8.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 331/7


A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 331/02

Állami támogatás hivatkozási száma

X 275/10

Tagállam

Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

SARDEGNA

Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Direttore Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formaz. Prof. -Regione Sardegna

Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, via XXVIII Febbraio 1-09131 Cagliari

www.regione.sardegna.it

A támogatási intézkedés jogcíme

Avviso a sportello «Lunga Estate», per la concessione di contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

POR FSE Sardegna 2007/2013

Az intézkedés típusa

Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2010.6.30 – 2010.12.15.

Érintett gazdasági ágazatok

Szárazföldi, csővezetékes szállítás, SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

A kedvezményezett típusa

KKV

nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 7,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Egyéb – Contributi alla formazione dei lavoratori stagionali impiegati nel settore del turismo

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – 2 800 000,00 EUR (millió)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

60,00 %

20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=20257

Állami támogatás hivatkozási száma

X 276/10

Tagállam

Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

PIEMONTE

107. cikk (3) bekezdés c) pont, Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Regione Piemonte

Regione Piemonte

Piazza Castello 165

I – 10122 Torino

www.regione.piemonte.it

A támogatási intézkedés jogcíme

«INCENTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO DI LINEE DI PRODUZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI RINNOVABILI» – Tipologia 1

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Determinazione Dirigenziale n. 183 dell'8 marzo 2010.

Az intézkedés típusa

Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2010.6.14 – 2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 20,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Kamattámogatás, Vissza nem térítendő támogatás, Egyéb, Kölcsön – TIPOLOGIA 1 – agevolazioni concesse nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008

Piccole imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 80 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 20 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato; nel caso di piccole imprese che intendano usufruire delle maggiorazioni previste per gli aiuti a finalità regionale per interventi localizzati in area 87.3.c. (ora 107.3.c TFUE) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 800/08, il finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, è così composto: 75 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 25 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato.

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 20 % ESL (equivalente sovvenzione lorda calcolata sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 30 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00

Medie imprese:

finanziamento agevolato, fino a copertura del 100 % dei costi ammissibili, così composto: 70 % fondi regionali a tasso zero (tramite fondo rotativo con il limite massimo di EUR 4 000 000,00) e 30 % fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento del 10 % ESL (calcolato sull’ammontare totale delle spese ammissibili) o del 20 % ESL nel caso di interventi localizzati in area 87.3.c (ora 107.3.c TFUE) e con il limite massimo di EUR 500 000,00.

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Deliberazione n. 36-7053 dell’8 ottobre 2007 ha preso atto della decisione C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che approva il Programma Operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal fondo europeo di Sviluppo Regionale – FESR, per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo Competitività Regionale e Occupazione e s.m.i.. All’interno di tale programma operativo è presente l'Asse II «Sostenibilità ed efficienza energetica» e l'Attività II.1.2. «Beni e strumenti per l’energia rinnovabile e l’efficienza energetica» base su cui si appoggia il suddetto bando. – 7,91 EUR (millió)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (13. cikk) Program

10,00 %

20 %

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (15. cikk)

20,00 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.regione.piemonte.it/industria/misura2bando2010.htm

Állami támogatás hivatkozási száma

X 286/10

Tagállam

Németország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

NIEDERSACHSEN

Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

NBank

Günther-Wagner-Allee 12 – 16

30177 Hannover

www.nbank.de

A támogatási intézkedés jogcíme

Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) – vom 7.5.2010 – Nds. Ministerialblatt vom 9.6.2010, Seite 548

Az intézkedés típusa

Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2010.5.1 – 2015.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 1,46 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

80,00 %

10 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

 

http://www.ms.niedersachsen.de

 

http://www.ms.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=5137&article_id=14226&_psmand=17

Állami támogatás hivatkozási száma

X 288/10

Tagállam

Ausztria

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

TIROL

Vegyes

A támogatást odaítélő hatóság

Amt der Tiroler Landesregeirung

Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Wirtschaft und Arbeit, Heiliggeiststraße 7-9, 6020 Innsbruck

https://portal.tirol.gv.at/TirolGvAt/dienststelleDetails.do?cmd=detailsCommit&fachbereichsid=0&orgeseq=300067&cid=1

A támogatási intézkedés jogcíme

Einzelbeihilfe, Hochpustertaler Bergbahnen, im Rahmen der Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Rahmenrichtlinie für die Wirtschaftsförderung des Landes Tirol

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás – Hochpustertaler Bergbahnen Gesellschaft mbH & CO KG

A létező támogatási intézkedés módosítása

Támogatás odaítélésének időpontja

2010.7.5.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege

EUR 0,80 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (15. cikk)

10,00 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/wirtschaft-und-tourismus/wirtschaftsfoerderung/downloads/rahmenrichtlinie_neu.pdf

Állami támogatás hivatkozási száma

X 301/10

Tagállam

Szlovénia

A tagállam azonosítója

SI

Régió megnevezése (NUTS)

Pomurska

107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.svlr.gov.si/

A támogatási intézkedés jogcíme

Garancijska shema za Pomurje 2

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Splošni pogoji delovanja garancijske sheme za Pomurje 2

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05),

Sklepu Vlade RS št. 30301-5/2009/3 z dne 24.12.2009

Az intézkedés típusa

Program -

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2010.6.29 – 2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

KKV

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

EUR 1,00 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

EUR 0,07 (millió)

Támogatási eszköz (5. cikk)

Kezességvállalás, Kölcsön

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (13. cikk) Program

30,00 %

20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

 

http://web.rra-mura.com/prenosi/SPLOSNI%20POGOJI%20DELOVANJA%20GSP%202.pdf

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4020