4.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 28/20


Comunicare referitoare la ghidurile comunitare de bune pratici

2010/C 28/07

În conformitate cu rezultatul evaluării efectuate la reuniunea din 23-24 noiembrie 2009, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală a convenit, în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor, asupra publicării titlului și referințelor ghidului comunitar de bune practici pentru sectorul european industrial de producție a furajelor combinate și a preamestecurilor pentru animalele de la care se obțin produse alimentare.

 

Titlu: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autor: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Ediția: Ver. 1. 1 septembrie 2009. Textul este disponibil doar în limba engleză.