumenti ta' prova għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fiż-żmien stipulat fil-punt 5(a) ta' dan l-avviż.

(b)   Ġbir ta' tagħrif u seduti

Il-partijiet kollha interessati qed jiġu mistiedna jippreżentaw il-fehmiet tagħhom, jibagħtu tagħrif barra mit-tweġibiet għall-kwestjonarju u jipprovdu dokumenti ta' prova. Din l-informazzjoni u d-dokumenti ta' prova għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fiż-żmien stipulat fil-punt 5(a) ta' dan l-avviż.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista' tisma' l-partijiet interessati, sakemm dawn jagħmlu talba li fiha juru li hemm raġunijiet partikolari għalfejn għandhom jinstemgħu. Din it-talba għandha ssir fiż-żmien stipulat f'punt 5(b) ta' dan l-avviż.

5.   Limiti ta' żmien

(a)   Għall-partijiet li jridu jagħmlu lilhom infushom magħrufa, biex jippreżentaw it-tweġibiet tal-kwestjonarju u kull informazzjoni oħra

Il-partijiet interessati kollha, jekk ir-rappreżentazzjonijiet tagħhom għandhom jitqiesu matul l-investigazzjoni, għandhom jippreżentaw lilhom infushom billi jikkuntattjaw lill-Kummissjoni, jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom, iressqu t-tweġibiet tal-kwestjonarju jew kwalunkwe tagħrif ieħor fi żmien 40 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Qed tinġibed l-attenzjoni għall-fatt li l-eżerċizzju tal-maġġoranza tad-drittijiet ta' proċedura mfassla fir-Regolament bażiku jiddependi fuq il-fatt li l-parti tavża lill-Kummissjoni fil-perjodu msemmi qabel.

(b)   Seduti

Il-partijiet interessati kollha jistgħu wkoll japplikaw biex jinstemgħu mill-Kummissjoni fl-istess limitu ta' żmien ta' 40 jum.

6.   Is-sottomissjonijiet, it-tweġibiet għall-kwestjonarju u l-korrispondenza, bil-miktub

Is-sottomissjonijiet kollha jew ir-rikjesti magħmula mill-partijiet interessati għandhom isiru bil-miktub (mhux b'format elettroniku, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor) u għandhom jindikaw l-isem, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, it-telefown u n-numri tal-faks tal-parti interessata. Kull sottomissjoni bil-miktub, inkluż it-tagħrif mitlub f'dan l-avviż, it-tweġibiet tal-kwestjonarju u l-korrispondenza mogħtija mill-partijiet interessati fuq bażi kunfidenzjali għandha tkun immarkata bħala “Limitata  (4)” u, skond l-Artikolu 19(2) tar-Regolament bażiku, għandha tkun akkumpanjata minn verżjoni mhux kunfidenzjali, immarkata 'GĦALL-VERIFIKA MILL-PARTIJIET INTERESSATI'.

L-Indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ

Id-Direttorat H

Uffiċċju: J-79 5/16

B-1049 Brussell

Fax (32-2) 295 65 05.

7.   Nuqqas ta' kooperazzjoni

F'każijiet fejn xi parti interessata tirrifjuta l-aċċess għall-informazzjoni meħtieġa jew ma tipprovdihiex fil-limiti ta' żmien, jew b'mod sinifikanti tfixkel l-investigazzjoni, is-sejbiet, pożittivi jew negattivi, jistgħu jsiru skond l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, fuq il-bażi tal-fatti disponibbli.

Fejn jinstab li xi parti interessata tkun tat informazzjoni falza jew qarrieqa, l-informazzjoni għandha titwarrab u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli, skond l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku. Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera parzjalment biss, u jsir użu mill-fatti disponibbli, ir-riżultat jista' jkun anqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku tkun ikkooperat.

8.   Skeda ta' l-investigazzjoni

L-investigazzjoni se tkun konkluża, skond l-Artikolu 11(5) tar-Regolament bażiku fi żmien 15-il xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

9.   L-ipproċessar ta' data personali

Jekk jogħġbok kun af li kull data personali miġbura f'din l-investigazzjoni se tkun ittrattata skond ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tat-18 ta' Diċembru 2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' l-individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u korpi tal-Komunità u dwar il-moviment ħieles ta' din id-data. (5)


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17)

(2)  Il-VEF se jkun iddeterminat skond ir-Rapport Tekniku, 1967, IIW dok. IX-535-67, ippubblikat mill-Istitut Internazzjonali tal-Welding (IIW).

