4.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 28/20


Obvestilo o vodnikih skupnosti dobrih praks

2010/C 28/07

V skladu z rezultati ocen, opravljenih na sestanku 23. in 24. novembra 2009, se je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali odločil za objavo naslova in sklicevanj Vodnika Skupnosti dobre prakse za sektor industrijske proizvodnje krmnih mešanic in predmešanic za živali, namenjene za proizvodnjo hrane, v EU v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme.

 

Naslov: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Avtor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Izdaja: Raz. 1.1. september 2009. Besedilo je na voljo samo v angleškem jeziku.