8.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 331/7


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 331/02

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 275/10

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

SARDEGNA

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

30.6.2010–15.12.2010

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Trasport bl-art u transport permezz ta' sistemi ta' katusi, AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ, INFORMATIKA U KOMUNIKAZZJONI

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 7,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Oħrajn – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60,00 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 276/10

Stat Membru

L-Italja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

PIEMONTE

Artikolu 107(3)(c), Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell’8 marzo 2010.

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

14.6.2010–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 20,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Sussidju fuq ir-rata ta' interessi, Għotja, Oħrajn, Self – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l’Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l’Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (f'miljuni)

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

10,00 %

20 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20,00 %

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50,00 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 286/10

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

1.5.2010–31.12.2015

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 1,46 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

80,00 %

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 288/10

Stat Membru

L-Awstrija

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

TIROL

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Tip ta’ miżura

Għajnuna ad hoc – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

5.7.2010

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 0,80 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

10,00 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

In-numru ta’ referenza tal-għajnuna

X 301/10

Stat Membru

Is-Slovenja

Numru ta’ riferenza tal-Istat Membru

SI

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Pomurska

Artikolu 107(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Garancijska shema za Pomurje 2

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Tip ta’ miżura

Skema -

Tibdil ta’ miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Ta' żmien

29.6.2010–31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 1,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 0,07 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Garanzija, Self

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima ta’ l-għajnuna f’ % jew l-ammont massimu ta’ għajnuna filmunita nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

30,00 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020