(3)  Kif definit fil-preżent fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1549/2006 taż-17 ta' Ottubru 2006, li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffi u ta' l-istatistika u dwar it-Tariffa Komuni Doganali (ĠU L 301, 31.10.2006, p. 1). Il-kopertura tal-prodott hija ddeterminata billi jiġu kkombinati flimkien id-deskrizzjoni tal-prodott fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 954/2006 (ĠU L 175, 29.6.2006, p. 4) u d-deskrizzjoni tal-prodott tal-kodiċi NM korrispondenti meħuda kollha f'daqqa.

(4)  Dan ifisser illi d-dokument huwa għall-użu intern biss. Huwa protett skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tat-30 ta' Mejju 2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43). Huwa dokument kunfidenzjali skond l-Artikolu 19 tar-Regolament bażiku u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni ta' l-Artikolu VI tal-GATT 1994 (Ftehim dwar l-Antidumping).

(5)  ĠU L 8, 6.3.2001, p. 1.


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/39


Notifika ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 138/13)

1.

Fit-13 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li bih l-impriżi Nikko Principal Investments Ltd (“Nikko Principal Investments”, ir-Renju Unit) u Eastmerchant GmbH (“Eastmerchant”, il-Ġermanja) jiksbu fl-ambitu tat0tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll konġunt ta' l-impriża Sachsenfonds Holding GmbH (“Sachsenfonds”, il-Ġermanja) permezz tax-xiri ta' l-ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-impriża Nikko Principal Investments: ditta ta' l-investimenti f'kapital privat

għall-impriża Eastmerchant: ditta ta' investimenti finanzjarji

għall-impriza Sachsenfonds: tfassil, ħolqien, distribuzzjoni u ġestjoni ta' fondi għal kapital fiss

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li l-operazzjoni nnotifikata tista' tiġi kkunsidrata fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata. Skond in-Notifika tal-Kummissjoni dwar proċedura ssimplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnutat li dan il-każ huwa suxxettibbli għal trattament skond il-proċedura stabbilita fin-Notifika.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi interessati sabiex iressqulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu bil-faks (numri tal-faks (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussell


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/40


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 138/14)

1.

Fl-14 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża CEVA Group Logistics Plc (“CEVA”, tar-Renju Unit) ikkontrollata mill-fond ta' ekwità privata Apollo Group (“Apollo”, ta' l-Istati Uniti) takkwista, skond it-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll kollu ta' l-impriża EGL, Inc. (“EGL”, ta' l-Istati Uniti) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-CEVA: il-forniment ta' servizzi loġistiċi b'kuntratt;

għall-Apollo Group: fond ta' ekwità privata:

għall-EGL: il-forniment ta' servizzi ta' twassil ta' merkanzija u servizzi loġistiċi b'kuntratt.

3.

Wara analiżi preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li l-operazzjoni notifikata tista' tiġi kkunsidrata fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnutat li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għal trattament skond il-proċedura stabbilita fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi interessati sabiex iressqulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (fax nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


22.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 138/41


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 138/15)

1.

Fil-15 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża TA Acquisition Company (“TAC”, ta' l-Istati Uniti)[ikkontrollata mis-Cerberus Group, ta' l-Istati Uniti] takkwista, skond it-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll kollu ta' Tower Automotive Inc. (“Tower” ta' l-Istati Uniti), inklużi l-operazzjonijiet tagħha barra l-pajjiż, permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għas-Cerberus Group: Kumpanija ta' l-investiment;

għal Tower Automotive Inc.: disinjatur u produttur ta' elementi strutturali tal-ħadid użati mill-fabbriki tal-karozzi.

3.

Wara analiżi preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li l-operazzjoni notifikata tista' tiġi kkunsidrata fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnutat li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għal trattament skond il-proċedura stabbilita fin-Notifika.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi interessati sabiex iressqulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax ((32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.